Prelatura Tromsø: Spotkanie duchowieństwa na Lofotach 2022

Unknown.jpeg

SPOTKANIE: Duchowni z prelatury Tromsø zebrali się na spotkaniu księży z biskupem Berislavem Grgiciem w gospodarstwie Storfjord. Wszystkie zdjęcia: ks. Reidar Voith

 

Od 19 do 23 września księża z prelatury Tromsø odbyli swoje doroczne spotkanie z biskupem Berislavem Grgiciem w Storfjord gård na Lofotach.

 

Z wyjątkiem ks. Gunthera Jägera z Harstad wszyscy duchowni mieli okazję się spotkać. O. Erik Ruud SM został zaproszony do przekazania uczestnikom inspiracji duchowych. Te mini rekolekcje są wsparciem dla kapłanów posługujących w prelaturze Tromsø. Przyjazd do Storfjord gård dał kapłanom możliwość spotkania się zarówno w gronie Kolegium konsultantów, jak i w Radzie kapłańskiej. Był też czas na Msze, modlitwę, miłe towarzystwo i odnowienie sił.

– Duże odległości w prelaturze powodują, że księża nie spotykają się zbyt często, więc ponowne wspólne spędzanie czasu było bardzo budujące i ubogacające – mówi ks. Arne Marco Kirsebom, kanclerz prelatury.

 

Unknown-2.jpeg

CELEBRACJA MSZY ŚW.: Księża z prelatury odprawili Mszę świętą ze swoim biskupem w kaplicy, która znajduje się w gospodarstwie.

 

Unknown-1.jpeg

OD STORGÅRD DO KOŚCIOŁA: „W środku Lofotów znajduje się stuletnie gospodarstwo Storfjord, największe w okolicy, położone siedem kilometrów od Stamsund i taką samą odległość od Leknes. Mieszkali tam katolicy. Podczas jednej ze swoich licznych podróży przybył tam ks. Johannes Starke. I właśnie tam 16 października 1933 r. odprawił pierwszą od czasów reformacji Mszę na Lofotach. Tego samego roku, w lecie rozpoczęły się negocjacje w sprawie zakupu farmy. 18 sierpnia 1935 roku przebudowany 200-letni budynek główny mógł zostać poświęcony jako kościół pod wezwaniem Świętej Rodzinny. Zabudowania zostały powiększone o kilka pokoi mieszkalnych. Postawiono również nową stodołę, a także pomieszczenia dla pracowników” – napisał ks. Torbjørn Olsen o początkach Zgromadzenia Świętej Rodziny.

 

Czytaj po norwesku

 

Czytaj więcej:

Katolicka Diecezja w Oslo: Spotkanie duchownych w Mariaholm