Parolin: – Pavens besøk til Bahrain er et tegn på enhet og dialog i en tragisk situasjon

Pavens reise til  Bahrain

NTB_PFoKaPYsgck.jpg

RØD TRÅD: –  Denne røde tråden [i pavens reiser] er ganske enkelt å si at mellom Gud og hat, mellom religion og vold, er det en absolutt uforenlighet; det er umulig med noen form for kontakt og enhver forsoning, fordi den som aksepterer hat og vold, forvrenger religionens natur, sier kardinal Pietro Parolin, Vatikanets utenriksminister. Foto: NTB / Reuters, Vasily Fedosenko 

 

Mens Bahrain forbereder seg på å ønske pave Frans velkommen 3. – 6. november, gir kardinal utenriksminister Pietro Parolin et intervju til Vatican Media og uttrykker sin takknemlighet til kongen av Bahrain Hamad Bin Isa Al Khalifa og den lokale kirken for invitasjonen.

 

Tekst: Massimiliano Menichetti, Vatican News

 

Paven skal besøke byene Manama og Awali, der han vil delta i «Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence». Hovedarrangementene inkluderer Den hellige messen på Bahrain nasjonalstadion og et møte med unge mennesker på Sacred Heart School.

Kardinal Pietro Parolin, Vatikanets utenriksminister, uttaler i et intervju med L'Osservatore Romano og Vatican News at «i en verden preget av spenninger, motsetninger og konflikter», formidler pavens besøk til Bahrain «et budskap om enhet, samhold og fred».

 

Deres Eminense, Frans vil være den første paven som besøker Bahrain. Hvordan kom dette besøket istand?

– Besøket stammer fra en invitasjon som kongen av Bahrain adresserte til Den hellige far, først på en mer uformell måte og deretter konkretisert og formalisert i et personlig brev. Og det faller også sammen med Forum for dialog for fredelig sameksistens. I tillegg til invitasjonen fra kongen, kom invitasjonen fra den lokale kirken ved apostolisk administrator biskop Hinder. Jeg vil også benytte meg av anledningen til å uttrykke min dype takknemlighet overfor kongen og de bahrainske myndighetene, så vel som til Kirken i Bahrain, for invitasjonene og for forberedelsene de gjør med tanke på Den hellige fars ankomst, [og] for velkomsten de vil gi ham, sier kardinal Pietro Parolin.

 

Paven vil ta del i den avsluttende fasen av forumet, som er viet dialog for menneskelig sameksistens mellom øst og vest: Hvilket budskap ønsker han å formidle på bakgrunn av den situasjonen verden nå befinner seg i?

– Jeg tror budskapet som kommer ut av dette forumet og Den hellige fars deltagelse, er ganske tydelig: Det er et tegn på enhet i et spesielt delikat, komplekst og på noen måter tragisk øyeblikk av vår historie. Det er en invitasjon til dialog, en invitasjon til et møte mellom øst og vest i en Bahrain, som er et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfunn; derav deres evne til å leve sammen og samarbeide, selv i en sammensatt virkelighet.

Det vil også ved samme anledning holdes to møter: Ett i Muslim Council of Elders, en organisasjon som representerer muslimske religiøse ledere som er forpliktet til dialog og respekt for religioner, og så et økumenisk møte, hvor mange representanter fra ulike land vil nærme seg hverandre. Signalet er det samme: I en verden preget av spenninger, av kontraster, av konflikter, [er det] et budskap om enhet, om samhørighet, om fred.

 

«Paven vil møte de dype forventningene til så mange mennesker, som ikke ser deres rettigheter respektert, deres grunnleggende rettigheter til liv, til inkludering, til å dele i jordens goder.»

 

Pavens tilstedeværelse på forumet bringer tilbake minner fra Abu Dhabi og «Erklæring om menneskelig brorskap for verdensfred og sameksistens». Denne teksten gjentar, i overensstemmelse med pavenes læreembede, at Guds navn aldri kan brukes til å rettferdiggjøre vold og krig. Hvilken relevans har dette budskapet i dag?

– Det virker på meg som om det har stor aktualitet. En «rød tråd» forbinder alle reisene, som paven har foretatt; tenk på den siste til Kasakhstan, men vi kan også gå tilbake til reisen han foretok til Irak i fjor, eller før det til De arabiske emirater, Marokko, Egypt og Aserbajdsjan.

Denne røde tråden er ganske enkelt å si at mellom Gud og hat, mellom religion og vold, er det en absolutt uforenlighet; det er umulig med noen form for kontakt og enhver forsoning, fordi den som aksepterer hat og vold, forvrenger religionens natur.

I Kasakhstan insisterte paven på to punkter, som jeg synes det er viktig å ta opp her. For det første, renselse, det vil si at fristelsen til å manipulere religion og bruke den til formål, som ikke er religiøse – til å oppnå makt og til å undertrykke – alltid vil finnes. Paven oppfordrer derfor til en dyp renselse. Og samtidig oppfordrer han til forening.  Religioner kan samarbeide på denne måten, nettopp for å fjerne enhver misforståelse, slik at religion alltid blir en faktor for forsoning, en faktor for fred, en faktor for samhold og harmoni.

 

Inkludering og respekt for menneskeliv er verdier, som alltid påkalles og bevitnes av paven: Hvilken betydning har de for denne reisen til Bahrain?

– De har samme betydning som alltid. Paven vil møte de dype forventningene til så mange mennesker, som ikke ser deres rettigheter respektert, deres grunnleggende rettigheter til liv, til inkludering, til å dele i jordens goder. Så også her vil paven være stemmen til de stemmeløse og gå ut for å møte menneskene, som i en viss forstand befinner seg i periferien. Det ser imidlertid ut til at disse verdiene er forkynt i selve landets grunnlov, som taler om å unngå enhver diskriminering på grunnlag av noen egenskap.

 

GODE FORBINDELSER: Kardinal Parolin fortalte til journalist Massimiliano Menichetti
at han er tilfreds med Vatikanets forbindelser til myndighetene i Bahrain. Foto: Vatican News 

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.pngI Bahrain er hovedreligionen islam, katolikker utgjør en liten minoritet. Hvordan er forholdet mellom Den hellige stol og dette Gulf-landet?

– Ja, det stemmer, i Bahrain er islam statens religion og sharia er hovedkilden til lov. Det kristne samfunnet utgjør omtrent ti prosent av befolkningen, og det bor mellom 80 000 og 100 000 katolikker i landet. Forholdet til Den hellige stol ble etablert i 2000, og jeg synes at de er gode. Fra statsmyndighetenes side har det alltid vært respekt og samarbeid med katolikker, både de troende og biskopen. Pavens besøk vil også tjene nettopp til å møte dette fellesskapet og oppmuntre det i dets liv og vitnesbyrd.

 

Paven vil være i byene Manama og Avali. Her ble Vår Frue av Arabia-katedralen innviet for et år siden: Grunnstenen til denne kirken – en murstein fra Den hellige døren til Peterskirken – ble donert av Frans selv ...

– Ja, denne stenen symboliserer det nære bånd mellom Den hellige far og landet og danner på ett vis grunnlaget for denne kirken. Dessuten er den viktig, naturligvis, for de troende, som trenger et sted for tilbedelse og å leve sin tro i feiringen av Den hellige messe.

 Sten og kirke er også viktig som tegn på den nevnte respekt og oppmerksomhet, som landets myndigheter viser det kristne fellesskapet. Begge deler utgjør tilsammen et fint symbol på det som har vært så langt – og det, som vi håper, i enda sterkere grad vil være holdningen til det kristne fellesskap i fremtiden.

 

Les mer