Kunngjøring: Ny stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme

 

Skjermbilde 2022-11-04 kl. 15.07.05.png

 

Biskop Eidsvig kunngjør ny stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme. 

 

Pastor Ole Martin Stamnestrø har meddelt at han med virkning fra i dag avslutter sitt novisiat i Brompton Oratory. Han har hatt de nødvendige samtaler med sine foresatte der, og jeg er glad for å fastslå at han og kommuniteten skilles som venner.

Jeg utnevner med dette p. Ole Martin til stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme med umiddelbar virkning og gleder meg over at han er tilbake i prestekollegiet.

Samtidig er jeg takknemlig for det felleskapet han har erfart i Oratoriet og for den formasjonen han har mottatt der.  

 

 

+ Bernt Eidsvig Can.Reg

Oslo 3. november 2022