Pave Frans: Polarisering er ikke katolsk – vi søker alltid harmoni

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpeg

KONTROVERSEIELLE SPØRSMÅL: Pave Frans er ikke redd for å snakke om tematikk som ofte skaper splid, men sannheten er universell. Foto: Vatican Media.   

 

I et intervju for America Magazine snakker paven om krig, abort, overgrep, kvinners rolle i kirken og avtalen med Kina. Når det gjelder Ukraina, forsikrer paven at Den hellige stol er villig til å mekle for fred.


Tekst: Katarina Agorelius – Vatican News

 

22. november mottok pave Frans fem representanter for jesuittmagasinet America Magazine i sin residens i Santa Marta. De diskuterte et bredt spekter av spørsmål, som krig, abort, overgrep, kvinners rolle i kirken og den foreløpige avtalen mellom Den hellige stol og Kina, men også polariseringen i kirken i USA og rasisme. Til stede var far Matt Malone, avtroppende sjefredaktør, far Sam Sawyer, ny sjefredaktør, Gerard O'Connell, korrespondent og Gloria Purvis, vert for "Gloria Purvis Podcast".

 

"Gud gjør meg lykkelig"

På spørsmål om hva som gjør ham så glad og i fred i sin tjeneste, svarte paven at han er glad når han er sammen med andre. Det vanskeligste for ham er å ikke kunne gå ut en tur på gaten og møte folk, sa han. "Gud gjør meg glad... Jeg går aldri alene - han er ved min side".

 

Polarisering - ikke katolsk

Journalistene tok opp spørsmålet om en dypere polarisering i USA, også i kirkens liv, og paven understreket at polarisering ikke er katolsk, fordi Guds folk er ett. «Katolisisme er alltid harmoni i forskjeller... Den Hellige Ånd i Kirken reduserer ikke alt til en enkelt verdi, men skaper harmoni mellom forskjellene i motsetninger. Dette er den katolske ånden. Jo mer harmoni det er mellom forskjeller og motsetninger, jo mer katolsk er det. Jo mer polariserte vi er, jo mer mister vi den katolske ånden og faller inn i det sekteriske.»