Paven om krigen i Ukraina: «Umenneskelig og ugudelig»

Etter angelusbønnen søndag 20. mars talte pave Frans igjen om krigen i Ukraina.

NTB_E24aT7qeAwo.jpeg

UKRAINSKE FLYKTNINGER: Da pave Frans besøkte barnesykehuset Bambino Gesu Pediatric Hospital lørdag 19. mars, traff han barn som har flyktet fra krigen i Ukraina. 50 flyktningebarn mottar for tiden behandling ved sykehuset. Foto: Vatican Media / Reuters / NTB

 

 

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro, Vatican News

 

Kjære brødre og søstre,
dessverre opphører ikke den voldelige aggresjonen mot Ukraina, en meningsløs massakre der nedslakting og grufulle handlinger fortsetter dag etter dag. Ingenting kan rettferdiggjøre dette! Jeg bønnfaller alle aktører i det internasjonale samfunnet om virkelig å anstrenge seg for å få slutt på denne avskyelige krigen.

 

Umenneskelig og ugudelig

Også denne uken har missiler og bomber falt på sivilie, på eldre mennesker, barn og gravide kvinner. Jeg har vært og besøkt sårede barn her i Roma. En har mistet en arm, en annen er såret i hodet … Uskyldige barn. Jeg tenker på de millioner av ukrainske flyktninger som må rømme og forlate alt, og jeg er meget bedrøvet over alle dem som ikke engang har mulighet til å flykte. Så mange besteforeldre, syke og fattige mennesker, skilt fra sine slektninger, så mange barn og skrøpelige mennesker blir igjen og dør under bombene, uten å kunne motta hjelp og uten engang å kunne søke trygghet i tilfluktsrom. Alt dette er umenneskelig! Det er også ugudelig, for det er i strid med menneskelivets hellighet, framfor alt helligheten til vergeløst menneskeliv, som skal respekteres og beskyttes, ikke utryddes, og dette kommer før alle strategier! Ikke la oss glemme at dette er en umenneskelig og ugudelig grusomhet! La oss be i stillhet for dem som lider.

 

Prester og ordensfolks nærhet

Det trøster meg å vite at de som er igjen under bombene ikke må unnvære prestenes nærvær. I disse tragiske dagene lever prestene ut nestekjærlighetens og søskenskapets evangelium. Jeg har snakket med noen av dem på telefon disse dagene, hørt hvordan de er nær Guds folk. Takk, kjære brødre, kjære søstre, for dette vitnesbyrdet og for den konkrete støtten som dere modig tilbyr mange fortvilte mennesker! Jeg tenker også på den nyutnevnte apostoliske nuntiusen, monsignor Visvaldas Kulbokas, som siden begynnelsen av krigen har oppholdt seg i Kiev sammen med sine medarbeidere. Med sitt nærvær bringer han daglig mitt nærvær til det forpinte ukrainske folket.

 

Vår nærhet over tid

La oss være nær dette folket, la oss omfavne det varmt og med konkret innsats og bønn. Og vær så snill, la oss ikke venne oss til krig og vold! La oss ikke gå lei av å ta imot [flyktninger] sjenerøst, slik det gjøres: ikke bare nå, i denne akutte nødsituasjonen, men også i kommende uker og måneder. For dere vet at til å begynne med setter vi alle alt inn på å ta imot, men så, etter hvert kjølner vanen hjertet litt, og vi glemmer. La oss tenke på disse kvinnene, på disse barna, som med tiden, uten arbeid og adskilt fra sine ektemenn, vil bli oppsøkt av samfunnets «rovfugler». La oss beskytte dem, vær så snill!

Jeg innbyr alle fellesskap og hver enkelt troende til å forene seg med meg fredag 25. mars, på høytiden Herrens bebudelse, under den høytidelige innvielsen av menneskeheten, spesielt Russland og Ukraina, til Marias uplettede hjerte, slik at hun, Fredens dronning, kan oppnå fred for verden.

 

 

  

Pavens Ukraina-bønn 

NTB_JG_XhaFTjKY.jpg

En sønn sørger over sin mor, Kyiv. Foto: Thomas Peter, Reuters /NTB

 

 

Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med oss syndere!

Herre Jesus, født i skyggen av bombene som faller over Kyiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du som døde i en mors armer i en bunkers i Kharkiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, en 20-åring sendt til frontlinjen, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, som fremdeles ser væpnede hender i skyggen av ditt Kors, ha miskunn med oss!

 

Tilgi oss, Herre.

 

Tilgi oss, om vi ikke er tilfreds med naglene vi korsfestet Dine hender med, men fortsetter å slukke vår tørst med blodet fra dem som er blitt rammet av våpen.

Tilgi oss, om disse hendene som Du har skapt for omsorg, er blitt forvandlet til redskaper for død.

 

Tilgi oss, å Herre, om vi fortsetter å drepe vår bror;

Tilgi oss, om vi, som Kain, fortsetter å ta opp stener fra våre marker for å drepe Abel.

Tilgi oss, om vi fortsetter å tro at alt vårt strev kan rettferdiggjøre vår grusomhet,                               
og om vi tror at vår smerte, kan berettige våre brutale handlinger.

Tilgi oss for at vi kriger, Herre. Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

 

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, vi trygler deg! Hold igjen Kains hånd!

Opplys vår samvittighet;

Må ikke vår vilje skje;

Overlat oss ikke til våre egne handlinger!

 

Stans oss, Herre, stans oss!

Og når Du har holdt igjen Kains hånd, ta vare også på ham. Han er vår bror.

Å, Herre, sett en stopper for volden!

Stans oss, Herre!

Amen.

 

 

 

Streamingplakat-Ukraina.png

  

Les mer