Paven om Ukraina:  «I Guds navn – stans massakrene!»

 

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg

BOMBET: En ukrainsk kvinne står foran sykehuset i Volnovakha øst i Ukraina. Det ble totalødelagt under et russisk bombeangrep. FOTO: Vatican News.

 

Pave Frans ber oss tenke på ofrene i Ukraina. Under søndagens Angelus holdt han nok en inderlig appell om våpenhvile i den krigsherjede nasjonen.

 

Ved avslutningen av søndagens Angelus minnet pave Frans oss om at vi nettopp ba til jomfru Maria, og at byen som bærer hennes navn, Mariupol – Marias by – er blitt en by av martyrer under den forferdelige krigen som herjer i Ukraina.

 

Barbarisk

Paven ga uttrykk for forferdelse over barbariske drap på barn, uskyldige og ubevæpnede sivile og ba om en slutt på den uakseptable, væpnede aggresjonen – før den utsletter og omgjør byer til kirkegårder.

«Jeg slutter meg til vanlige folks stemmer og ber med smerte i hjertet om at krigshandlingene må opphøre,» sa pave Frans:

«I Guds navn: Hør ropene til dem som lider og få bombingene og angrepene til å opphøre! La det komme et reelt og avgjørende fokus på forhandlinger, og la de humanitære korridorene være effektive og trygge. I Guds navn ber jeg dere: Stopp denne massakren!» 

 

Flyktninger

Paven ba også om at de mange flyktningene – «i hvem Kristus er til stede» - blir ønsket velkommen, og han uttrykte takknemlighet overfor det store nettverket av solidaritet som finnes. Han ba også om at alle bispedømmer og trossamfunn øker innsatsen i å be for fred.

 

 «Fredens Gud»

«Gud er bare fredens Gud, han er ikke krigens Gud. De som støtter vold vanhelliger Hans navn.»

Avslutningsvis ba paven alle på Petersplassen om å be i stillhet for dem som lider, og for at Gud omvender hjerter slik at de rommer en fast vilje for fred. (Vatican News).