Er du Oslo katolske bispedømmes nye økonomisjef?

 

Skjermbilde 2021-04-26 kl. 14.40.06.png

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) omfatter 27 menigheter og de 7 sørligste fylkene i Norge. Vi er 65 ansatte sentralt og rundt 80 prester og lokalt ansatte i menighetene. Vi forvalter 210 bygninger og 350 000 kvm eiendom.

 

 

Oslo katolske bispedømme skal ansette økonomisjef, og søker etter en erfaren siviløkonom med interesse og engasjement for å arbeide i en verdibasert kirkelig organisasjon.

Ansvarsområdet er bispedømmets overordnede økonomi­styring og forvaltning. 

Vi søker en trygg og erfaren person med solid kompetanse innen økonomistyring og ledelse. 

 

Stillingens hovedoppgaver:
 • Ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomi­styringen i bispedømmet med tilrettelegging for gode prosesser for budsjett, regnskapsavleggelse, rapportering, likviditetsstyring, prognoser og økonomiske analyser
 • Utvikling av økonomifunksjonen i bispedømmet 
 • Delta i utvikling og oppfølging av bispedømmets eiendoms­prosjekter
 • Bistand og samarbeid med menigheter og sogneprester mht. økonomi og eiendom 
 • Ansvar for å forberede og fremlegge saker for bispedømmets finansråd 
 • Ledelse og personalansvar for regnskapssjef, herunder bispedømmets regnskapsavdeling
 • Hovedkontakt med bankforbindelser og revisor

 

Kvalifikasjoner:
 • Høyere økonomisk utdannelse som siviløkonom eller lignende
 • Minst ti års strategisk og operativ erfaring med økonomi og ledelse, gjerne som CFO, finansdirektør, daglig leder e.l.
 • God erfaring innen økonomistyring og internkontroll
 • Erfaring fra utvikling og forvaltning av eiendom er en fordel
 • God erfaring med endringsarbeid, forbedringsprosesser og organisasjonsbygging
 • God relasjons- og prosesskompetanse 

 

Egenskaper:
 • Strategisk og analytisk
 • Selvstendig og proaktiv med sterk gjennomføringsevne
 • Samlende og engasjerende 
 • Gode samarbeidsevner
 • Respekt og god forståelse for bispedømmets verdi­grunnlag og Den katolske kirkes oppdrag

 

Vi tilbyr:
 • En interessant lederstilling 
 • Store muligheter til å påvirke organisasjonens videreutvikling
 • En faglig spennende stilling i en verdibasert virksomhet


Hvis den foretrukne kandidaten kvalifiserer til det kirkerettslige embetet som «økonom», er embetet en åremålsstilling med fem års varighet. Åremålet kan forlenges.

 

Lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår og arbeidsbetingelser.

 • Søknadsfrist: 5. september 2022

Søknad sendes: Oslo katolske bispedømme, Att. Økonom Sindre-Jacob Bostad, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller e-post sindre-jacob.bostad@katolsk.no

 

Kontaktpersoner:

Økonom Sindre-Jacob Bostad, tlf. 905 42 238, e-post: sindre-jacob.bostad@katolsk.no

HR-sjef Anne-Mette Ringdal, tlf. 971 79 235, e-post: anne-mette.ringdal@katolsk.no