Paven til nye ambassadører: – La oss ikke glemme de andre krigene

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-1.jpg

NYE UTSENDINGER: Torsdag 19. mai ønsket pave Frans nye ambassadører velkommen til Den hellige stol. Ambassadørene fra Pakistan, De forente arabiske emirater, Burundi og Qatar overleverte sine akkreditiver – sitt introduksjonsbrev. Foto: Vatican Media

 

 

I sin tale til nye ambassadører til Den hellige stol poengterte pave Frans at humanitær hjelp må bli hele den menneskelige familie til del, uten forskjellsbehandling.

 

Tekst: Katarina Agorelius, Vatican News 
(Oversatt)

 

Torsdag 19. mai overleverte de nye diplomatiske utsendingene fra Pakistan, De forente arabiske emirater, Burundi og Qatar overleverte sine akkreditiver – sitt introduksjonsbrev – til pave Frans, Den hellige stols statsoverhode.

 

Krigen i Ukraina

I talen poengterte han at Den hellige stol fortsetter å arbeide gjennom mange kanaler for å fremme fredelige løsninger på konflikten i Ukraina, og han la vekt på det moralske ansvar som følger med ambassadørenes oppdrag. Etter å ha opplevd de ødeleggende konsekvensene av to verdenskriger og kjernevåpentrusselen under den kalde krigen, trodde de fleste at en krig i Europa var et minne fra fortiden, sa paven og uttalte at Russlands angrep på Ukraina direkte og indirekte påvirker hele verden.

 

Paven valgte å minne de nye ambassadørene på at det pågår flere kriger og konflikter i verden enn den som får mest oppmerksomhet: krigen i Ukraina. Han viste til sin encyklika «Fratelli tutti», som tar opp nødvendigheten av at hele den menneskelige familie behandler hverandre broderlig.

– Vi er bare én menneskelig familie og graden av moralsk harme, den humanitære støtten som tilbys og følelsen av broderskap med dem som lider, må ikke begrenses av geografi og personlig interesse, sa han og fortsatte:

– Det gjelder ikke bare krig og voldlige konflikter, men også andre former for urettferdighet, som plager den menneskelige familie: klimaforandringer, fattigdom, matmangel, mangel på rent vann, tilgang på meningsfylt arbeid og skikkelig utdannelse, for å nevne noe.

 

Den hellige stols arbeid

Paven fortalte at Den hellige stol arbeider for fredelige løsninger i overbevisning om at «problemer som påvirker hele den menneskelige familie krever et enhetlig svar fra det internasjonale samfunnet, der hvert medlem bidrar med sitt». Ham minnet ambassadørene på deres viktige rolle når det gjelder å bygge en møtekultur som preges av dialog, gjensidig forståelse mellom folk og respekt for den internasjonale retts edle prinsipper.

Det er ingen enkel oppgave, erkjente paven, men når vi er vitne til uverdige forskjeller og urettferdighet i verden, setter vi enda større pris på diplomatenes viktige innsats.  

 

 

Les mer

 

Streamingplakat-Ukraina.png