Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Utnevnelser og forflytninger i Oslo katolske bispedømme per juni 2022:

 

Anthony Erragudi SVD er med virkning fra 1. november 2022 løst fra stillingen som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk, og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

 

Piotr Śledź SVD er med virkning fra 1. november 2022 løst fra stillingen som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk, og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth menighet på Eikeli (50%), og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo (50%) og kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50%).

 

Krzysztof Przanowski er med virkning fra 1. november 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, og fra samme dato utnevnt som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk (50%) og sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Teresia menighet på Hønefoss og St. Elisabeth menighet på Eikeli (50%).

 

Torbjørn Olsen er med virkning fra 1. november 2022 løst fra stillingen som sogneprest i St. Teresia menighet på Hønefoss, og fra samme dato utnevnt som sogneprest i Mariakirken menighet på Stabekk.

 

Josef Ottersen er med virkning fra 1. november 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Olav domkirkemenighet og skoleprest ved Sta. Sunniva skole i Oslo, og fra samme dato utnevnt som administrator i St. Teresia menighet på Hønefoss. Han utnevnes i tillegg til ansvarshavende for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres.

 

Paul Opata er med virkning fra 1. september 2022 utnevnt som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo. Med virkning fra 1. november utnevnes han som skoleprest ved Sta. Sunniva skole i Oslo (40%) og fortsetter som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (60%).