Biskop Eidsvig innvalgt i Det europeiske religionslederrådet

Bernt Eidsvig (foto11)I Den russisk-ortodokse kirkens høyborg møttes den 21. til 23. juni fremtredende religiøse ledere fra hele Europa til samtale om brennende tema som fredelig sameksistens mellom mennesker av ulike religioner, religionsfrihet, menneskerettigheter og tradisjonelle europeiske verdier. Tema for det årlige rådsmøtet i Det europeiske religionslederrådet, ECRL (European Council of Religious Leaders – Religions for Peace), var “Menneskerettigheter og tradisjonelle verdier i Europa”. Spørsmål som ble diskutert, er: Finnes egentlig tradisjonelle europeiske verdier? Er de i konflikt med menneskerettighetene? Og er det i det hele tatt noe som samler på tvers av religioner i Europa?

Biskop Bernt Eidsvig deltok ved møtet i Moskva. Blant deltakerne for øvrig var blant annet patriark Kirill fra Den russisk-ortodokse kirke, stormuftien av Sarajevo, Mustafa Ceric, sjefsrabbineren av Russland, Adolf Shaevich, og FNs spesialrepresentant til Alliance of Civilizations og tidligere president i Portugal, Jorge Sampaio.

På dagsorden ved Moskva-møtet sto den 21. juni også valg av nye rådsmedlemmer. Biskop Eidsvig ble innvalgt i eksekutivkomiteen, med særskilt oppgave som treasurer, noe som innebærer oppsyn med sekretariatet i Oslo. Blant de 14 nyvalgte rådsmedlemmene finner vi også to øvrige katolikker: kardinal Angelo Scola og biskop William Kenney. Biskop emeritus Gunnar Stålset (Dnk) ble gjenvalgt som moderator for eksekutivkomiteen.

Det europeiske religionslederrådet, ECRL (European Council of Religious Leaders – Religions for Peace), samler ca 40 framstående religiøse ledere fra Europas historiske religioner: jødedom, kristendom og islam sammen med buddhister, hinduer, sikher og zoroastere. ECRL er ett av fem regionale interreligiøse råd innenfor det verdensvide nettverket Religions for Peace. Basert på grunnleggende verdier som de fleste religioner kan samles om, vektlegger ECRL interreligiøs dialog som et virkemiddel for arbeid med fred og forsoning. ECRL ble dannet i 2002. Rådets sekretariat ligger i Oslo og har siden 2006 hatt tre medarbeidere på heltid. ECRL mottar støtte fra Utenriksdepartementet.

ECRLs generalsekretær, Stein Villumstad,  beskriver sine visjoner for Moskva-møtet slik:

“I det tjuende århundre var det den politiske ideologien som var rådende, men vi ser at nå i det tjueførste århundre er det religionene som spiller førstefiolin. Migrasjon – ikke minst fra Midtøsten og Afrika – fører til at nye religioner blir markante også i Europa. Religion kan mobilisere – til godt og til ondt – og mitt ønske med møtet vårt i Moskva er å mobilisere religiøse ledere til å slå et slag for menneskerettighetene.”

KILDE: ECRL / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

SE OGSÅ: DEKLARASJONEN FRA MOSKVAMØTET av 23. juni