Synodal prosess: Forlenges med ett år

 

cq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg
UTVIDES: Pave Frans forlenger Den synodale prosess til 2024. Her fotografert under Angelus søndag 17. oktober. (Foto: Vatican News) 

 

Pave Frans har meddelt at den synodale prosess om synodalitet får gå til 2024.

 

I sin Angelus-tale søndag 17. oktober på Petersplassen fortalte paven om sin beslutning om dele bispesynoden om synodalitet i to møter. De to vil bli avholdt i Roma i henholdsvis oktober 2023 og i oktober 2024.

 

Sortere ting

Pave Frans forklarte at han har truffet beslutningen for å oppnå en mer avslappet fase med å sortere ting ut/skjelning [discernment, red.].

 

«Fruktene av den pågående synodale prosess er mange, men for at de kan komme til full modenhet, er det nødvendig ikke å ha det travelt», sa paven.

 

En reise

 

«Jeg har tillit til at denne beslutningen vil fremme forståelsen av synodaliteten som en konstituerende dimensjon av Kirken og hjelpe alle til å leve den som en reise for brødre og søstre som forkynner evangeliets glede», sa han.

 

De to samlingene av  bispesynodens 16. ordinære generalforsamling finner sted fra den 4.-29. oktober 2023, og i oktober 2024, og samler biskoper fra hele verden for å drøfte og forberede et rådgivende dokument til paven.

 

 

Globalt initiativ

Pave Frans lanserte synoden om synodalitet i oktober 2021 som et verdensomspennende initiativ, hvor katolikker ble oppfordret til å sende inn forslag og tilbakemeldinger til deres lokale bispedømmer.

 

Den katolske kirkes omfattende flerårige synodale prosess er blitt inndelt i etapper.

Den innledende lyttefasen på bispedømmeplan, ble avrundet med at 112 av verdens i alt 114 katolske bispekonferanser sendte inn sine sammenfatninger, ifølge bispesynodens generalsekretariat.

 

Kontinental fase

Neste etappe – den kontinentale fase – blir avholdt fra september 2022 til mars 2023. I denne fase vil det bli innkalt til kontinentale synodale møter i tidsrommet mellom januar og mars neste år.

 

Bispesynodens generalsekretariat beskriver disse kontinentale møter som et møte for at «gjenlese den tilbakelagte reise og fortsette lytningen og sorteringen... idet man går frem i overensstemmelse med de sosiokulturelle særtrekk i deres ulike regionene.»

 

Instrumentum laboris

Bispesynodens arbeidsdokument, Instrumentum laboris, vil være retningsgivende for drøftingene i den kontinentale fasen. Dokumentet forventes å bli offentliggjort i slutten av oktober måned, eller i begynnelsen av november. Det blir nå utarbeidet av synodens ledelse, rådgivende utvalg og en gruppe på rundt 20 eksperter.

 

Den siste, universelle fase vil begynne med bispesynodens 16. ordinære generalforsamling i Vatikanet i oktober 2023 og fortsette i oktober 2024 og fokusere på temaet: «For en synodal kirke: Fellesskap, deltakelse, misjon.» (Vatican News)