Etiske investeringer: Vatikanet ser til Skandinavia

Harris: – Det er kult å få kunne sette Skandinavia på kartet. Selv om vi er små, er det fint å få våre nordiske perspektiver inn i dette viktige arbeidet.

Image.jpeg

BÆREKRAFTIG: Davis Harris i Skagenfondene skal sammen med de andre finansekspertene i Vatikanets investeringskomité gi paven råd og sørge for at investeringene er etisk forsvarlige, bærekraftige og har en «grønn» profil. Foto: priv.

 

– Jeg ble både veldig overveldet og svært ydmyk av en slik forespørsel, sier David Harris (38), porteføljeforvalter i norske Skagenfondene.  Sammen med tre andre toppfolk fra internasjonal finans utgjør han Vatikanets nye investeringskomité, ledet av kardinal Kevin Joseph Farell.

 

Tekst: Hans Rossiné

 

Den nye investeringskomiteen er et resultat av pave Frans’ kuriereformer, omorganiseringer og økonomiske ryddesjau. Vatikanets fond og finanser har siden 1960-tallet vært utsatt for en rekke skandaler, sist med en hasardiøs milliardinvestering i en eiendom i Sloane Avenue i London.

 

Tar grep

Men nå er det tatt grundige grep, kunne en høytstående geistlig fortelle St. Olav magasins utsendte under en konferanse i Roma nylig. Spredt forvaltning av finansene, ulike avdelinger som kunne sitte med hvert sitt fond og selv styre aksjer og kontoer i utenlandske banker, alt dette førte til en rekke dårlige og kortsiktige investeringsbeslutninger. Geistlige uten finansiell kompetanse satt med overordnet ansvar, og kontrollen var tilfeldig. Finansvirksomheten er nå derfor sentralisert og samlet, profesjonalisert og gjort mer åpen.

Og i dette arbeidet hentet man erfaringer fra blant andre Skandinavia. Små, transparente og lite korrupte samfunn med internasjonale fond som har klare etiske føringer for sine investeringer, som det norske oljefondet NBIM, og Skagenfondenes verdibaserte investeringsfilosofi.

 

Oljefondet

– Skandinavia har kommet langt internasjonalt med å anlegge tydelige etiske perspektiver på investeringer. Svenska kyrkan har en historie med å tenke  langsiktighet og bærekraft. Og også det norske oljefondet, NBIM, stikker seg ut. Vi er kommet langt med åpenhet og gjennomsiktighet i Norden, forteller David Harris på telefon fra Stockholm, der han idag er bosatt med familien.

Sammen med ham i den nye investeringskomiteen sitter Jean Pierre Casey fra Storbritannia, Giovanni Christian Michael Gay fra Tyskland og John J. Zona fra USA. Lederen, kardinal Kevin Joseph Farell, er prefekt for Dikasteriet for legfolket, familien og livet, og har selv en master i Business Administration.

 

FUNDAMENTET: Pave Frans' «Laudato si’» setter sitt preg
også på Vatikanets finansforvaltning. Foto: NTB / Reuters, Max Rossi

NTB__mlQ_o2Ef6Y.jpgBærekraft og grønn profil

Komiteen med de erfarne finansekspertene skal gi paven råd og sørge for at investeringene er etisk forsvarlige, bærekraftige og har en «grønn» profil. De nye retningslinjene, iverksatt fra 1. september 2022, skal sikre at investeringene bidrar til en «mer rettferdig og bærekraftig verden». Dette innebærer en systematisk håndheving av bærekraftstandarder, ESG (Environmental, Social and Governance): Miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold, altså en helhetlig tilnærming til bærekraft. Komiteen skal også sikre en «passende avkastning» av Den hellige stols verdier, og dermed bidra til å finansiere Den hellige stols aktiviteter. Føringen er tindrende klar: alle økonomiske investeringer skal være i tråd med Kirkens lære i etiske og sosiale spørsmål. Det betyr at man ikke skal investere i for eksempel våpenindustri, pengespill, laboratorier som arbeider med stamceller fra fostre etc.

 

Utdannet teolog

– Pave Frans har vært klar på de etiske og katolske føringene. De har valgt medlemmer i komiteen med finansiell kompetanse, som er troende katolikker og som ikke har noen bindinger til Den hellige Stol ut over dette oppdraget. Utnevnelsen er for fem år og oppdraget er frivillig, sier David Harris, som fikk den første henvendelsen om oppdraget fra kardinal Anders Arborelius, (som selv sitter i Vatikanets finansråd), etter julen 2021.

Harris begynte i Skagenfondene i januar 2015, men det var ikke gitt at dette var veien han skulle gå. Han er nemlig utdannet magister fra Teologiska Högskolan i Stockholm og har en bachelor i systematisk teologi. I dag er han aktiv i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm.

 

«Jeg håper å støtte Kirken, menigheten her i Stockholm og Den hellige Stols ambisjoner med mine kunnskaper, og har tiltro til at jeg også kommer til å vokse på det.»

