Olsok 2023: Biskop Eriks olsokhilsen

 

52248047380_2539fcc94c_k.jpg

NORVEGIA SACRA: Biskop Erik ønsker troende velkommen til olsokfeiring på Stiklestad og i Trondheim, stedene for Hellig Olavs død og venerasjon. Her relikvieprosesjonen fra Stiklestad kirke til Det katolske kapell ved slagstedet i 2022. Under velsigner biskop Erik de troende foran kapellet med stiftets olavsrelikvie. Foto: Jan Erik Kofoed    

 

52248043955_576eaddf9a_k.jpgKjære troende, 
som hvert år er det en glede å invitere til nasjonal olsokfeiring i Trondheim. Hellig Olav kan vi feire overalt, det er klart; men vi tror som katolikker at et hellig liv, en hellig død, setter spor. Også steder blir helliget, som kilder til vedblivende nåde.

 

Biskop Bernt har ofte minnet oss om at vi, når vi står på Stiklestad, ved Olavskilden eller i Kristkirken, befinner oss ved hjertet av et landskap som ikke først og fremst er geografisk, men teologisk: Norvegia sacra.

 

Tidlig ble Olavs død tolket som et offer i Jesu navn. Omkring offeret, og omkring Olavsrelikviene, oppstod vårt folks enhet. Ennå i dag kaller olsok oss til samfunn og forsoning. Vi lever i faksjonenes tid. Det er forsåvidt ikke noe nytt. Alt i apostolisk tid knurret kristne surt til hverandre: ‘Jeg er for Apollos!’, sa noen; ‘og jeg er for Kefas!’, sa andre.

 

Paulus’ korreks er tidløs: ‘Er da Kristus blitt stykket opp?’ (1 Kor 1.13). Selvsagt er han ikke det. Så skal vi nære enheten han kaller oss til. Det er kjernen i olsok, som aldri får reduseres til sjåvinisme.

 

Årets feiring følger det klassiske program med messer og tidebønner, tilbedelse og anledning til skriftemål. Det blir tid til mye hyggelig samvær — og i tillegg har vi Barnas Olsok! Særlige høydepunkter av året er Florian Pletschers vigsling til diakon den 28. juli, så Professor Knut Ødegårds olsokforedrag den 29. Knapt noen kjenner Olavsarven bedre enn ham, vår store dikter. Han setter seg fore å utlegge hellig Olavs tid som en åndelig brytningstid — en tid lik vår egen? Alle messer og foredrag strømmes naturligvis og kan følges på flere kanaler.

 

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen!  

 
Trondheim, 24. juli 2023

Biskop Erik Varden 

 

 

Program for Den nasjonale olsokfeiring i Trondheim

IMG_6323.jpeg

INVITERER: Trondheim stift inviterer til nasjonal olsokfeiring i Trondheim 27. – 30. juli. Det blir tradisjonen tro besøk på Stiklestad, der pilegrimene kan betrakte skulptør Dyre Vaas Olav-statue. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

  

Torsdag 27. juli

17.00   Ankomst pilegrimer NUK

17.00   Skriftemål

18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30   Tilbud om kveldsmat

20.00 Boklansering «Å finne sammen – Politiske innspill» av biskop Erik Varden OCSO En samtale mellom Kristine Dingstad
            og biskop Erik Varden.  

 
Fredag 28. Juli

08.00   Laudes

09.00   Avgang med buss til Stiklestad

11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher

14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

14.30   Tilbud om skriftemål

14.30   Enkel bespisning ved kapellet

16.00   Retur med buss til Trondheim

18.00   Messe i St. Olav domkirke

18.30   1. vesper

19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning

Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden

22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse

 
Lørdag 29. Juli 

09.00   Laudes

09.30   Tilbud om skriftemål

09.30   Kafé i atriet

10.00   Barnas Olsok

12.00   Olsokforedrag ved Knut Ødegård

15.00   Høymesse i Nidarosdomen

18.00   Økumenisk vesper i Nidarosdomen

19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

 
Søndag 30. juli 

11.00   Høymesse i St. Olav domkirke

12.30   Bussavgang til Munkeby Mariakloster

14.00   Omvisning i det nye klosteret og kirken

15.00   Enkel servering

16.00   Retur med buss til Trondheim

 

 

Påmelding til Olsok feiringen

Arrangør trenger påmelding for å kunne beregne nok buss til Stiklestad og Munkeby Mariakloster, samt påmelding til mottakelse 28. juli og middag 29. juli.

  1. Fredag 28. Juli – Buss til Stiklestad
  1. Fredag 28. Juli – Mottagelse og middag i anledning Florian Pletschers diakonvigsel
  1. Lørdag 29. Juli – Avslutningsmiddag kl. 19.00
  1. Søndag 30. Juli – Buss til Munkeby Mariakloster