Markus Eidsvig ny biskop i Oslo katolske bispedømme

 

Pave Benedikt XVI har i dag 29. juli 2005, på minnedagen for den hellige Olav, utnevnt Markus Bernt Eidsvig Can.Reg. (51) til ny biskop av Oslo. Samtidig innvilges biskop Gerhard Schwenzers avskjedssøknad. Biskop Schwenzer vil være apostolisk administrator for Oslo katolske bispedømme inntil Eidsvig mottar bispeordinasjonen og kan ta bispedømmet i besittelse. Det er ennå ikke fastsatt når og hvor dette vil skje. Kirkeloven foreskriver at det skal skje senest innen fire måneder fra utnevnelsen er mottatt.

Markus Eidsvig er født i Rjukan i 1953 og konverterte til Den katolske kirke i 1977. Han avla teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1978. Før han ble presteviet av biskop John Willem Gran i Oslo i 1982, tok han graden Master of Theology ved Heythrop College i England. Som prest har Eidsvig lang erfaring fra menighetstarbeid både som kapellan og sogneprest i St. Paul menighet i Bergen og som sogneprest i St. Leopold menighet, Klosterneuburg. I klosteret har han hatt sentrale oppgaver, blant annet som novisemester siden 1996.

Før han trådte inn hos augustinerkorherrene i Østerrike har han i en årrekke sittet i Presterådet, Konsultorkollegiet og Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Fra tidligere har han erfaring fra journalistisk arbeid og organisasjoner. Han var medforfatter til boken "Den katolske kirke i Norge" (Del III som omhandler Den katolske kirkes tilbakekomst til Norge etter reformasjonen) (Aschehoug 1993).

Biskop Scwhenzer meddeler følgende: "Jeg ønsker min etterfølger hjertelig velkommen. Måtte Gud velsigne ham og hans gjerning."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. juli 2005)

av Webmaster publisert 02.03.2005, sist endret 06.03.2011 - 21:01