St. Paul gymnas: Ny idrettshall endelig åpnet

Prislapp:  46 millioner kroner 

IMG_5030.JPG

PLASS TIL FLERE: Den nye idrettshallen har 90 faste sitteplasser og en teleskoptribune med 183 sitteplasser. Til åpningen var tribunen trukket ut og fullsatt. Foto:  Espen Tangnes

 

Fredag 28. oktober åpnet 2100 nye katolske kvadratmeter på Florida i Bergen. St. Paul skole har endelig fått sin egen idrettshall.

 

Tekst: Ole Harald Dale / katolsk.no

KLIPPET SNOREN: Tidl. skoleråd og St. Paul gymnas-entusiast
Gjermund Høgh utførte den offisielle åpningen. Foto: Espen Tangnes

IMG_5049.JPGBruksarealet blir på hele 2100 kvadratmeter, mens det bebygde arealet er på 769 kvadratmeter. Tilbygget er på tre etager og rommer en spilleflate på 16 x 24 meter.    

– Gratulerer med nybygg, rektor Petter Furholm Gjessing! Hva betyr dette for St. Paul gymnas?

– Det betyr enormt mye for elevene at vi nå får en idrettshall rett ved skolen, så slipper de å reise for å drive idrett. Det sparer dem både for tid og stress. Samtidig åpner idrettshallen for mye elevaktivitet i midttimer og etter skoletid. Det tenker vi vil styrke samholdet blant elvene, sier den stolte rektor og trekker frem at hallen også skaper en ny mulighet til å samle alle elevene til felles arrangementer.

Styret ved St. Paul gymnas og Oslo katolske bispedømmes finansråd godkjente planene om ny idrettshall ved skolen i 2021, og kontrakt med entreprenør ble signert tirsdag 15. juni samme år.

– Hvordan har byggeprosessen forløpt?

– Byggeprosessen har forløpt etter plan og bygget var ferdig til overlevering i henhold til kontrakt. Det er veldig imponerende med tanke på de utfordringer som koronapandemien og krigen i Ukraina skapt for byggebransjen. Entreprenør LAB har gjort en strålende innsats for å realisere bygget i overensstemmelse med arkitektens intensjoner, sier rektoren, som forteller at det har vært spennende å se bygge reise seg ved siden av det opprinnelige bygget, det tidligere Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital: Sykehuset sto ferdig allerede i 1937, og er tegnet av Ole Landmark. Bygningen huser i dag St. Paul gymnas.

– Nybygg og den originale Landmark-bygningen utfyller hverandre på en naturlig og flott måte. Forskjellig, men likevel så lik, konstaterer Gjessing.

 

 

 

«To skoler og en idrettshall beriker det katolske miljøet i Bergen på en unik måte, som en ikke ser maken til i noen andre norske byer.»

Rektor ved St. Paul Gymnas Petter Furholm Gjessing

 

st-paul1.JPG

FLERBRUKSGLEDE: Ny-hallen byr på en spilflate på 24 x 16 meter. Dersom publikum sitter på faste plasser, den uttrekkbare tribunen og langs veggene, er det plass til ca. 400 stykker. Foto: Ole Harald Dale

 
 
Ny katolsk storstue

Han håper håper at bygget skal komme alle byens katolikker til glede:

– Vi er svært spent på hvordan det katolske miljøet vil ta imot denne hallen og bruke den. To skoler og en idrettshall beriker det katolske miljøet i Bergen på en unik måte, som en ikke ser maken til i noen andre norske byer, forklarer han entusiastisk samtidig som han er klar over at de nye fasilitetene også forplikter:

– En forpliktelse til å være et fyrtårn for evangeliet. Vi skal minne byens befolkning om evangeliet og vise dem vei, sier rektoren.

– Dere feirer skolejubileum og åpner ny idrettshall samtidig. Hva forteller det om det katolske skolemiljøet i Bergen?

– Det forteller om et solid og sterkt skolemiljø i Bergen. Mange har gjennom mange år arbeidet hardt for at en i Bergen skal ha et tydelig og solid katolsk skolemiljø. Her har Biskop Bernt vært en solid og trygg forkjemper for de katolske skolene i Bergen. Det står stor respekt av hans innsats både for idrettshallen og som kapellan for St. Paul skole. Uten hans engasjement og tydelige stemme, er det vanskelig å se for seg at det hadde vært katolske skoler i Bergen i det hele tatt, mener rektoren.

