Pave Frans presiserer sine uttalelser om homofili

NTB_RIH58gYGGN8.jpg

BA OM KLARGJØRING: Jesuittprest James Martin ba paven klargjøre sine uttalelser om homofili og synd. Pave Frans svarte med et håndskrevet brev, som avsluttes med: «Jeg ber for deg og for ditt arbeid. Vær så snill og gjør det samme for meg.» Her signerer p. Martin bøker under en bokmesse i Dublin i 2018. Foto: NTB / Reuters, Clodagh Kilcoyne

 
I sitt bredt anlagte intervju med nyhetsbyrået AP 25. januar uttalte paven seg om en rekke temaer, blant annet avviste han kriminalisering av homofile med ordene «homofili er ikke en forbrytelse». Han formante biskoper som støtter kriminalisering, til å gå i seg selv.

 

Etter intervjuet oppsto det forvirring om pavens uttalelser om homofili og synd. Jesuittpresten James Martin, som har sitt apostolat blant LGBT-personer i USA, sendte derfor tre spørsmål til paven. I et håndskrevet svar presiserer pave Frans sine uttalelser.

 

Her er intervjuet på APs eget nettsted

 

P. James Martins spørsmål:

Hellige far, takk for din sterke oppfordring til å avkriminalisere homofili.

  1. Hvorfor bestemte du deg for å si dette på dette tidspunktet?
  2. Det ser ut til å ha vært en viss forvirring omkring kommentaren din, «Å være homofil er en synd», som selvfølgelig ikke er en del av Kirkens lære. Min følelse var at du ganske enkelt gjentok hva andre kunne si hypotetisk. Så, tror du at det å være homofil er synd?
  3. Hva vil du si til katolske biskoper som fortsatt støtter kriminaliseringen av homofili?

 

Vatican News skriver at pave Frans i sitt svar gjentar at hans posisjon er den samme som Den katolske kirkes katekisme. Noe han poengterte allerede i sitt første intervju som pave på en flyreise tilbake fra Brasil i 2013 («Hvis en person er homofil og søker Gud og har god vilje, hvem er jeg til å dømme?»).  I svaret skriver paven at «Selvfølgelig må man også vurdere omstendighetene, som kan redusere eller eliminere skyld.»

 

Ikke kriminelt

Pavens hovedbudskap før reisen til Den demokratiske republikk Kongo og Sør-Sudan (31. januar – 5. februar 2023) er at å være homofil ikke er en forbrytelse.  Ifølge NTB har rundt 67 land og jurisdiksjoner i hele verden lover som kriminaliserer seksuell aktivitet mellom personer av samme kjønn, hvorav 11 av disse kan ilegge dødsstraff. I svarbrevet til p. Martin skriver pave Frans: «... jeg vil fortelle alle som vil kriminalisere homofili, at de tar feil.»

Paven avslutter brevet med å skrive at han ber for p. James Martin og hans arbeid blant LHBT-personer

 

 

HÅNDSKREVET SVAR: Her er pave Frans'
hånskrevne svar til p. James Martin på spansk. Kilde:  Outreach

Pave Frans’ svar:SP-Rvdo.JamesMartin-270123-c-2-1-480x640@2x.jpg

 

Kjære bror,

takk for ditt brev.

Det er ikke første gang jeg snakker om homofili og om homofile personer.

For å understreke at kriminalisering hverken er godt eller rettferdig, ville jeg presisere at å være homofil ikke er kriminelt.

Da jeg sa at det er synd, refererte jeg ganske enkelt til katolsk moralsk lære, som sier at enhver seksuell handling utenfor ekteskapet er en synd. Selvfølgelig må man også vurdere omstendighetene, som kan redusere eller eliminere skyld. Som du kan se, gjentok jeg noe generelt. Jeg burde ha sagt «Det er synd, slik som enhver seksuell handling utenfor ekteskapet». Dette er for å snakke om «saken» synd, men vi vet godt at katolsk moral ikke bare tar hensyn til saken, men også vurderer frihet og intensjon. Det gjelder for all slags synd.

Og jeg vil fortelle alle som vil kriminalisere homofili, at de tar feil.

I et TV-intervju, der vi har en naturlig samtale, er det forståelig at vi ikke benytter så presise definisjoner.

Jeg ber for deg og for ditt arbeid. Vær så snill og gjør det samme for meg.

Måtte Jesus velsigne deg og Den hellige jomfru beskytte deg.

 

Broderlig hilsen,

Francisco


Les saken på Vatican News

• Engelsk
• Italiensk

 

Slik dekket Vatican News intervjuet

 

Her er intervjuet på APs eget nettsted