Pave Frans lanserer tre initiativer etter Møtet om beskyttelse av mindreårige

 

Følger opp toppmøtet med konkrete tiltak

tda50f8a.jpg

FRA ORD TIL HANDLING: Pave Frans lanserer tre initiativer som konkretiserer innsatsen mot overgrep i Kirken – et apostolisk brev mot tildekking av overgrep, en veiledning av biskoper og ekspertgrupper som skal følge opp overgrepsanliggender i bispedømmene. Foto: Vatican media/Handout via REUTERS 


Etter toppmøtet i Vatikanet, fortsetter Frans sin kamp mot det «monstrøse» og «skandaløse» barnemisbruket begått av prester.

Vatikanet

 

For å forsvare barn mot pedofili, vil Vatikanet lansere tre «konkrete tiltak»: et motu proprio* (apostoliske brev) fra paven; et vademecum (eller regelbok/veiledning) for biskoper og ekspertgrupper i bispedømmene. Dette opplyste pater Federico Lombardi ved avslutningen av Møtet for beskyttelse av mindreårige. Noen få timer tidligere bekreftet paven at selv om misbruk er utbredt på flere områder av samfunnet, blir det enda mer «monstrøst» og «skandaløst» når det skjer innenfor Kirken.

 

Ansvarliggjøring og åpenhet

Ifølge erkebiskopen av Malta mgr. Charles J. Scicluna, et symbol for kampen mot pedofili, er «misbruk en svært alvorlig forbrytelse, men det er det også å dekke over misbruk». Og «det er ingen vei tilbake. I flere år fokuserte vi på forbrytelsen, men nå innser vi at det å dekke over misbruk også er dypt alvorlig». Og dette aspektet, i tillegg til utfordringene knyttet til ansvarliggjøring og åpenhet, vil være fokus for de regulatoriske tiltakene som er på vei.

 

Sender ut ekspertgrupper

For det første vil det komme et nytt motu proprio (apostolisk brev) fra paven «om beskyttelse av mindreårige og sårbare personer» for å styrke forebyggingen og bekjempelsen av overgrep. Så vil Kongregasjonen for troslæren publisere et «vademecum» (veiledning) som vil hjelpe verdens biskoper klarere å forstå sine plikter og ansvar som hyrder. Og til slutt ønsker Frans «å skape ekspertgrupper bestående av kompetente fagpersoner» til å hjelpe bispedømmene å ta tak i «problemene og håndtere misbruk».

Paven insisterer på at «selv ett eneste tilfelle av misbruk i Kirken – noe som allerede er en grusomhet i seg selv – må tas tak i med det ytterste alvor». Og han sier: «I folks berettigede sinne over overgrepene ser Kirken speilbildet av Guds vrede»

 
Sparer ingen anstrengelse

Pave Frans nevner også åtte «bestepraksiser» formulert på bakgrunn av retningslinjer fra Verdens Helseorganisasjon. Disse tar overgrep «det ytterste alvor», noe som bekrefter at «Kirken ikke vil spare noen anstrengelser for å gjøre alt som er nødvendig for å stille enhver som har begått slike forbrytelser til ansvar». Det er slutt på å dekke over.

Alt dette er likevel ikke nok for ofrenes aktivistgrupper, som på Petersplassen utrykker «sinne og skuffelse» over at konferansen endte med bare «ord» og «ingen konkrete konsekvenser». Ifølge Francesco Zanardi, presidenten for en av de største aktivistgruppene i Italia, «burde mange biskoper vært fratatt stillingene sine».

 

* Motu proprio er en betegnelse på en spesiell type pavelig dokument. Det kjennetegnes ved at formuleringen motu proprio (latin, «av seg selv», «av egen vilje») brukes; dette signaliserer at det er paven selv som har forberedt dokumentet, og ikke andre i den pavelige administrasjon. En motu proprio er gyldig selv om den tilsynelatende er i strid med kirkelig lovgivning eller tidligere pavelige instruksjoner. (Kilde: Wikipedia)

 

Les mer: