Kunngjøring: Biskop Eidsvig fortsetter i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen

 

Utnevnelse

Vatikanets statssekretariat har kunngjort ved dekret at biskop Bernt Eidsvig med virkning fra 22. februar 2022 er gjenutnevnt som medlem i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen for en periode på fem år.

Biskop Eidsvig har vært medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen siden 6. september 2016.