Dronning Sonja besøkte Caritas Norge: – Håper hjelpen fortsetter

Caritas har hjulpet 350 000 ukrainske flyktninger

59E71DD2-E757-4EF6-B467-1BBCF5353EE3.jpeg

GODT ORIENTERT: Dronning Sonja tok selv initiativ til å besøke Caritas Norge for å sette fokus på ukrainske flyktningers situasjon i Norge. En allerede godt orientert majestet samtalte med flyktningene og ble satt inn i Caritas' innsats både i Norge og utlandet.

 

Krigen i Ukraina har drevet over 4 millioner ukrainere på flukt. Fredag 1. april besøkte HM dronning Sonja Caritas Norge for å samtale med flere av dem.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Det finnes foreløpig ingen sikre tall for hvor mange ukrainske flyktninger som allerede er ankommet til Norge. Utlendingsdirektoratet anslo i mars 2022 at 30 000 av dem kommer fra Ukraina. Mange av dem kommer i kontakt med Caritas Norges tilbud.

– I Norge organiserer vi frivillige med ukrainsk bakgrunn som hjelper sine landsmenn. Vi har også mange med bakgrunn fra nabolandene og nordmenn som viser et enormt engasjement for å hjelpe, både hjemme og ute, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

 

HUMANITÆR KRISE: – Allerede i den første måneden av
krigen harCaritas hjulpet mer enn 350 000 mennesker i Ukraina,
fortalte generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg.

– Håper hjelpen fortsetterIMG_3277.jpeg

Dronning Sonja ble ledsaget av Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) under besøket. Dronningen ble først orientert av Martha Rubiano Skretteberg, Per Wenneberg og Knut Andreas Lid, som leder henholdsvis Caritas Norges innenlandsavdeling og utenlandsavdeling.

Hun møtte deretter tre ukrainske flyktninger som fortalte om sine erfaringer. Flere av flyktningene uttrykte takknemlighet for Norges innsats overfor dronningen.

– Jeg håper hjelpen fortsetter, sa hun.

Én av de de yngre flyktningene var iferd med å avslutte siste år på ungdomsskolen da krigen tvang henne til å flykte fra hjem, skole og familie:

– Jeg håper du fortsetter utdannelsen din her, trøstet en meget godt orientert majestet.

Dronningen tok selv initiativ til besøket. 

Caritas Norge har lang erfaring med arbeid overfor migranter og flyktninger, og bruker nå sitt nettverk og kompetanse på å sikre at alle ofrene for krigen blir ivaretatt ved ankomst til Norge. Det gjør også organisasjonens lokale ressurssentre. I dialog med flyktningene er det viktig å lytte til deres behov og legge til rette for gode integreringstiltak i samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn.

 

Har hjulpet 350 000

Fredag 1. april 2022 møtte Hennes Majestet Dronningen ukrainske flyktninger hos Caritas Norge kontorer i Oslo. Dronningen fikk også få en orientering om arbeidet Caritas gjør i Ukraina, nabolandene og i Norge for flyktningene som kommer.

 – Allerede i den første måneden av krigen har Caritas hjulpet mer enn 350 000 mennesker i Ukraina, og flere titalls tusen flyktninger har fått hjelp i mottakerlandene Polen, Moldova, Romania, Slovakia og Ungarn, sier Skretteberg.

Generalsekretæren i Kirkens hjeloeorganisasjon påpeker at krigen i Ukraina berører og engasjerer oss alle.

Caritas hjelper flere hundre tusen flyktninger og andre ofre for krigen i Ukraina og nabolandene. I Ukraina sørger mer enn 3500 ansatte og frivillige for utlevering av mat, vann og hygieneartikler, og at barna blir beskyttet og ivaretatt på best mulig måte. De sørger også for husly og transport.

 

Dronningen ble tegnet av ukrainske barn

HÅRFIN: Siuzanna (5) pekte på tegningen og deretter på dronningens hår for
å demonstrere tegningens anatomiske presisjon.Foto: Stian Lysberg Solum, NTB 

NTB_RU1XExuN-I8.jpg

Dronning Sonja ble tegnet av fem år gamle Siuzanna da hun fredag da hun fredag møtte ukrainske kvinner og barn som har flyktet fra krigen i Ukraina.

– Det gjorde sterkt inntrykk å møte disse menneskene som har opplevd grusomme ting i Ukraina, sa dronning Sonja til etter besøket.

– Selv er jeg jo nokså gammel, så jeg har opplevd krigen hvor man måtte gå ned i kjelleren når man hørte flyalarm, så det er noe som tikker tilbake igjen.

Dronningen, som flere ganger måtte tørke vekk tårer, fikk møte en gruppe ukrainske barn – blant dem fem år gamle Siuzanna, som stolt viste fram en tegning hun hadde tegnet av dronningen.

– Alt var med, både hode, øyne, kropp og til og med sko. Så det var veldig søtt. Det er godt å vite at disse barna kan få noen friøyeblikk og føle at de er trygge, sa dronningen.

(©NTB)

 

Les mer

 

Sign-ukra-e1646058599669.png