Ny økonom i OKB fra 1. januar 2023

Dom ­Lukas Stefan Lorf-WollesenLukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg. blir fra 1. januar 2023 Oslo katolske bispedømmes nye økonom. Han etterfølger diakon Sindre-Jacob Bostad som har hatt embetet i de siste fem årene.

Dom Lukas tilhører Augustinkorherrene. Han har fått tillatelse til å tiltre embetet som økonom fra administratoren i Klosterneuburg. Bispedømmets konsultor­kollegium og finansråd er rådspurt på vanlig måte før utnevnelsen, i henhold til kirkeretten.

Embetet som økonom følger av kirkerettens kanon 494. Utnevnelsen gjelder for fem år, og embetet kan forlenges i ytterligere femårs-perioder. Økonomen har ansvar for å forvalte bispedømmets verdier i henhold til det budsjett som er fastlagt av finansrådet og vedtatt av biskopen.

Økonomen samarbeider tett med bispedømmes menigheter, økonomiavdeling og økonomisjef og eiendomssjef.

Dom Lukas er medlem i OKBs finansråd. Han fratrer dette vervet når han utnevnes til økonom.

Han fortsetter sin tjeneste som general­vikar i Trondheim stift og ved St. Paul gymnas, og vil fortsatt bo i Bergen.