Riksadvokaten kritisk til forbud mot konverteringsterapi

NTB_N_tlj6lSIy0 (2).jpg
KRITISERER: Riksadvokaten har innvendinger mot et forbud mot konverteringsterapi. Her riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Foto: Thomas Brun / NTB
 

Riksadvokaten har innvendinger mot et forbud mot konverteringsterapi. Det fremgår av et høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementets lovforslag.

 

«Riksadvokaten mener det kan reises berettigede spørsmål om det er rettmessig å innføre et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor samtykkende voksne», heter det i svaret ifølge Vårt Land.

 

Innvendinger

Påtalemyndighetens leder var én av i alt 258 høringsinstanser i denne runden. Det var Rett24 som først omtalte saken.

Riksadvokaten innleder høringssvaret med å minne om at dette er andre gang et lovforslag om konverteringsterapi sendes på høring. Til det de omtaler som Solberg-regjeringens forslag, hadde de flere innvendinger mot «strafferettslige svakheter».

Denne gangen konkluderer de med at forslaget fremstår «som et mer inngripende og absolutt forbud enn det tidligere forslag», og at de ser flere prinsipielle utfordringer enn forrige runde.

 

Betenkelig

«I særdeleshet reiser et absolutt forbud mot konverteringsterapi rettet mot samtykkende voksne betydelige, prinsipielle betenkeligheter ved at den enkeltes selvautonomi tilsidesettes. Det er også grunn til å spørre om det er adgang til å vedta et så inngripende forbud, hensett til den enkeltes rett til selvautonomi, privatliv, tros- og tankefrihet», skriver Riksadvokaten.

Samtidig som de er skeptisk til lovligheten i deler av forslaget, bemerker de at de er positive til et straffebud som rammer det de beskriver som kjernen i den foreslåtte loven: «å verne den enkelte mot andres (kraftfulle) intervensjon i individets (egen) seksuelle, psykiske integritet».

(©NTB)