Kunngjøringer for Trondheim stift

Biskop Erik Varden OCSO har følgende kunngjøringer for Trondheim stift:

P. Krystian Karol Kalinowski utnevnes til sogneadministrator for Sta. Sunniva menighet i Molde, med virkning fra 18. juli 2022. P. Kalinowski utnevnes samtidig til stedfortredende sogneadministrator i St. Eystein menighet i Kristiansund.

P. Felix Büchi utnevnes til kapellan (70% stilling) i Vår Frue menighet i Ålesund med virkning fra 1. juli 2022. P. Büchi utnevnes samtidig til stiftskapellan (30%) i Trondheim stift.