Han viser til at skolen på 10 år har vokst fra 40 elever i en brakke til 400 elever i to nye fantastisk bygg.

– Det gir håp. Vi ønsker å invitere katolske elever fra hele landet til å komme til St. Paul gymnas i Bergen for 3 unike skoleår. For mange noen av de beste årene i deres liv. Vi vil også oppfordre katolske ungdommer til å ta lærerutdanning og komme til Bergen. Katolske skoler trenger også katolske lærere, forteller rektoren.

 

ARKITEKTONISK PERLE: – Nå står et helt skoleanlegg der midt i Bergen og
er en arkitektonisk perle som bispedømmet og resten av det katolske Norge kan være
glad for, sier bispedømmes skoleråd Anne-Rigmor Stock-Evje. Foto: Espen Tangnes 

IMG_5093.JPGSkryt fra skoleråden

Oslo katolske bispedømmes skoleråd Anne-Rigmor Stock Evje var tilstede under åpningen av hallen.

 – Det var til stor glede for oss representanter som stilte fra administrasjonen å se det vellykkede resultatet av samspillet og den gjensidige tilliten som hadde vært mellom gymnaset som byggherre og arkitekt, entreprenør og byggherreombud. I den mest krevende byggeperioden etter annen verdenskrig klarte de å reise idrettsbygget innenfor tid og budsjett. Elevene og alle ansatte ved skolen har fått en av landets vakreste idrettshaller, sier hun.

– Fredag var det både åpning av hall og feiring av skolejubileum. Hva forteller dette deg om det katolske skolemiljøet i Bergen?

– At min forgjenger Gjermund Høgh, sammen med gode rådgivere og støttespillere, har lagt ned årelang innsats i planlegging og dernest oppføring av St. Paul gymnas. Rektor Petter Furholm Gjessing har sammen med sine ansatte fortsatt med kontinuerlig arbeid for å bygge opp og konsolidere gymnaset som et katolsk gymnas elever velger å søke til. Mens andre friskoler som ble etablert omtrent samtidig med gymnaset, enten har måttet stenge eller fortsatt sliter med å få opp elevtallet, har gymnaset i dag nærmere 400 elever. Når man ser dette i lys av at bergensområdet har stor tetthet av videregående friskoler i tillegg til de offentlige, skjønner man at her har innsats og bønn hatt sin virkning, sier Stock Evje, som legger vekt på at planlegging og oppføring av idrettshallen har krevd stort mot og godt samarbeid:

– Nå står et helt skoleanlegg der midt i Bergen og er en arkitektonisk perle som bispedømmet og resten av det katolske Norge kan være glad for, sier hun.

 – Er dette til inspirasjon for resten av Det katolske skole-norge?

– De katolske skolene samarbeider seg imellom og med skolekontoret i bispedømmet. Alle gleder seg over idrettshallen og jubileet i Bergen. Hvor mye dette er til umiddelbar inspirasjon for de andre skolene, kan jeg ikke svare på. Det skolene imidlertid skal vite, er at de i sine satsninger vil få nødvendig støtte fra bispedømme, forteller skoleråden.

 

st-paul3.JPG

STOR KAPASITET: – Vi er svært spent på hvordan det katolske miljøet vil ta imot denne hallen og bruke den, sier rektor Gjessing. Hallen kommer med en uttrekkbar tribune, som kan romme 183 publikummere. Foto: Ole Harald Dale

 

Ingen uenigheter underveis

Det nye tilbygget skal brukes både til idrettsformål og som auditorium. Norconsult har vært arkitekt og totalrådgiver og LAB Entreprenør har ført det opp. Etter en samspillsfase har LAB Entreprenør ført tilbygget opp i totalentreprise.

Prosjektet har vært lagt opp som et «samspillsprosjekt»: Da er den innledende samspillsfasen hvor deltagerne i fellesskap planlegger prosjektet, spesielt viktig.

Fasen ga ifølge avdelingsleder Pål Bjørkhaug i Norconsult Arkitektur & Landskap i Bergen god kontakt mellom LAB og Norconsult.

– Det har vært veldig god stemning og ingen uenigheter i prosjektet, sier Bjørkhaug.

Prosjektleder Helge Valland i LAB Entreprenør legger til at en det var viktig for prosjektet at man i samspillsfasen også hadde med seg grunnentreprenør, fundamenteringsentreprenør og tekniske fag slik at man fikk frem de beste løsningene sammen. Samspillsfasen ble brukt godt og de som var med syntes det var en veldig fin inngang til en jobb å kunne dele av sine erfaringer og få avklart sine grensesnitt.

