Pave Frans: – Den andre Laudato si' publiseres 4. oktober

 

NTB_H6jmkZEPTU4.jpg

GRØNT BUDSKAP: – La oss stå sammen med våre kristne brødre og søstre om forpliktelsen til å ta vare på skaperverket som en hellig gave fra Skaperen., sa pave Frans under sin ukentlige generalaudiens i Paul VI-salen i Vatikanet onsdag 30. august 2023. Foto: NTB / Reuters, Remo Casilli

 

Pave Frans ser frem mot Skaperverkets tid, som begynner 1. september med Verdens bønnedag for vern om skaperverket og avsluttes på høytiden for Frans av Assisis 4. oktober, og annonserer utgivelsen av den etterlengtede oppfølgeren til Laudato si'.

 
Tekst: Vatican News

 

HELLIG GAVE: Skaperverkets tid feires fra 1. september til 4. oktober.  

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.pngPave Frans' appell i Paul VI-salen onsdag 30. august rettet blikket mot Verdens bønnedagen for vern om skaperverket, som finner sted 1. september hvert år. Temaet for årets markering er «La rettferdighet og fred velle frem».

Paven minnet om at denne dagen markerer begynnelsen på Skaperverkets tid som varer frem til 4. oktober, Frans av Assisis høytid.
Som han kunngjorde 21. august da han tok imot en delegasjon advokater fra Europarådets medlemsland, fortalte paven at andre del av encyklikaen Laudato si' vil bli publisert 4. oktober.

 
På parti med ofrene for miljøurettferdighet

– På denne datoen planlegger jeg å publisere en encyklika, en andre Laudato si’, sa paven, og formanet de troende: 

– La oss stå sammen med våre kristne brødre og søstre om forpliktelsen til å ta vare på skaperverket som en hellig gave fra Skaperen.

Pavens kommentarer onsdag oppsummerte kjernen i hans budskap til verdensdagen, som ble offentliggjort i mai:

«Det er nødvendig å stå sammen med ofrene for miljø- og klimaurettferdighet og arbeide for å få slutt på den meningsløse krigen mot vårt felles hjem, som er en forferdelig verdenskrig. Jeg oppfordrer dere alle til å arbeide og be for at det igjen skal bugne av liv.»

 
Forandring av offentlig politikk

I budskapet sier paven at vi må bestemme oss for «å forandre våre hjerter, vår livsstil og den offentlige politikken som styrer våre samfunn».
Han vendte også tilbake til temaet økologisk omstilling og behovet for ikke lenger å betrakte skaperverket som et objekt som skal utnyttes, men som en realitet som skal beskyttes «som en hellig gave fra vår Skaper».
I sitt budskap til Verdens bønnedag for vern om skaperverket understreket paven behovet for å «forandre den offentlige politikken som styrer våre samfunn og former livene til unge mennesker i dag og i morgen».
Pave Frans understreket viktigheten av synodalitet og uttrykte håp om at «vi i denne Skaperverkets tid, som Kristi etterfølgere på vår felles synodale reise, kan leve, arbeide og be for at vårt felles hjem igjen skal myldre av liv».

Paven innleder Laudato Si' med å vise til Den hellige Frans av Assisis lovsang «Lovet være du, Herre», og han avslutter med å formane oss til å be for Skaperverket:

 

En bønn for vår jord

Allmektige Gud, du er nærværende i hele universet
og i de minste av dine skapninger.
Du omfavner med din mildhet alt som eksisterer. Utgyt over oss din kjærlighets kraft,
så vi kan beskytte livet og skjønnheten.
Fyll oss med fred, så vi kan leve
som brødre og søstre uten å skade noen.
O, Gud for de fattige,
hjelp oss å redde de forlatte og glemte på denne jord,
så dyrebare i dine øyne.
Skjenk oss helbredelse i våre liv,
slik at vi kan beskytte verden og ikke tære på den,
slik at vi kan så skjønnhet, ikke forurensning og ødeleggelse. Berør hjertene
til dem som bare ser etter profitt.
på bekostning av de fattige og jorden.
Lære oss å oppdage hver tings verdi,
å bli fylt med ærefrykt og ettertanke,
å erkjenne at vi er dypt forenet
med alle skapninger
mens vi er på vei mot ditt uendelige lys.
Vi takker deg for at du er med oss hver dag.
Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp
for rettferdighet, kjærlighet og fred.

 

Fakta om Laudato Sì9788270243099.jpg

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika (rundskriv)
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast at Laudato Sì inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • I Laudato Sì kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

  

 

Les mer om Laudato Si'