Oslo – St. Johannes

St. Johannes, apostel og evangelist

Menigheten ble utskilt fra St. Olav og fra St. Hallvard i Oslo, og opprettet 15. mars 2013; ved opprettelsen ble det angitt et medlemstall på 7.500 registrerte katolikker. Menigheten omfatter det aller meste av Groruddalen i Oslo kommune – med de følgende postnummerområder: 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, og 0950–1099. Ca 53 km². Leieavtalen om bruk av Bredtvet kirke ble undertegnet 8. april 2013. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har en egen blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no og er på Facebook.

E-post Oslo-St(dot)Johannes(at)katolsk(dot)no

Adresse  Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, 0950 OsloTelefon 23 68 11 00 Bankkonto  3000.30.11859 Bankkonto  Vipps: 20345; org.nr. 911 907 577
Messetider
Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Tan Peter duc Do (fra 1. september 2020)
Kapellaner:
P. Piotr Gąsior (1. august 2017 – 1. august 2022)
P. Erik Ruud SM (fra 1. oktober 2019, 50% stilling)
P. Sławomir Czuba (fra 1. august 2022, 60% stilling) 
P. Paul Opata (fra 1. september 2022)
P. Emmanuel David OMI (fra 1. november 2022, 50% stilling)
Diakon:
Diakon Pham Cong Bang (fra 21. september 2019, 30% stilling)
Organist:
Sara Brødsjø
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 25. november 2021):
Maria Elisabeth Streit, Mechtild Grosse-Venhaus, Ingrid E. Paluska, Uong Sy Bao, Nguyen Duc Tho, Dinh Ngoc Can, Leonie Leonen Gelacio, Felicitas Geronimo, Grzegorz Gryczyński, Gerald Kailainathan, Dilani Maginaarachchi, Benny Geronimo, Truong Minh Tam, Imelda Llanos, Phil Lianos, Lukas Maka, Arthur De Leon Estrada
Menighetssekretær:
Vanessa Otero (fra 1. januar 2022 – vikariat, 100% stilling)
Renate Eriksen (permisjon fra 14. februar 2022)
Sakristan:
Sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen (fra 1. januar 2021, 30% stilling)
Katekesekoordinator:
Sr. Mai Teresa Thi Tuyet Nhung CSJ (fra 1. januar 2022, 60% stilling)
Katekeseassistent:
Thuy-Trang Hoang (fra 8. desember 2020/1. februar 2022, 20% stilling)
Barne- og ungdomsarbeider:
Robel Amar (fra 1. juni 2021, 40% stilling)
Renhold:
Resel Galiza Respicio (40% stilling)
Menighetsråd:
Juwachim Reginold, Lukas Maka, Huong Doan, Malgorzata Emmerhoff, Minh Hoang Nguyen, Paulina Weridity, Leonie Gelacio, Michael Cruz, Anita N. Olsen
Finansråd:
Sognepresten
Kapellanen
...
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Kommuniteter

Dominikanerinnene - Lunden kloster (kapell)


Legordener og bevegelser

Focolare

av Mats Tande publisert 18.02.2013, sist endret 15.12.2022 - 22:41