R.I.P.: Mgr. Edmundas Putrimas (1959 – 2022)

 

PrelatasEPutrimas.jpg 

 

Mgr. Edmundas Putrimas døde i Toronto den 15. november 2022, 64 år gammel.

 

Mgr. Putrimas har i to tiår hatt oppgaven med å koordinere og følge opp den litauiske sjelesorg utenfor hjemlandet.

 

Den litauiske katolske bispekonferanse ga ham mange fullmakter og brukte ham som en ambassadør for å kartlegge og følge med på den litauiske katolske sjelesorgs oppgaver. Han gjorde det han kunne for å hjelpe både den lokale kirke, enten det var i Montevideo, New York eller Sandefjord, med å dyktiggjøre seg og lete frem til gode prester som deres litauiske biskoper kunne overtales til å låne ut.

 

Edmundas Putrimas ble uteksaminert ved Angelicum i Roma i 1985 og ble ordinert til prest av pave Johannes Paul II. Han virket blant annet ved litauiske skoler i Tyskland, og ble i 2003 utnevnt til Den litauiske bispekonferansens utsending til litauiske prester utenlands.

 

Mgr.Putrimas har besøkt menigheten i Sandefjord to ganger, og for et halvt år siden var han i Tønsberg – som personlig representant for erkebiskopen av Vilnius - da man der feiret jubileum for «Klosterlasse». («Klosterlasse» var en norsk jesuitt fra Vestfold, sannsynligvis fra Tønsberg, som etter reformasjonen arbeidet for den katolske sak i Nord-Europa, og som døde og ble begravet i Vilnius for 400 år siden.)

Les om markeringen i Tønsberg her

 

Mgr. Putrimas var basert i Toronto i Canada. Hans tilsynsområde var så vidstrakt at meget av livet ble tilbragt på fly og på reise.

 

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

 

(Kilder: P. Claes Tande/Vatican News)