Oppkalte ny byferge etter St. Josephsøster

 

Fergesap-Govakker-Marcia-27-august.jpg

HEDRET SØSTER MARCIA: «Go’vakker Marcia» med gudmor Malin Krå Simonsen (t.h.), ordfører Siri Martinsen (med kjede) og gjester fra St. Josephsøstrenes, som var søster Marcias orden. Foto: Fredrikstad kommune

 

Fredrikstads fjerde elektriske byferge har fått navn etter søster Marcia, som var jordmor ved St. Joseph hospital. I over 40 år tok hun varmt imot mor og barn, og ble søndag hedret ved å få navnet sitt på det nyeste tilskuddet til byfergene.

 

Tekst: Fredrikstad kommunes nettside / katolsk.no

 

Som del av familiefestivalen A Walk in the Park ble «Go’vakker Marcia – Søster Marcia» døpt ved Værste fergeleie søndag 27. august. Ordfører Siri Martinsen innledet før Bo Axelsson fra verftet Swede ship og gudmor Malin Krå Simonsen, leder av oppvekstutvalget trådte i aksjon. Krå Simonsen fikk æren av å døpe den nye byfergen. Selveste Pippi Langstrømpe og kompani var også del av dåpsseremonien, og gjorde en gjesteopptreden fra forestillingen «Pippi på de syv hav», som i disse dager spilles på Isegran.  

Representanter fra St. Josephsøstrenes kongregasjon  i Oslo var æresgjester, og søster Gunhild Abeln, som tok imot blomster fra gudmor Krå Simonsen, sa at dette var en stor ære både for ordenen og for søster Marcias minne.   

 

 

Bilde+97.jpeg

Velkommen tilbake!

«Overgangen fra hjemmefødsler til fødsel på sykehus økte på i mellomkrigstiden, og St. Joseph-søstrene ansatte i 1934 egen gynekolog med ansvar for kvinnehelse og fødsler. Som en følge av dette tilbudet ble nærmere to generasjoner Fredrikstad-borgere født på St. Joseph», skriver Jan Henrik Lund, overlege, forfatter av boka om sykehushistorien i Østfold, i en kronikk i Fredrikstad blad.

Sr. Marcia var barselavdelingens myndige leder i en årrekke, Hun var kjent for å ønske de nybakte mødre lykke til – og velkommen tilbake neste år. 

Hun kom opprinnelig fra Tyskland, og het Marcia Lutjann, var utdannet sykepleier og flyttet til Norge i 1933. Etter at hun avla evige løfter, tjenestegjorde sr. Marcia ved St. Joseph hospital som jordmor i nærmere 40 år. Da hun døde 17. oktober 1987, skrev Fredriksstad Blad at «hun var fødselshjelper for hele Fredrikstad». 

Jordmor og søster Marcia var «kjent for å spre varme og glede rundt seg, og sørget for at mor og barn hadde det fint på fødestuen», skriver Fredrikstad kommune i sin begrunnelse for at sr. Marcias navn skal pryde den nye byferga. 

Foto: Sykehuset Østfolds arkiv
 
 

ÆRESGJESTER: Søster Gunhild Abeln mottok blomster
på vegne av St. Josephsøstrene. Foto: St. Birgitta katolske kirke 

Om Go’vakke371077160_700256552142113_6443461354085622253_n.jpgr Marcia

Tradisjonen tro kalles de røde byfergene opp etter betydningsfulle kvinner for eller fra Fredrikstad. Den nye elferga får navn etter søster Marcia (1911–1987): «Go’vakker Marcia», med undertittel «Søster Marcia». Søster Marcias opprinnelige navn var Marcia Lutjann. Hun var søster ved St. Joseph hospital, og arbeidet som jordmor og leder av barselsavdelingen ved hospitalet i nærmere 40 år.

Søster og jordmor Marcia var kjent for å spre varme og glede rundt seg, og sørget for at mor og barn hadde det fint på fødestuen. Da Søster Marcia gikk bort 17. oktober 1987, ble det skrevet i Fredriksstad Blad at «hun var fødselshjelper for hele Fredrikstad». «Go’vakker Marcia» skal settes i rute på strekningene Cicignon – Gamlebyen og Gamlebyen – Ålekilene.  

 
Om byfergene

Det er i dag ti røde og hvite byferger i Fredrikstad. Fergene er gratis og tar inntil 50 passasjerer. «Go’vakker Marcia» ble satt i trafikk i juli, og hadde dåpsdag 27. august 2023. Fergene går på strekningen Gamlebyen-Ålekilene, Sellebakk-Lisleby og Cicignon–Gamlebyen. Det er også mulig å leie fergene privat, utenom ordinær rutetrafikk.    

 

 

 

370542109_700256572142111_4604485221428867262_n 2.jpg

STORT FREMMØTE: Mange hadde møtt opp til dåpsseremonien, både fra St. Josephsøstrenes kongregasjon i Oslo og St. Birgitta menighet, Fredrikstad. Foto: St. Birgitta katolske kirke 

 

OMSORGSTRADISJON: St. Josephs hospital i Ridehusgaten 22 – 24,
med murbygningen anno 1924 i Wergelands gate. Foto: J.H. Küenholdt A/S (1924 – 1930).

Fredrikstad,_Cicignon_-_St._Josephs_hospital_-_no-nb_digifoto_20151009_00141_bldsa_PK06495.jpgSt. Josephsøstrenes virke i Fredrikstad

  • Josephsøstrene av Chambèry har virket i Fredrikstad siden 1887.
  • Da ble tre søstre sendt fra ordenens norske hovedsete i Kristiania for å bistå menigheten i byen.
  • Søstrene fikk ansvar for driften av den katolske menighetens skole og etterhvert eldre og syke i menigheten.
  • De etablerte seg i uthuset i sogneprestens gård i Storgata og innredet rom både til seg selv og de pleietrengende.
  • Søstrenes dyktighet gjorde dem populære blant byens innbyggere og stadige utvidelser av drift og bygningsmasse fulgte.
  • Det nye moderne hospitalet, tegnet av institusjonsarkitekten Victor Nordan, sto ferdig i 1924.
  • Flere utvidelser kom, den siste i med østfløyen i 1965. Her ble det plass til moderne røntgenavdeling, laboratorium og fylkets første barneavdeling.  
  • Den nye sykehusloven på 60-tallet påla fylkeskommunene å eie og drive sykehusene. St. Josephs hospital ble derfor overtatt av fylket i 1972 og innlemmet i Østfold sentralsykehus.