Biskop Bernt I. Eidsvig: Hilsen til St. Hallvard-dagen 2022

standard_freskomaleri2.jpg

OSLO BYS SKYTSHELGEN: Freskomaleri i Oslo rådhus som fremstiller Den hellige Hallvard, av Alf Rolfsen. 

 

Kjære alle,

det ser temmelig dystert ut i vår verdensdel når vi 15. mai i år feirer festen for St. Hallvard. Selv næret han ingen illusjoner om det onde mennesker kunne finne på – og grep resolutt inn for å forhindre drap av en svanger kvinne. Det klarte han ikke, som vi jo vet, men hans eksempel lyser ennå. Og den fattige kvinnen opplevde et sterkt glimt av offervilje og nestekjærlighet før hun ble drept.

 

Våre tanker er i disse dager hos dem som heroisk forsvarer Ukrainas frihet; mange gjør nettopp det med livet som innsats. Vi tenker også på de motvillige vernepliktige i den russiske hær som dør eller såres i aggresjonens tjeneste. Vi tenker på de mange som opplever død og terror på nært hold, på dem som helt uskyldig mister sitt livsgrunnlag.

 

Her er det dessverre lite konkret vi kan gjøre utover det ene viktige: å støtte hjelpearbeidet økonomisk. Men Oslo mottar nå og i tiden fremover mange flyktninger, og jeg setter min lit til at vi fortsetter å være «byen med det store hjerte». Her kan vi alle gjøre en innsats, med byens politiske ledere i spissen.

 

Mens vi håper på og arbeider for en bedre fremtid, ønsker jeg dere alle en velsignet St. Hallvard-dag!

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  13. mai 2022

 

  

Les mer

 

Se Olsokforedraget 2020: «Hellig Olav og Hellige Hallvard – forbundet gjennom
kristentro og slektsbånd» 

 

Støtt UkrainaStreamingplakat-Ukraina.png