– Vi hadde også en beslutningsdyktig byggherre i dette prosjektet med rektor Petter Gjessing i spissen, som sammen med byggherreombud Rune Løvaas utgjorde et samarbeidsorientert team, sier Valland.

 

IMG_5180.JPG

TOK DEN NYSTEMTE: Musikklærer Kristine Klubben og musikklærer, kristendomslærer og kantor Amund Dahlen underholdt forsamlingen ved åpningen av ny-hallen. Foto: Espen Tangnes

 
Bygg for samling

Tilbygget har et samlet areal på cirka 2100 kvadratmeter, fordelt på tre plan. Kontraktssum er 46 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i juni 2021. Tilbygget ble overlevert 18. oktober 2022. Bygget rommer en sal som skal brukes til idrett og som auditorium, to undervisningsrom, en lobby, en romslig messaninetasje og garderober for lærere og elever. Salen har en oppmerket spilleflate på 24x16 meter og et totalt areal på cirka 450 kvadratmeter. Den har et kombielastisk sportsgulv og kan brukes til alle former for ballspill og andre idretter. Det er en fast tribune med cirka 90 sitteplasser og en teleskoptribune med 183 sitteplasser. Det er også mulig å sitte på langsidene av salen og på en messaninetasje. Da kan samlet mengde tilskuere komme opp i nærmere 400. Salen er tilpasset bruk av prosjektor.

 

st-paul2.JPG

RESPEKT FOR HISTORIEN: – Å bygge inntil et historisk bygg har krevd noen ekstra dialogrunder med byantikvaren og byarkitekten i Bergen kommune. Disse møtene har bidratt til å styrke prosjektet og gjøre det til det vi ser i dag, sier master i arkitektur Anne Jenny Bergseth i Norconsult. Foto: Ole Harald Dale

 

Tilpasse seg de historiske byggene

Master i arkitektur Anne Jenny Bergseth i Norconsult forteller at det var viktig å koble tilbygget til det eksisterende bygget fra 1937 på en god måte.

– Tilbygget skal avslutte Ole Landmarks bygg og det har vært høyt fokus på at bygget må ligge godt i situasjonen og tilpasse seg de historiske byggene i området, sier Bergseth.

Utformingen av nybygget tilpasser seg det kulturhistoriske miljøet med Ole Landmark sitt nyklassisistiske hovedbygg fra 1937. Nybygget er brutt opp i ulike volum og har en nedtrappende avslutning mot vest. Hallvolumet ligger opp mot det historiske bygget med vindusfelt som går over to plan for å reflektere det bakenforliggende dobbelthøye rommet. Bredden på vindusfeltene tilsvarer vinduene på hovedbygget. Hallvolumet omsluttes av en organisk buet form som henvender seg til parkelementene som steinmuren og trærne langs veien samt Nygårdsparken på andre siden av fylkesveien.

– I buen foregår byggets sirkulasjon og bevegelse mellom etasjene slik at bevegelsen inne i bygget kommuniserer med bevegelsen og det livet som foregår på utsiden. Buens fasade har en rekke vertikale vinduer med innfestede lameller som gir en dybde og stofflighet til fasaden. Lamellene er med på å åpne og lukke innsynet når man beveger seg rundt bygget, som gir ulike glimt av aktiviteten som foregår på innsiden. Fargen på lamellene er tilsvarende som vinduene på hovedbygget, Villa Florida og søsterhjemmet. Fasadene er utført i puss i tilsvarende farge som de øvrige byggene på anlegget. Den grønne fargen på de vertikale vinduslamellene er tilsvarende som vindusfargen på de historiske byggene. Det er valgt å bruke grønne betongsøyler i prosjektet for å koble seg til det grønne i omgivelsen både i form av parktrær og vindusomramming.  Den grønne fargen er et tema som er videreført i interiøret, sier Bergseth.

I planløsning er det lagt vekt på en fleksibilitet og muligheter for bruk både til idrett- og kulturarrangementer med publikum til stede. Øverste plan har inngang fra dagens Skoleplass ved Villa Florida og gir en inngangssituasjon på en etasje mot plassen. Via foajé og mesanin i buen kommer man inn og ned i bygget til hovedplan med idrettsflate, og videre ned til garderober som også har inngang fra sjøsiden. Nybygget er i størst mulig grad lagt inn i terrenget og muliggjør en kobling mellom nybyggets spilleflate og skolens eksisterende kantine med kjøkken. Tilbygget er koblet t til hovedbygget slik at den historiske fasaden blir et viktig fond motiv inne i hallen som oppleves særlig godt fra mesaninen.

