Milliongaver fra vanlige tyske katolikker til Norge

Heinz Paus: – Vi ser at Den katolske kirke i Norge er full av liv

Messen.jpeg

FELLES FEIRING: Internasjonal forbrødring under høymessen i St. Olav domkirke søndag 18. september 2022 da disse feiret messen sammen: (f.v.) p. Øystein Lund, den irske dominikanerpateren Paul Murray på besøk fra Roma, menighetens sokneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc og diakon Sindre-Jacob Bostad, og fra Bonifatiuswerk i Tyskland: Dr. Alfred Hoffmann og Dr. Martin Schomaker. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Når du ser de enorme pengeoverføringene fra helt vanlige katolikker i Tyskland til menigheter og klostre i Norge, skjønner du at Den katolske kirke virkelig er én, universell kirke.

 

Tekst: Ragnhild H. Aadland Høen

NY FASADE: Bonefatiuswerk bidro til oppussingen av
St. Olav domkirkes fasade. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

IMG_9186.JPGDu finner knapt den kirke eller det kloster i Norge som ikke har mottatt sjenerøse milliongaver fra Bonifatiuswerk. Bare de siste fem årene har Den katolske kirke i Norge mottatt hele 103 millioner kroner fra de tyske giverne. Nå er styret i Norge for å se noen av resultatene.

Dersom styret i foreningen Bonifatiuswerk skulle ha besøkt alle prosjekter de har gitt penger til i Norge, måtte de ha reist i ukesvis over hele landet. Med bare tre dager til disposisjon, ble det Oslo-området som fikk eksklusivt styrebesøk denne gang.

 

Dette er prosjektene de har rukket å besøke, og hvor mye de tyske katolikkene har gitt:
 • Dominikus kloster, Majorstuen: 5,1 millioner kroner til omfattende renovering av klosteret, med ombygging til jordvarme samt fornyelse av det elektriske anlegget, vinduene, bad og kjøkken.
 • Katarinahjemmet, Majorstuen: 612 000 kroner til prosjektering av de forestående byggearbeidene. Under besøket ble utbyggingen av  Katarinahjemmets nye etasje presentert for styret. «Praksis i nord», et program som tilbyr tyske ungdommer å være volontør på Katarinahjemmet, mottar en symbolsk støtte. 
 • Elisabeth menighet, Eikeli: 3,7 millioner kroner til renovering av prestegården, menighetskontor, m.fl. rom.
 • Mariakirken, Stabekk: 5,8 millioner kroner til renovering av presteleilighetene og menighetssenteret.
 • Johannes menighet, Oslo: 2,4 millioner kroner til kjøp av prestebolig og tre biler.
 • Olav domkirkemenighet, Oslo: 2,1 millioner kroner til akutt fasadeutbedring da steiner begynte å falle fra fasaden og var til fare for forbipasserende.
 • Bispebolig og generalvikariat, Oslo: 3,6 millioner kroner til renovering og modernisering av seks leiligheter.
 • Eystein presteseminar: 10,4 millioner kroner til ombygging av presteseminaret gitt i 2009.
 • Hallvard menighet, Oslo: 4,6 millioner kroner til utbedring av tak og fasade.
 • Gudmund menighet, Jessheim: 11 millioner kroner til kjøp av eiendommen samt bygging av kirke og menighetslokaler med kontorer og presteboliger.

 

Delegasjonen.jpeg

GENERØSE GIVERE: Fra venstre: Direktør i Bonifatiuswerk Ingo Imenkämper, styremedlemmene Dr. Martin Schomaker, Bernd Duhn, Dr. Alfred Hoffmann, Michael Hänsch, Uta Raabe, Dr. Annegret Beck, Caroline Freifrau von Ketteler og Klaus Henke, president Heinz Paus og hans kone Sabine Paus. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Rause gaver

President Heinz Paus forteller at det er 170 år siden foreningen Bonifatiuswerk ble stiftet. Den gang var foreningens oppgave å yte økonomisk hjelp til katolikker, som var i diaspora i protestantiske deler av Tyskland. Pengene ble samlet inn som gaver blant de troende i katolske områder av Tyskland. Det blir de fortsatt, men beløpene fordeles annerledes enn før. I dag går bare 70 prosent av midlene til Tyskland, mens om lag 30 prosent går til «Kirken i nord».

– I 1975 ba paven oss om å utvide hjelpeområdet vårt til å omfatte også Norden. I 1995 utvidet vi til å i tillegg hjelpe Kirken i de baltiske landene – minus Litauen som er et katolsk land. Pengene som går til «Kirken i nord», samles inn ved at vi presenterer ulike prosjekter for medlemmene i Bonifatiuswerk og spør dem om å gi konkret til disse. I tillegg får vi testamentariske gaver, forteller presidenten.

Hvert år samler Bonifatiuswerk inn 120 – 130 millioner kroner på denne måten. Foreningen er sivil, og mottar ingen penger fra staten. I tillegg gir alle de tyske prestene én prosent (1 %) av lønnen sin til organisasjonen Diaspora Kommisariat. Siden 2014 har de to organisasjonene samarbeidet om sitt økonomiske hjelpearbeid til katolikker i diaspora.

