Utsagn om krigen mot Ukraina

Den nordiske bispekonferansen, forsamlet i Tromsø, vil gi uttrykk for sin dype medlidenhet med det ukrainske folk og sin forferdelse overfor en aggressiv krig hvorved den Russiske Føderasjon forakter Ukrainas suverenitet og forårsaker usigelig lidelse blant millioner av uskyldige mennesker. 

 Statement on the War against Ukraine

 Заява про війну проти України

 Nordyccy biskupi do Putina: Zatrzymaj tę niesprawiedliwą wojnę

 Angrepet denne uken på et barne- og barselsykehus i Mariupol, fjerntliggende fra noe militært mål, står som et forferdelig symbol på denne krigen. Barns og mødres blod roper til himmelen fra jorden. Vi har ingen rett til å vende blikket bort og spørre, 'Er jeg min brors vokter?' (jfr. 1. Mosebok 4, 9-10). Derfor retter vi vårt utrop til Russlands president: Stopp denne urettferdige krigen! Vi retter vår appell til det russiske folk: Tillat ikke at slik urett begås i deres navn!

Vi opplever sorg over nylige utsagn fra noen sjikt av Russlands Kirke, som fremstiller en åpenbart aggressiv krig som et slag for kristne verdier. Å tale på slike premisser er å bedrive ren retorikk, å holde moralske verdier som gisler for en politisk agenda.

Noen av våre nordiske land har felles grense med Russland. Vi har sterke historiske forbindelser med Ukraina. Denne krigen berører oss dypt. Vi ber at de hjemløse må finne ly, de fryktsomme trøst, de syke og sårede lindring; at de døde får hvile i fred; at de mektiges hjerter åpner seg for Fredsfyrstens kall, for å følge fredens vei i rettferd.

Nå i fastetiden skakes vi av Kristi kall til omvendelse. Vi forkynner det fra hustakene. Det retter seg, selvsagt, først og fremst til oss selv, våre Kirker og våre land; men det gjelder også hele vårt elskede Europa. Måtte det forhindre at en brodermordskrig får innta stadig mer fryktelige dimensjoner.

Herren sier til oss: 'Salige er de som skaper fred' (Matteus 5,9). Måtte sannheten som ligger i saligprisningen bekreftes handlekraftig i dagene som kommer, mens der ennå finnes tid.

Biskop Czeslaw Kozon, København, president
Anders Kardinal Arborelius OCD, Stockholm, visepresident
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik
Biskop prelat Berislav Grgić, Tromsø
Biskop prelat Erik Varden OCSO, Trondheim
Marco Pasinato, bispedømmeadministrator av Helsinki
Biskop Peter Bürcher, biskop emeritus av Reykjavik
Biskop Teemu Sippo SCI, biskop emeritus av Helsinki
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS, generalsekretær