– Å bygge inntil et historisk bygg har krevd noen ekstra dialogrunder med byantikvaren og byarkitekten i Bergen kommune. Disse møtene har bidratt til å styrke prosjektet og gjøre det til det vi ser i dag, sier Bergseth.

 

IMG_5091.JPG

GULV TIL BEHAG: Hallen har et kombielastisk sportsgulv og kan brukes til alle former for ballspill og andre idretter.  Foto: Espen Tangnes

 

Jordnagling

St Paul gymnas ligger på Florida ved utløpet av Store Lungegårdsvann (som er den indre delen av Puddefjorden og sjøvann) og rett innenfor Gamle Nygårdsbro. Navnet Florida (med trykk på siste stavelse) på området oppsto fordi tyske håndverkere som skulle emigrere til Florida i USA havnet her i stedet.

Grunnen består dels av fjell og dels av tilfylte masser. Det ble funnet forurensinger i øverste del av jordlag på sør- og vestsiden av bygget. Dette er kjørt til godkjent deponi, sammen med eksemplarer av den svartlistete planten stripetorskemunn.

Under grunnarbeidet ble tomten sikret med jordnagling. Nybygget er sikret mot radon med membran og brønner der utlufting kan utføres. Det er tatt vare på en stor kanadapoppel som står foran det nye tilbygget og flere platanlønn som står mellom tilbygget og Nygårdsgaten.

 

Plasstøpt betong og stål

Tilbygget er plassert så lavt som mulig i terrenget. Det består av en tilnærmet kvadratisk del og har en buet fasade mot vest.

Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong og stål. Betongdekket i salen er av spennarmert betong. Taket bæres av q-dekker, er isolert og tekket med asfaltbelegg. Fasadene har lektet og pusset sto-vent. Det er glassfasader mot sør i plan 1 og mot nord og vest på plan 3. På gulvene i plan 1 er det belegg med hulkiler. På plan 2 og 3 er det parkett. Innervegger er faste og har lydabsorberende plater i undervisningsrom  og i salen. Mange av innerveggene er i frilagt støvbundet betong. Det er lydabsorberende treullsement-plater i himling i salen og systemhimlinger ellers i tilbygget.

Det er brukt cirka 470 kubikkmeter ferdigbetong i konstruksjonene. Teknisk rom er plassert i kjeller. Det er 300 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt  200 millimeter i taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføring og innredning. Tilbygget har robuste og vedlikeholdsvennlige materialer. Hovedinngang ligger på plan 3, nær skolebygget. På plan 1 er det inngang til garderober. En heis sikrer universell tilgjengelighet. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Det er solavskjerming i glasset mot sør på plan 1 og plan 2. mot vest er det grønne vertikale lameller. På sør- og vestsiden av tilbygget er det en nyasfaltert vei. Sorteringsgrad for byggavfall er på over 90 prosent. Da byggeaktiviteten var på topp var 38 personer med. Tilbygget er fullført uten fraværsskader.

Tilbygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer og er basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter pert år er 140 kWh, noe som plasserer tilbygget i energiklasse B. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

 

 

Velsignelse av St. Paul Gymnas idrettshall

 ved sogneprest Alois Brodersen Can.Reg. (i utdrag).

 

VELSIGNET: Sogneprest Alois Brodersen med hjelp av dom Lukas
Lorf-Wollesen, skoleprest, driftleder og administrasjonssjef. Foto: Espen Tangnes 

IMG_5055.JPGI Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Amen.

 

Kjære troende,

i takknemlighet mot dem som med sine forskjellige bidrag har gjort det mulig å reise denne sportshallen – og da tenker jeg på velgjørere og økonomiske bidragsytere, dem som har båret frem dette prosjektet med deres forbønn, arkitekt, byggeledelse, håndverkere og arbeidere og mange andre, ikke minst skolens egne folk – vil vi velsigne denne sportshallen og be for dem som skal bruke dette flotte bygget, og vi ber at Gud må velsigne oss alle.

 

La oss be:

Almektige, nådige Gud, vi ber deg: Send oss din Ånd fra himmelen, så vår bønn og vår gjerning må være deg til behag.                                 

