Katolsk Grovbrød onsdag 4. mai: Biskop Bernt I. Eidsvig om Hellig Olav

Katolsk Grovbrød-foredrag ved biskop Bernt I. Eidsvig onsdag 4. mai kl. 19.00 

IMG_1128.jpeg

OLAVS NÆRVÆR: Hellig Olav er nærværende i norsk historie og mentalitet fra 1030 til nå – og biskop Bernts forhold til Norges evige konge er blitt stadig nærere etterhvert som de to er blitt bedre kjent med hverandre. Onsdag 4. mai holder biskopen foredraget  «St. Olav – Norges evige konge» under Katolsk Grovbrød i Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo. 

 

 

I sin olsokpreken i 2020 forberedte biskop Bernt Eidsvig oss på det store olavsjubileet i 2030. Han sa: «Vi må begynne med kunnskap om den historiske Olav. Vi vil fortsatt bli konfrontert med indignert og historieløs moralisering. Overfor slikt står vi maktesløse hvis vi er uten solid kunnskap.»

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

VEKTIGE OLAVSORD: Hele biskop Bernts storslagne olsokpreken i 2020
er sitert i dr. philos. Ørnulf Hodnes bok «Olsok – Norges feiring av Olav den hellige».  

IMG_3387.jpegI foredraget «St. Olav – Norges evige konge» onsdag 4. mai 2022 følger biskopen sin egen oppfordring: Kunnskap om vår nasjonalhelgen og evige konge skal deles med de fremmøtte og forhåpentlig spres den utover det ganske land.

– Foredragets tema er Hellig Olav, og min tilnærming er begrepene hellighet og evig konge. Hva legger vi i det? Hellighet forstås ofte anakronistisk på den måte at vi får snusfornuftige innvendinger a la «han kan ikke være hellig, for han levet ikke syndfritt». Men å være fri for synd har ikke noe med hellighet å gjøre. Å være hellig har derimot med omvendelse å gjøre. Olav den helliges død var hellig, ikke hvert øyeblikk av hans liv, sier biskopen.

Han har hatt god tid på seg til å lære mer om den historiske Olav Haraldsson, verdslig konge og hærfører, og å bli kjent med den katolske helgen Hellig Olav, Norges evige konge.

– Har ditt forhold til ham endret seg med årene?

– Jo mer jeg har lært, jo mer har jeg forstått – og vårt forhold er blitt nærere med årene, særlig på grunn av mine år i Trondheim. Olav og feiringen av ham under olsok var en av mine viktigste oppgaver. Det gav anledning til å studere ham boklig og å oppleve hans nærvær både i Trondheim og på Stiklestad. I tillegg kommer feiringen av Olav i Roma, som er en ny markering, men som det var behov for, forteller biskop Bernt.

 

EVIG KONGE I EVIG STAD: I 2007 innstiftet biskop Bernt
Minnedagen for Olav den Helliges omvendelse. Den feires som fest ved
Olavsalteret i San Carlo al Corsi-kirken, Roma. Her feirer biskopen festmessen i 2021.  

Tok Olav med til USAIMG_0169.jpeg

Reformasjonen rammet landet i 1537, men fremdeles feires olsok – og ennå trekker ledende akademikere frem Hellig Olav som Norges mest betydningsfulle nordmann: «Jeg mener at ingen kan gjøre ham rangen stridig, sa dr. philos. Ørnulf Hodne ved Universitetet i Oslo da han lanserte boken «Olsok – Norges feiring av Olav den hellige» sommeren 2021. I det akademiske storverket legger han vekt på at Olav virket i landet – som levende og død – i hele perioden, som formet det moderne Norge.

– Biskop Bernt, hva gjør Hellig Olav aktuell i 2022, slik han var i 1222 og 1522?

– Hans Kall. Det var unikt, men Olav hjelper oss – her og nå – til å innse hva vårt kall er, og til å innse at hvis vi viker fra det, kommer vi tilbake til det vi er kalt til. Kallet er å ville det Gud vil. Det er noe vi alle strever med, og som ham strevde med, men det var Guds vilje som seiret i hans liv – og det er opp til oss om vi vil la det samme skje, sier biskopen.  

Han holdt en versjon av onsdagens foredrag i Saint Olaf Catholic Parish i Poulsbo, Washington, høsten 2019. Mange norske immigranter bosatte seg i området fra 1880-tallet, og Poulsbo er kjent under navnet «The Norway of the Pacific Northwest».  

– Her finner vi mange og tydelige spor etter norsk kultur, men den lokale kirken hadde vansker med å finne sporene etter helgenen menigheten er viet til. Derfor kom invitasjonen til meg; de ønsket rett og slett hjelp til å finne dem, sier biskop Bernt.

Han minnes at interessen for Hellig Olav var stor, og at både den lokale presten og de troende ønsket mer enn å kunne navnet: De ville forstå hvem Olav var – og er.

– Det ble et meget spennende møte med gode samtaler etterpå. Vi hadde sågar med en olavsrelikvie, for det hadde de ikke fra før. Det var stort, forteller biskopen med sete i Hellig Olavs domkirke.

– Du innstiftet Den nasjonale olsokkommisjon, minnedagen for hans omvendelse og dåp 16. oktober og Olavsfestmessen i San Carlo al Corso, Roma, samme dag. Hvorfor?

– Til det siste først: En valfart må ha et mål, og når et par hundre nordmenn feirer hans omvendelse og dåp, er mitt håp at det fører til en bevisstgjøring om egen dåp – og til omvendelse. Den skjer nemlig ikke én gang, så er man ferdig – omvendelse skjer daglig, sier biskop Bernt.

Hans lange engasjement i og for Hellig Olav springer ut av biskopens frelseshistoriske bevissthet:

– Det har med en forståelse av at Olav er Norges forbeder å gjøre – og det trenger vi! Olavs forbønn virker ikke helt på samme måte om vi ikke henvender oss til ham. Jeg har prøvd å ha et bevisst forhold til dette så lenge jeg har vært her, sier biskop Bernt.

 

Les mer om Hellig Olav

 

Les og se mer om foredragsserien Katolsk Grovbrød