Går til en spennende jobb!

OLE2.jpg

TRIVES GODT: Midlertidig økonomisjef Ole Sæthre stortrives i jobben som i økonomisjef i Oslo katolske bispedømme. Fra 1. november er han fast ansatt som økonomisjef. Foto: Hans Rossiné

 

– Det har vært masse å gjøre fra første arbeidsdag. Det liker jeg godt! Det er akkurat sånn jeg vil ha det, sier Oslo katolske bispedømmes nye økonomisjef, Ole Sæthre (56).

 

Ole har vært innleid som interim økonomisjef fra 1. juni i år og er nå blitt ansatt i fast stilling som økonomisjef med virkning fra 1. november i år.

 

En flott økonomiavdeling

-Hvordan har det første halve året i OKB vært?

-Jeg er blitt tatt godt imot fra dag én og har tatt over en avdeling som fungerer godt. Det er mange spennende oppgaver i jobben og mye å ta fatt på.

-Hva blir de største utfordringene fremover?

-Vi skal forsiktig automatisere en del oppgaver og sikre at de ansatte i avdelingen trives med og tar ansvar for de oppgavene de har. Videre blir det viktig å ha et overordnet blikk på den finansielle situasjonen i årene fremover.

 

Solid økonomi

-Er økonomien bedre nå etter tilbakebetalingene til stat og kommune?

-OKB har en solid økonomi hvor alt er tilbakebetalt til stat og kommune. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og det er investert betydelige beløp i oppgraderinger. Det blir viktig at OKB sammen med menighetene finner et godt og effektivt system for vedlikehold fremover for å ta vare på disse verdiene.

 

Økonom fra BI og USA

Ole har solid bakgrunn for det han driver med. Han er utdannet i økonomi ved BI og i USA. Han har arbeidet som økonomi/finansdirektør hos blant andre Apotek1, Entra Eiendom og First Hotels og har bred erfaring fra både økonomi og eiendom.

– OKB har både en økonomisjef og en økonom, sistnevnte er Sindre-Jacob Bostad som går av ved årsskiftet. Hvordan er arbeidsdelingen mellom økonomen og økonomisjefen?

-Økonomen har hovedsaklig ansvar for den kirkerettslige delen av økonomiarbeidet, mens økonomisjefen har ansvaret for den sivile delen – sånn i korte trekk.

 

Veldig godt arbeidsmiljø

– Hvordan er ditt inntrykk av arbeidsmiljøet etter et halvt år?

-Min erfaring er at arbeidsmiljøet blant ansatte og ledelse fremstår som veldig godt. Det er mange ressurspersoner her, og det er hyggelig med en litt annen vinkel på ting enn ellers i arbeidslivet.

– Blir det tid til annet eller tar jobben hele døgnet?

-Det er viktig med en balanse i livet for å kunne gjøre en god jobb. Familie og barn på 12 og 15 år tar sitt. Som familie er vi glade i å reise, og har vært mye rundt. Vi har et spesielt forhold til Øst-Afrika hvor vi har bodd, og hvor vi har, og har hatt, flere prosjekter, sier Ole Sæthre.