Jubileumshelg for to ordenssøstre

Ikledning.jpg

IKLEDNING: Det er 25 år siden Sr. Ane Elisabet inngikk klosterløftet. Foto: Sta. Katarinahjemmet.

 

Sr. Ane-Elisabet ved Katarinahjemmet i Oslo feiret 25 år, og sr. Anne Elizabeth ved Tautra Mariakloster feiret 50 års klosterløfter lørdag den 6. august. 

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

50 ÅR: Søstrene på Tautra feirer jubileum i helgen. Foto: Privat. 
professional picture.JPG

Sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO 

Sr. Anne Elizabeth inntrådte hos Benediktinere i USA i 1969. Hun har en master i teologi, hvor hun studerte Det nye testamentet, liturgi og sakramental teologi, fra Catholic Theological Union i Chicago. Hun har en doktorgrad fra University of Notre Dame. Hun flyttet over til Cistercienserordenen og Our Lady of the Mississippi Abbey i 1993. Hun kom til Norge i 2006 og ble en norsk statsborger i 2017. Hun har skrevet tre bøker om Salmenes bok, utgitt på St. Olav forlag og flere artikler om Den hellige skrift for amerikanske publikasjoner. 

 – Hva er det viktigste du har lært i løpet av de siste 50 årene?

– At Herren kontinuerlig trekker oss nærmere Ham gjennom alle livets omstendigheter og hendelser: både det gode og det dårlige, i tider med glede og med sorg, når livet er enkelt og når det er vanskelig. Vi kan stole på Guds omsorg for oss og innse at han er med oss! 

 

25 ÅR: Sølvjubileet ble feiret med messe i St. Dominikus
kirke lørdag 6. august kl. 18.00. Foto: Sta. Katarinahjemmet.  

Sr. Ane-Elisabet Røer OP ane2_web.jpg

Sr. Ane-Elisabet har studert litteratur og historie ved Universitetet i Oslo, og var et halvt år som frivillig hos Mor Teresa-søstrene i India. Hun trådte inn hos dominikanerinnene på Katarinahjemmet høsten 1994. Avla første løfter i 1997 og evige løfter i 2001. Hun har hovedfag i filosofi fra UiO med vekt på religionsfilosofi. 

 

Bare 22 år ba Sr. Ane-Elisabet om å inntre i kloster. I barndommen hadde hun en sterk åndelig opplevelse, men ble ikke døpt før hun var 18 år. Les mer om Sr. Ane-Elisabets trosreise i Sr. Anne Bente Hadlands intervju i anledning sølvjubileet HER.  

 

Vi gratulerer!