Kondolanse fra Den norske kirke

 

Til Den katolske kirke i Norge

 

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., biskop Erik Varden O.C.S.O  og biskop Berislav Grgić,

i anledning av pave Benedikt XVIs død, vil vi på vegne av Den norske kirke uttrykke våre kondolanser til Den katolske kirke i Norge. Selv om han trådte tilbake fra sin gjerning som Pave i 2015, har han vært en støtte og forbeder for dere til det siste.

Pave Benedikt XVI var en betydelig kirkeleder og en profilert og markant teolog. Hans vilje og evne til en grundig teologisk refleksjon har også vært viktig i de siste tiårs økumeniske dialoger, også når det har vært uenighet om noen av hans posisjoner. Det har vi erfart i den katolsk-lutherske dialog, i den videre økumeniske bevegelse gjennom blant annet Kirkenes Verdensråd, men også i interreligiøse møter.

Hans store forfatterskap har vært og vil bli lest av mange i og utenfor Den katolske kirke, ikke minst hans bøker om Jesus Kristus.

Vi ber for deres kirke, for Pave Frans, og for dere, når dere nå tar avskjed med han. Vi ber om at Gud vil velsigne Pave Benedikts XVIs minne.

 

Med vennlig hilsen

Olav Fykse Tveit
biskop og preses for Bispemøtet i Den norske kirke

 

Berit Hagen Agøy

internasjonal direktør og generalsekretær Mellomkirkelig råd, Den norske kirke