En katolikks første messefeiring i Munkeby Mariaklosters nye kirke

 

Pontifikalmesse.jpg

NATURLIG RO: «Cistercienserne har alltid enkle kirkerom med naturmaterialer», skriver Dordi Skuggevik, som har feiret sin første messe i Munkeby Mariaklosters kirke. Foto: Dordi Skuggevik

 

Det var en fantastisk dag endelig å få delta på messe for første gang i den nye klosterkirken på Munkeby, etter alle disse årene siden ideen kom opp i 2006, skriver Dordi Skuggevik om sitt besøk på Munkeby Mariakloster søndag 4. juni.

 

Det var Treenighetsdagen, og vi ble stenket med vievann fra skålen i den store lysestaken, dreiet av lokal håndverker, ellers stake for påskelyset.

 

Cistercienserne har alltid enkle kirkerom med naturmaterialer.

Her: grantre, som mørkner senere enn furu, stein fra Oppdal i et særdeles vakkert utformet murverk som gir mye liv i veggen, fransk kalkstein i alteret, eik i benkene fra Polen.

 

Akustikken var meget interessant. Med vanlig tale oppe ved alteret, hørte vi ordene distinkt og klart, og når vi sang her, plukket rommet lyden rett fra leppene og løftet stemmen opp. Veldig vellykket akustisk.

 

Rommet gir samme opplevelse som barndommens låve før høyet kjøres inn om sommeren: samme takhøyde, takvinkel, romvirkning og gluggene oppe på veggen. Det kan passe bra, siden Cistercienserne er jordbruksordenen som spredte 400 klostre ut over Europa på 1100-tallet, som i sterk grad var jordbrukskoler.

RØTTER: Klosterets grunnsten strekker sine røtter tilbake til
1100-tallet, mens tabernakelet viser Kristi tilstedeværelse i vår samtid.  

351122433_1294505201487817_7578383997834780321_n.jpgAlteret er orientert mot øst, så morgensolen vil komme inn ved matutinen. Det utarbeides nå glassmalerier i Tyskland for disse vinduene. Mariastatuen er en kopi av en Maria fra Østerrike fra 1200-tallet. Over alteret henger en kopi av Mosvikkrusifiset fra Middelalderen med middelalderens kraftige farger. Kanskje var fargene da så kraftige for å skinne gjennom «patinaen» av røk og sot fra vokslysene? Korset er en gave fra St. Olav domssogn i Trondheim.

 

Fortidsminneforeningen forærte dem en grunnsten fra klosterruinen nede i dalbunnen på Munkeby. Den er innfelt i veggen under tabernaklet. Når det røde lyset brenner der, viser det at tabernaklet inneholder innviet alterbrød = Herren er tilstede i den konsekrerte hostien.

 

Det er Broder Bruno som har hatt ansvaret for det kunstneriske inventaret. Bravo!

 

På klokketårnet skal det komme et gyldent kors.

 

Inngangen for oss gjester er i vest på sørsiden. Vi kommer inn i en hyggelig forhall med smijernpeis og gode benker.

 

Oppvarmigen kommer fra jordvarme og solceller på taket. Det er arkitekt Eggen som her har fått tegne sitt andre kloster!

 

Vigslingen av klosteret og kirken vil bli foretatt av biskop Erik Varden, selv cistercienser, i begynnelsen av desember, i nærvær av mange givere og støttespillere. Som alltid er det vanlige kirkegjengere i Tyskland som har gitt mest, gjennom Bonifaciuswerk.

 

Her er alle velkomne, selv om bare katolikker og ortodokse kan motta nattverden. Men de som ikke kan det, kan få motta velsignelsen når de legger høyre hånd på venstre skulder, som et tegn til presten.

 

Jeg anbefaler alle en stille stund her.

 

Gjestehuset, der munkene har bodd hittil, er nå frigjort, så gjester kan bo der i kortere eller lengre tid, enkeltvis eller i grupper. Munkeby blir nok slik en viktig «ladestasjon» for mange fremover.

 

Kombinert med de store skogene innover mot Sverige og stien til Stiklestad, vil naturen ha mye å by på også.

 

De som nå har meldt sin ankomst for 2.gang, er franske speidergrupper.

 

Dordi Skuggevik

 

 

PONTIFIKALE KLOKKER: Kirkeklokkene kommer fra den gamle
katolske domkirken i Trondheim. Nederst St. Olav, øverst den litt mindre St. Eystein. 

Bilde 28.jpgFakta: Munkeby Kloster

 • Hvor: Munkeby Mariakloster i Frol, Levanger kommune
 • Hvem 1: Fader Joël, fader Josef, broder Bruno, broder Arnaud
 • Hvilken orden: Cistercienser-trappistordenen
 • Hvor mye: Det har kostet ca. 50 millioner kroner å bygge det nye klosteret. Finansiert av mange givere, blant annet noen klostre i cistercienserordenen, noen bispedømmer, den katolske stiftelsen Bonifatiuswerk i Tyskland, samt folk i Norge og Frankrike.
 • Hvem 2: Eggen Arkitekter i Trondheim har tegnet klosteret. De tegnet også den nye katolske domkirken i Trondheim
 • Besøk klosterets eget nettsted: munkeby.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGE LINJER: Ruinene etter det første klosteret på Munkeby.
Det ble bygget på 1100-tallet og lagt ned bare noen tiår senere.
Kirken ble brukt av lokalbefolkningen til den brant ned på 1500-tallet. 

munkeby_16-09-2022_64_52364564941_o.jpg

Munkeby Mariaklosters historie

 • I 2007 besluttet abbedenOliver Quenardel i hovedhuset i Abbaye Notre-Dame de Cîteaux at et nytt cistersienserkloster skulle opprettes på Munkeby, øst for tettstedet Levanger i Trøndelag fylke. 
 • Nye Munkeby kloster ble stiftet høsten 2009, og er det første klosteret cistercienserne fra Citeaux har åpnet på 500 år.
 • Det opprinnelige Munkeby kloster var også et cistercienserkloster. Det lå i Frol, mellom Levanger og Okkenhaug i Levanger kommune.
 • Klosteret ble trolig oppført av engelske munker i siste halvdel av 1100-tallet og tatt i bruk før 1180. Klosteret ble nedlagt allerede på 1200-tallet.
 • De synlige ruinene omfatter i dag kun kirkebygningen. Innvendige mål på kirkeruinen er ca. 30 x 7 meter, mens kapellarmene er ca. 23 meter brede.

 

Les mer