Daglige rapporter: 10. Verdensmøte for familier i Roma 22. – 26. juni

Følg de daglige rapportene fra dette viktige familiemøtet

news_img_31052022_big.jpg

HELE VERDEN: Representanter fra hele Verdenskirken samles i Roma fra 22. – 26. juni for å samtale om familiens utfordringer i vår samtid. Foto: romefamily2022.com

 

Fra 22. til 26. juni arrangeres det 10. Verdensmøtet for familier i Roma. Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift er representert ved én familie hver, og de andre nordiske land har også sendt representanter. Kateketisk senter vil levere daglige rapporter.

Møtet har som hovedtema «Kjærlighet i familien – et kall og en vei til hellighet», og i 5 foredrag og 10 paneldiskusjoner tas blant annet følgende temaer opp: Den synodale vei i familien, Støtte i ekteskapets tidlige år, Å være kristen i den digitale tidsalder og Familien som vei til hellighet. Pave Frans vil selv være til stede under deler av programmet.

Møtet vil åpne med en familiefestival onsdag 22. juni i Paul VIs auditorium i nærvær av pave Frans. Fra 23.-25. juni vil en tre dagers pastoralkongress finne sted samme sted med deltagelse av 2000 delegater fra 120 nasjoner. Om ettermiddagen lørdag 25. juni feirer paven messe på Petersplassen for alle deltakerne.

Pastoralkongressen torsdag, fredag og lørdag formiddag vil ikke som ved de tidligere familiemøtene være en akademisk konferanse med grundig teologisk innhold, men vil være et sted for å møtes og å lytte til hverandre. Man har fokusert på noen temaer som har dukket opp under Vatikanets mange møter med biskoper fra hele verden, spesielt i ad limina-besøkene.

Les mer om verdensmøtet på denne nettsiden og studer gjerne hele det fyldige programmet for verdensmøtet. Det er tiende gang et slikt verdensmøte for familier blir arrangert, første gang var i oktober 1994. Les om de tidligere møtene her.

Lørdag 25. juni: Verdensmøtet for familier, dag 4 

Denne dagen har et noe kortere program i Paul VIs auditorium; etter lunsj skal delegatene få møte pave Frans og kl. 18.30 feirer paven en stor messe på Petersplassen.

Dagens tema handler om å bli hellig; først et foredrag med tema "Familien som en vei mot hellighet" og deretter to paneldiskusjoner, "Hvordan kan man bli hellig?" og "Ektefeller og familier; hvordan leve et hellig liv i hverdagen."

Fra gårsdagen har vi fått følgende rapport fra Pål Nes: "Dag tre av verdensmøtet for familier ble en hektisk, kaotisk, varm men veldig flott dag. Dagen startet med flere foredrag knyttet til bruk av internett og digitale medier i familien. Møtet, Kirken og paven har et veldig tydelig standpunkt for livet, og mange gledet seg da nyheten fra høyesterett i USA kom. Biskop Erik Varden gjorde et intervju tidlig på dagen med EWTN, som man kan se under. Dagen ble avsluttet med besøk i en lokal menighet i Roma. Hvordan vi faktisk klarte å komme oss dit, i det totale kaos som hersket, skjønner jeg ennå ikke. Men det ble en veldig fin avslutning på dagen. Vi var hjemme i huset vi bor i rundt kl 22.30 og sovnet raskt med et hjerte fult av håp og glede." 

Her er det engelske intervjuet med biskop Erik Varden; han ble også intervjuet på tysk en dag tidligere, og det intervjuet kan man se her.

 


Fredag 24. juni: Verdensmøtet for familier, dag 3 

Også denne dagen har et svært omfattende program i Paul VIs auditorium, men det slutter litt tidligere på ettermiddagen for at deltakerne kan besøke lokale menigheter rundt om i Roma

Denne dagen er det to foredrag: Kristne familiers identitet og misjonsoppdrag, Forberedelse til å motta ekteskapets sakrament. Og det er tre paneldiskusjoner: Å være kristen i en digital tidsalder, Kall og oppgave i dagens verden, Å utdanne hjelpere og ressurspersoner; legfolk, prester og prestestudenter.

Fra gårsdagen legger vi ut den meget gode prekenen fra morgenmessen på engelsk i Peterskirken, av kardinal Joseph Farrell.

 

 


Torsdag 23. juni: Verdensmøtet for familier, dag 2  

Denne dagen har et svært omfattende program fra kl. 10 til kl. 18. i Paul VIs auditorium

Det skal være to foredrag: Huskirken og synodalitet og Støtte under de første årene av ekteskapet. Og det skal være fire panelsamtaler: Ektepar og prester sammen om å bygge opp Kirken, Unge og gamle sammen for morgendagens kirke, Kjærlighet når familien har problemer, Hjelp til å være far og mor.

Våre reportasjer er en dag på etterskudd og Vatikanradioens svenske sendinger skriver bl.a. om gårsdagen. "Etter en velkomsttale av lederen av dikasteriet for lekfolk, familie og livet, kardinal Kevin Joseph Farrell, ga noen familier vitnesbyrd og paven brukte en del av disse fortellingene i sin tale. Paven takket dikasteriet og bispedømmet Roma for å organisere dagene og også alle familiene som han sa satte ord på den samme gleden, bekymringen, lidelsen og håpet som familier over hele verden opplever."

Pål Nes fra Ålesund skriver om åpningsseremonien onsdag kveld: "Gjennom den over to timer lange seremonien fikk vi høre fem sterke vitnesbyrd, særlig de tre siste rørte hele salen. Fra Norge deltar to familier Kariuki og Lucy Mukuria fra Oslo og Pål Johannes og Erika Nes med sine to barn - i tillegg biskop Erik Varden fra Trondheim." Han legger også ved følgende video; den er ganske lang og inneholder hele pave Frans' nokså lange tale (20 min) ved avslutningen av kvelden.

 

 


Onsdag 22. juni: Verdensmøtet for familier, dag 1  

Møtet begynner med en familiefestival onsdag kveld i Paul VIs auditorium i Vatikanet.

Her er en kort video fra åpningsarrangementet:

 

 

De nordiske deltakerne møtes onsdag kl. 15 i Roma. Intervjuer og reportasjer vil publiseres neste dag. Sjekk gjerne denne siden hver dag for oppdateringer.