Olsok i Oslo: Feir olsok med biskop Bernt

Biskop Bernt: – Jeg gleder meg til å møte de troende til foredrag og messefeiring

IMG_0058.jpeg

GLEDER SEG: Biskop Bernt feiret i mange år olsok i Trondheim under Den nasjonale olsokfeiringen. I år blir han i Oslo, og gleder seg til å holde foredrag om Olav og feire messe sammen med de troende. Foredraget begynner kl. 14.00 i Menighetssalen, Akersveien 5, messen feires kl. 15.00. Etterpå er det grilling og deretter høytidelig vesper. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Fredag 29. juli braker olsokfeiringen i St. Olav menighet løs. Alle som ikke har tatt turen opp til Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim, er hjertelig velkommen, lover menighetssekretær Ketil Åsatun.

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

TAS UT OG VELSIGNES: I februar 1862 sendte den danske
kong Fredrik VII en eksakt kopi av olavsrelikvariet til den svenske dronning og katolikk
Josefine. Selve relikvien, Hellig Olavs leggben, er dog det autentiske. Foto: Kristin Svorte 
 

0eaf6cca-399a-44f8-9722-bf5d80d320b9.jpgMens biskop Eidsvig var ansvarlig for Trondheim stift, måtte helgenkongens domkirke og menighet i Oslo feire uten overhyrdens deltagelse. Nå er den tid over.  «Endelig», tenker noen, men biskopen savner naturligvis både feiring i Olavs by og de troende i Midt-Norge. Begge deler er ham kjær.

– Hvordan feirer dere olsok i St. Olav menighet i år? 

– I år feires Hellig Olav med foredrag av biskop Bernt, pontifikalmesse, sosialt samvær og høytidelig vesper. I tillegg blir det leker for barn. Programmet er flyttet noe tidligere på dagen enn tidligere, nettopp for at også barnefamilier kan være med på markeringen, forteller menighetssekretær Ketil Åsatun før han utbryter:

– Vi er så spente og gleder oss!

«Den første katolske kirke som efter reformasjonen ble reist i Norges land, var viet den gamle helgenkonge. Det var St. Olavs-kirken i Oslo, påbegynt i 1852 og høytidelig innviet i 1856», skriver historiker Johannes J. Duin i sin artikkel  om Helligdomsarmen eller Olavsarmen, olavsrelikviet, som befinner seg i St. Olav domkirke, Oslo. Å være i besittelse av en slik skatt, forplikter naturligvis – og det setter sitt preg på olsokfeiringen i menigheten.

– Messen i St. Olav domkirke, Oslo, feires kl. 15. Skjer det noe spesielt?

– Ja, vanligvis tar man helligdomsarmen eller relikviegjemmet, hvor relikvien oppbevares, ut av monteren og velsigner den. Dette skjer normalt kun én gang i året. Noen ganger føres den i prosesjon rundt inne i kirken. I år er det biskopen som feire messen, og vi vet ennå ikke hva han ønsker å gjøre, sier Åsatun.

 

FOREDRAR OG FEIRER: Kl. 14.00 foredrar biskop Bernt om Hellig Olav
og kl. 15.00 feirer han olsokmesse i St. Olav domkirke, Oslo. FOTO: PEtter T. STocke-Nicolaisen

Foredrag og grillfestSkjermbilde 2021-12-29 kl. 15.11.08.jpeg

Før pontifikalmesse og før grillfest har biskop Eidsvig takket ja til å holde foredrag om helgenkongen på hans dødsdag. Det er godt forberedt. Allerede i sin olsokpreken i 2020 så biskop Eidsvig frem mot det store olavsjubileet i 2030. Han sa: «Vi må begynne med kunnskap om den historiske Olav. Vi vil fortsatt bli konfrontert med indignert og historieløs moralisering. Overfor slikt står vi maktesløse hvis vi er uten solid kunnskap.»

I foredraget «St. Olav – Norges evige konge» kl. 14.00 fredag 29. juli følger biskopen sin egen oppfordring: Kunnskap om vår nasjonalhelgen og evige konge skal deles med de fremmøtte og forhåpentlig spres den utover det ganske land.

– Foredragets tema er Hellig Olav, og min tilnærming er begrepene hellighet og evig konge. Hva legger vi i det? Hellighet forstås ofte anakronistisk på den måte at vi får snusfornuftige innvendinger a la «han kan ikke være hellig, for han levet ikke syndfritt». Men å være fri for synd, har ikke noe med hellighet å gjøre. Å være hellig har derimot med omvendelse å gjøre. Olav den helliges død var hellig, ikke hvert øyeblikk av hans liv, sier biskopen – og gleder seg både til å møte troende under foredraget og til å feire messe sammen med dem etterpå.

– Etter foredrag og messe er det aktivitet i kirkens bakgård, Ketil. Fortell!

– Etter messen vil menigheten stille med grill, slik at alle kan grille medbragt mat og hygge seg. Menigheten serverer så kaffe og kake. Det blir i tillegg noen aktiviteter for barn.

– Hvem kan være med?

– Alle kan være med, alle er hjertelig velkommen til olsokfeiring!

 

 

 Program for olsokfeiringen i St. Olav menighet, Oslo, 29. juli

Skjermbilde 2022-07-22 kl. 16.21.57.png 

 

Kl. 14.00: Foredraget «St. Olav – Norges evige konge» ved biskop Bernt Eidsvig.

Kl. 15.00: Pontifikal høymesse i St. Olav domkirke

Kl. 16. – 18.00: Grillfest og lek og moro for barna bak kirken

  • Menigheten stiller med grill, og du tar med mat og drikke!
  • Ta gjerne med litt ekstra som kan deles.
  • St. Olav bokhandel har salgsbod.

Kl. 18.00: Høytidelig vesper i domkirken

 

Se mer info: St. Olav menighets nettsted

 

Foredrag: «St. Olav – Norges evige konge», fredag 29. juli kl. 14.00

 

Olsoksmesse, fredag 29. juli kl. 15.00

 

Høytidelig vesper, fredag 29. juli

 

 

 

Les mer om Hellig Olav