 Ved Kristus, vår Herre, Amen.

 

Vi leser fra Den hellige apostelens, Paulus, 1. brev til Korinterne:                                            1

23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. 24 Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25 Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort. 

Kor 9, 23 – 27 

 

Slik lyder Herrens ord.

 

 

Rektor Gjessings åpningtale

 

FØRSTE SPADETAK: Rektor Petter Furholm Gjessing (t.v.)
og styrelederTom Schelderup Skare ved St. Paul gymnas. Foto: St. Paul gymnas
 

cfddca8f-534d-4985-8ad2-02c1a732d205.jpgKjære elever, ansatte og gjester,

gratulerer med dagen til dere elever. Hallen er en gave fra alle oss til alle dere. Det er en gave uten andre forpliktelser enn å ta vare på den. Den er gitt med omtanke og kjærlighet til dere fordi dere virkelig har fortjent det. Den er i mine øyne et smykke, og dere bør behandle den som det. Dere har av ulike grunner valgt St. Paul gymnas, det minste vi kan gjøre er å gi noe tilbake til dere som en takk for at dere velger denne skolen. En skole uten elever er bare et tomt skal. Deres forgjengere på St. Paul gymnas hadde aldri noen idrettshall, så det er et stort steg for skolen når vi nå kan gi den hallen til dere som brukere. Jeg håper dere får stor glede av den.

 

Som i så mange andre sammenhenger så er dette et resultat av et samarbeid mellom mange mennesker og faginstanser. Aleine hadde det vært svært krevende å få til. Derfor vil jeg understreke betydningen av samarbeid for å komme frem til gode resultater. Alle som har bidratt er seg hør og bør takket av tidligere talere. Jeg vil derfor ikke ta det en gang til, men applaudere det samarbeidet som har vært mellom partene for å få dette til.

 

Som historiker er det naturlig for meg å dra noen historiske linjer. Selve ideen til idrettshallen var det Biskop Bernt som lanserte under hans visitas til gymnaset i 2017. Det ble deretter satt i gang en mulighetsanalyse som viste at det var mulig å få på plass en idrettshall ved siden av hovedbygget. Mulighetsanalysen ble etter hvert både tegnet ut og laget som modell, og en gikk i gang med drøftinger med byarkitekt og byantikvar. Resultatet av det arbeidet er den hallen som dere nå sitter i. Veien fra tegning til en realisert idrettshall gikk gjennom å få på plass finansiering, sjekke regelverk, få ulike godkjenninger og ikke minst velge en entreprenør til å bygge hallen. Det ble til slutt LAB. LAB har gjort en formidabel innstas for å realisere idrettshallen etter skolens og arkitektens intensjoner. Så jeg vil invitere Helge Valland til å komme frem. 

 

Jeg har lyst til å overrekke Rune Løvås en stor takk og en blomsterbukett for hans store innsats for å få realisert prosjektet. Han har vært byggherreombud. Det vil si at han har ivaretatt skolens interesser ovenfor entreprenøren. Det har han gjort på en framifrå måte.

 

Rektor Petter Furholm Gjessing

Florida, Bergen, 28. oktober 2022

 

 

STØTTE: Idrettshallen er bygget med støtte fra Bonifatiuswerk.  

Unknown.jpegFakta om idrettshallen

 • Åpnet: 28. oktober 2022
 • Totalt areal: cirka 2100 kvadratmeter
 • Består av auditorium, to undervisningsrom, dusj og garderober, rommelig messaninetasje og hall med spilleflate på 24 x 16 meter 
 • Fast tribune med cirka 90 sitteplasser og en teleskoptribune med 183 sitteplasser
 • Samlet mengde tilskuere komme opp i nærmere 400
 • Hallen har et kombielastisk sportsgulv og kan brukes til alle former for ballspill og andre idretter. 
 • Det er brukt cirka 470 kubikkmeter ferdigbetong i konstruksjonene.

 

Fakta om St. Paul gymnas

 • Etablert: 2012
 • Adresse: Florida, Bergen sentrum
 • Rektor: Petter Furholm Gjessing
 • Antall lærere: ca. 50
 • Antall elever: ca. 400 fra høsten 2021
 • Programtilbud: studiespesialiserende (ordinært, universitetslinje, musikk, toppidrett), påbygg for elever med yrkesfag til studiespesialiserende og idrettsfag
 • Les mer om skolen på stpaulgymnas.no

 

Les mer