St. Paul skole behøver flere dyktige lærere

 

logo-stpaul.png

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole med i underkant av 350 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873, primært for katolske barn i St. Paul menighet. St. Paul skole er organisert som kirkelig stiftelse under Oslo Katolske Bispedømme og er en av fire katolske skoler i Norge. Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om frittstående skoler (Friskoleloven). Les mer på stpaul.no .

 

 

 

 

Forside-St.jpg

SKOLENS VISJON: «St. Paul skole skal ha en atmosfære av frihet og nestekjærlighet. Skolen skal være et sted hvor hver enkelt skal ha anledning til å utfolde sin personlighet og hvor alle skal oppleve trygghet og vise respekt for andre.» Les hele visjonen

 

 

Stilling ledig ved St. Paul skole, Bergen

 

St. Paul skole har ledig stilling i fagene:
 • GLU (grunnskoleutdanning), trinn 5-10
 • Kroppsøving
 • Friluftsliv, idrett, uteskoleaktivitet
 • Norsk
 • Historie

I tillegg søker skolen assistent i småskolen, trinn 1 – 4.

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest

 

Personlige egenskaper
Evne og vilje til å ...
 • skape godt læringsmiljø og gode relasjoner til elever,
 • bidra til å skape et godt samarbeid og profesjonsfelleskap med skolens øvrige ansatte,
 • videreutvikle egen faglig-pedagogiske kompetanse, inkl. kunnskap om Den katolske kirkes tradisjon og identitet og
 • vise lojalitet mot Den katolske kirkes lære.

Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr ...
 • et inkluderende arbeidsmiljø og gode kollegaer,
 • lønn etter gjeldene avtaleverk som i offentlig skole og
 • pensjonsordning i SPK.

 

Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg på innen tre år å ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier.

 

Praktisk informasjon
 • Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til rektor Ronny Michelsen på rektor@stpaul.no .
 • Søknad med vitnemål og CV sendes til rektor@stpaul.no .
 • Søknadsfrist: 30. mai 2022

 

Katolske skoler i Norge

Den katolske kirke i Norge eier til sammen fire grunnskoler fra 1. til 10. trinn og en videregående skole. Skolene er ifølge friskoleloven godkjent som livssynsskoler og mottar offentlige tilskudd. Dessuten reguleres de av katolsk kirkerett og står under tilsyn av biskopen for det enkelte bispedømme. Skolene følger offentlige læreplaner, men har egne læreplaner i KRLE og kristendomsfag. Norske myndigheter krever i tillegg at skolenes katolske identitet og verdigrunnlag synliggjøres i skolens øvrige fag.

Gjennom medlemskap i organisasjonene OIEC (Internasjonalt kontor for katolsk utdanning) og CEEC (Den europeiske komiteen for katolsk utdanning) er de katolske skolene i Norge del av et verdensvidt skolenettverk. Dette samarbeidet er under stadig utvikling og involverer både elever, lærere og skoleledelse.

Studenter og lærere som kunne være interessert i å få nærmere kjennskap til våre katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme på følgende e-post: skole@katolsk.no