St. Paul gymnas: Ny idrettshall vokser frem

Biskoppelig inspeksjon: 

FYSISK FOSTRING: I St. Paul gymnas' nye idrettshall skal fremtidige generasjoner
(katolikker) leve opp til mottoet om en sunn sjel i et sunt legeme. Biskop Eidsvig (nr. 3 f.v.)
var nylig på omvisning. I forgrunnen tidl. skoleråd Gjermund Høgh. Foto: privat 

Unknown-1 2.jpegFor ett år siden ble første spadetak tatt for St. Paul gymnas’ nye idrettshall. Planen var at den skulle stå ferdig 23. september 2022 – klarer de det?

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

– Nå var ikke innredningen på plass, men det ser ut til å bli et vakkert bygg som harmonerer med skolebygningen, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

Han var nylig i Bergen for å inspisere byggingen av St. Paul gymnas’ nye fasiliteter for fysisk fostring. Han ble veiledet av p. Bjørn Tao Nguyen, rektor Petter Gjessing, entreprenørs prosjektleder Helge Valland,  byggherreombud Rune Løvås og tidl. skoleråd for bispedømmet Gjermund Høgh. 

Hallen er tegnet av arkitektene i Norconsult, som arbeider med samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Bruksarealet blir på hele 2050 kvadratmeter. Hallen bygges over tre etasjer med en spilleflate på 16 x 24 meter.

– Kontrakt med entreprenør ble signert 15. juni 2021, altså for snart ett år siden. Hvordan vil du karakterisere byggeprosessen så langt?

– Den har så langt gått smertefritt. Det har vært et svært godt samarbeid med entreprenør og administrasjonen i Oslo katolske bispedømme. Vi har sammen greid å finne gode løsninger både for bygget og for andre utfordringer knyttet til selve eiendommen, sier gymnasrektor Petter Furholm Gjessing.

Da første spadetak ble tatt, mente dere at nybygget skulle stå ferdig til 23. september 2022. Klarer dere det?

– Vi er i rute med ferdigstillelse til 23. september, bekrefter han.

 

Noen overraskelser

Den nye idrettshallen bygges i Florida, vegg i vegg med det tidligere St. Franciskus Hospital fra 1937, som nå huser St. Paul gymnas.

– Stort sett har byggingen gått etter planen, beroliger rektor Gjessing.

– Det var mer krevende å nagle bygget til bakken med påler enn tenkt, forteller han.

Dessuten måtte de håndtere noen asbestfunn i enkelte søyler.

Byggeprosjekter er viden kjent for ikke å holde seg innenfor budsjettrammene. Hvordan ligger dere an?

– Det har kommet noen til tilleggskostnader i forhold til det opprinnelige budsjettet. Disse er imidlertid innenfor den bufferen som vi satte oss. Tilleggskostnadene ligger på i underkant av 10 prosent. Dette inkluderer noen oppgraderinger samt kostander for en del uforutsette utfordringer som en har måtte løse, sier Gjessing.

 

IMG_7978.jpeg

FASADER I HARMONI: – Tanken har vært at tilbygget skal være en fortsettelse av det nåværende bygget. Det skal likevel være så ulikt, at en kan se at det er bygg som har kommet til senere, sa rektor Petter Gjessing til katolsk.no for ett år siden. Nå materialiserer tanken seg i to fasader side om side og i harmoni. Foto: Espen Tangnes, St. Paul gymnas

 

  • Se flere bilder nederst i saken!

 

Styrker skolemiljøet

St. Paul gymnas har ca. 400 elever, fagtilbudet inkluderer blant annet idrettslinje og programfagene Toppidrett håndball og Toppidrett fotball. Dette tilbudet styrkes vesentlig med ny idrettshall bokstavlig talt vegg i vegg med undervisningsrommene.

Idrettshallen vil bety enormt mye. Skolen får, i tillegg til hallen, to nye klasserom, noe som løser plassutfordringene. Vi skal skape et idrettsmiljø i hallen med både idrett og teori. Nå kommer dessuten elever og ansatte til å slippe en strevsom reisevei midt i skolehverdagen, sier rektor Gjessing, som leder én av Bergens mest populære og velrenommerte skoler.

I 2021 kunne katolsk.no meldte at stadig flere av elevene ved den katolske videregående skolen består og fullfører opplæringen på normert tid. Slikt skjer ikke av seg selv, men er et resultat av en langvarig satsning både på fag og skolemiljø.

– Nå får vi samlet hele skolen på én campus. Det gir oss også muligheter til aktiviteter på ettermiddagstid. Vi håper å kunne skape noen gode sosiale miljøer knyttet til idrettshallen, sier rektor Gjessing.

 

SLIK BLIR DET: Den nye idrettshallen vil ligge vegg i vegg med 
det tidligere Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital, som sto ferdig i 1937, og er
tegnet av Ole Landmark. Sykhusbygningen huser i dag St. Paul gymnas, Illustrasjon: Norconsult 
 

5e45933e-58aa-4e2b-9646-c5413371afc2.jpgBiskoppelig glede

Biskop Eidsvig var skoleprest ved St. Paul skole på midten av 1980-tallet, senere sogneprest i St. Paul menighet og har fulgt utviklingen tett siden, både fra Klosterneuburg og bispegården i Oslo.

– Hva tenker du om forandringene i skolens størrelse og fasiliteter?

– Skolen – det var ikke noe gymnas den gang da jeg bodde i Bergen – har vokst i takt med menighetens behov; den drives godt og – ikke minst – elevene trives, sier han.

– Hvilken idrettslig aktivitet ser biskopen frem til å prøve når han åpner hallen til høsten?

– Det måtte være en bridge-turnering.

 

Fakta om St. Paul gymnas

  • Etablert: 2012
  • Adresse: Florida, Bergen sentrum
  • Rektor: Petter Furholm Gjessing
  • Antall lærere: ca. 50
  • Antall elever: ca. 400 fra høsten 2021
  • Programtilbud: studiespesialiserende (ordinært, universitetslinje, musikk, toppidrett), påbygg for elever med yrkesfag til studiespesialiserende og idrettsfag
  • Les mer om skolen på stpaulgymnas.no

 

Flere bilder av St. Paul gymnas' nye idrettshall under bygging

Alle foto under: Espen Tangnes, St. Paul gymnas

IMG_7966.jpeg

 

IMG_7940.jpeg

 

IMG_7945.jpeg 

 

IMG_7938.jpeg

 

IMG_7952.jpeg

 

Les mer