– Vi er svært takknemlig for Bonifatiuswerks generøse og pålitelige støtte til våre norske prosjekter gjennom mange år. Deres gaver er med på å bygge Den katolske kirke i Norge og å gjøre det mulig for katolikker her til lands å leve troen i fellesskap, sier biskop Bernt I. Eidsvig. 

 

TAR ANSVAR: –  Den katolske kirke i Norge er full av liv. Dere samler
folk fra mange nasjoner som ber sammen, synger sammen og danner
menighetsfellesskap sammen. De troende i Norge er veldig engasjerte
i Kirken og tar ansvar selv, sier en inspirert Heinz Paus, president
i den tyske giverorganisasjonen Bonifatiuswerk. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

– En kirke full av livHeinz Paus.jpeg

Det er disse to organisasjonene som til sammen har gitt 103 millioner kroner til de katolske bispedømmene i Norge bare de siste fem årene. Før den tid ble både den nye St. Olav domkirke i Trondheim og Tautra Mariakloster reist med mange millioner kroner i økonomisk hjelp fra tyske katolikker – bare for å ha nevnt to av de største og mest kjente byggeprosjektene fra før den siste femårsperioden. I årene fremover vil også det nye klosteret på Munkeby motta store summer fra de troende i Tyskland.

– Vi er selvfølgelig veldig stolt av at vi de siste ti årene fikk være med på å bygge den nye domkirken i Trondheim og at vi får følge de nye klostrene på Tautra og i Munkeby på veien. I alle prosjektene vi har besøkt her i Oslo-området de siste dagene, har vi hatt inntrykk av at midlene er vel anvendt. I menighetene som vi besøkte, ble vi spesielt imponert over hvor involvert menighetsmedlemmene er i menigheten sin. De er aktive i byggeprosjektene og hjelper også til økonomisk innenfor rammene av hva de kan. Dette ble spesielt tydelig under vårt besøk til St. Gudmund menighet med den svært vellykkede nybyggingen av kirken på Jessheim, sier Paus.

– Hvordan ser situasjonen for Den katolske kirke i Norge ut, sett fra det katolske hjertet av Tyskland?

– Vi ser at Den katolske kirke i Norge er full av liv. Dere samler folk fra mange nasjoner som ber sammen, synger sammen og danner menighetsfellesskap sammen. Dere former kirken sammen. I Tyskland er kirkemedlemmene mer «forbrukere». Det var spesielt tiltalende for oss med kirkekaffen etter gudstjenestene, når man sitter sammen over kaffe og kake og pleier fellesskapet. Våre lokale fellesskap kan ta lærdom av det. De troende i Norge er veldig engasjerte i kirken og tar ansvar selv. Vi kan hente inspirasjon fra kirken i Norge, sier en fornøyd president Heinz Paus.

 

 

OPPGRADERT: St. Dominikus kloster i Neuberggaten
har oppgradert blant annet varmeanlegg, bad og foredragssal
med støtte fra Bonefatiuswerk. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_1617.jpeg103 millioner kroner gitt til Norge

De siste fem årene har Den katolske kirke i Norge mottatt til sammen 103 millioner kroner fra tyske katolikker. Midlene kommer fra både vanlige katolikker som gir penger til foreningen Bonifatiuswerk, og fra tyske prester gjennom organisasjonen Diaspora Kommisariat. Midlene fordeler seg slik:

 

 
Støtte fra Bonifatiuswerk 2017 – 2021:
 • Oslo bispedømme: 14,2 millioner kroner (1.395.230 €)
 • Trondheim stift: 6,0 millioner kroner (589.450 € )
 • Tromsø stift: 4,8 millioner kroner (474.200 €)
 • Totalt: 25 millioner kroner (2.458.880 €)

 

Støtte fra Diaspora kommisariat 2017 – 2021:
 • Oslo bispedømme: 49,8 millioner kroner (4.888.790 €)
 • Trondheim stift: 12 millioner kroner (1.175.827 €)
 • Tromsø stift: 16,3 millioner kroner (1.604.041 € ) 
 • Totalt: 78,1 millioner kroner (7.668.658 €)

 

 Styret.jpg

 STYRE OG VERTSKAP: Fra venstre: Direktør i Bonifatiuswerk Ingo Imenkämper, styremedlemmene Klaus Henke, Dr. Annegret Beck, Uta Raabe, Caroline Freifrau von Ketteler, Dr. Alfred Hoffmann, Bernd Duhn, Michael Hänsch, generalvikar i Oslo katolske bispedømme p. Huynh Tan Hai, president Heinz Paus, hans kone Sabine Paus, styremedlem Dr. Martin Schomaker og biskop Bernt Eidsvigs kapellan p. Tao Nguyen.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

  

 

Les mer på katolsk.no

 

 Les på polsk