David Harris

 

Katolsk familie

– Jeg kommer fra en katolsk familie. Min mor har alltid hatt en dyp tro og er praktiserende katolikk med polsk bakgrunn. Vi er aktive katolikker, og jeg har vært engasjert på ulike plan gjennom både barndom og ungdom. Jeg kom tidlig i kontakt med jesuittordenen her i Stockholm, og den har gitt meg svært mye. De siste åtte årene har jeg vært medlem av S:ta Eugenias finansråd.

– Det ble først en teologisk utdannelse?

– Ja, som så mange andre unge funderte jeg mye over de store problemstillingene i livet. Jeg var opptatt av eksistensielle spørsmål og ønsket å utvikle dette videre, samtidig som også studier i økonomi og finans fristet. Men jeg begynte å studere filosofi og teologi, og så, etter en stund, fikk jeg via kontakter innen finansverdenen, sjansen til å bli med på en reise der. Jeg har alltid vært interessert i vurderinger på aksjemarkedet og ble fascinert av hvordan man også i finans må analysere og reflektere over hvorledes verden er skrudd sammen og fungerer, og hvordan mennesker tenker og handler. Drømmen ble etter hvert å forene disse to verdenene. Jeg håper å støtte Kirken, menigheten her i Stockholm og Den hellige Stols ambisjoner med mine kunnskaper, og har tiltro til at jeg også kommer til å vokse på det.

 

I dybden

Investeringskomiteens konstituerende møte var i Vatikanet i midten av oktober.

– Vi skal treffes regelmessig, se over investeringer, se over at policyen følges og at forvaltningen er i linjen. Vi vil se på større finansinstrumenter og fond, og komme med innspill. Vi skal ikke gå inn i enkeltinvesteringer, men se over lønnsomheten og at risikoen er spredt. Det er et utrolig spennende arbeid!

– Det heter at alle investeringer er etiske inntil man graver litt i dybden?

– Dette er en problemstilling som absolutt er på agendaen i internasjonal finans. «Grønnvasking» er jo blitt et begrep. Så det er absolutt viktig at man går i dybden og ser, ikke bare hvor selskaper kommer fra, men også på hvor de er på vei. Jeg går inn i komiteen med den største ydmykhet og skal bidra etter beste evne. Det er kult å få kunne sette Skandinavia på kartet, og, selv om vi er små, få bringe våre nordiske perspektiver inn i dette viktige arbeidet, sier David Harris.

Artikkelen ble først publisert i St. Olav magasin for religion og kultur 3-20

  

 

Vatikan-finanser og begreper

 • Den hellige stol: Hjelper paven med å styre Den universelle kirke, og innbefatter kurien, dikasteriene og andre enheter.
 • Vatikanstaten (SCV): territoriet innenfor Vatikanmurene, styres av egen guvernør.
 • IOR (offisielt Istituto per le Opere di Religione – Instituttet for de religiøse virksomheter) er en selvstendig finansinstitusjon som ble opprettet i Vatikanstaten 27. juni 1942 av pave Pius XII. På denne tid var den amerikanske erobring av Italia og Roma ventet, og hva som da kunne skje med det italienske bankvesen var uklart. IOR skulle sørge for en profesjonell, sikker og rentabel forvaltning av verdier tilhørende kirkelige institusjoner og enkeltpersoner. Tradisjonelt har IOR vært preget av stor diskresjon, og det kunne være til god nytte for bispedømmer og ordenssamfunn i land under tvilsomme og antikirkelige regimer som gjerne beslagla verdier tilhørende Kirken.
 • Forløperen til IOR, som styrte Den hellige stols investeringer, startet i 1887 under pave Leo XIII. Den var underlagt Den hellige stol frem til 1942.
 • IOR investerte i italiensk næringsliv etter krigen for å få det på fote. Vatikanet satte inn sine menn i næringslivsstyrene. Flere skandaler på 1960-tallet og utover. Fra 2010 ble IOR kontrollert av ASIF (myndighet som overvåker finansiell informasjon).
 • Pave Frans starter sitt pontifikat i 2013 med å reformere kuriens økonomiske organisering. «Ryddegutt» var daværende prefekt for Vatikanets økonomisekretariat, kardinal George Pell.
 • APSA: Administrerer arven til Den hellige stol og har en investeringskomite som administrerer eiendom og finanser.
 • Finansrådet Overordnet oppsyn med alle administrative og finansielle aktiviteter til Den hellige stol. Godkjenner budsjettet.
 • Sekretariatet for økonomi Regulerer, kontrollerer og rådgir i administrative og økonomiske spørsmål. Kontrollerer ulike fond.
 • Følger opp budsjettene og er anti-korrupsjonsenheten
 • Investeringskomiteen Skal stå som garantist for at Den hellige stols investeringer er etiske og i henhold til Kirkens sosiale doktriner og samtidig lønnsomme, passende og ikke tar unødig risiko

 

 

Abonner gratis på St. Olav magasinSkjermbilde 2022-11-11 kl. 10.11.25.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

 • Via dette skjemaet
 • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
 • Send e-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no