Mgr. Fredrik Hansen til sulpisianerne og St. Mary’s i Baltimore

Fredrik HansenPresteselskapet av den hellige Sulpisius («sulpisianerne») har den 1. juli 2022 opptatt mgr. Fredrik Hansen som kandidat. Fra samme dato ble mgr. Hansen utnevnt til Assistant Professor of Pastoral Studies ved St. Mary’s Seminary and University i Baltimore, USA.

Sulpisianerne ble grunnlagt i Paris i 1642 av sekularpresten Jean-Jacque Olier (1608–57) for å fremme reform i prestestanden i tråd med Tridentiner­konsilets dekreter. Sulpisianerne vier seg derfor til prestenes formasjon, i første rekke ved undervisning og veiledning i preste­seminarene. Presteselskapet består utelukkende av sekular­prester og er kirkerettslig definert som et «selskap av apostolisk liv». Mgr. Hansen tilhører sulpisianernes amerikanske provins. Betegnelsen «sulpisianerne» kommer fra sognekirken Saint-Sulpice i Paris, viet til den hellige Sulpisius, hvor p. Olier var sogneprest da han grunnla presteselskapet.

St. Mary’s Seminary and University ble grunnlagt av sulpisianerne i 1791 og er det eldste preste­seminaret i USA. Som lærested ble St. Mary’s tilkjent status som universitet i staten Maryland i 1805 og som kirkelig fakultet med rett til å gi pavelige grader i teologi i 1822. Seminaret huser preste­studenter fra den nord-østlige delen av USA, samt enkelte preste­studenter fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Ved det kirkelige fakultet studerer også prester fra USA og Afrika til høyere grader i teologi (S.T.L., S.T.D.).