Mariaholm: Over 50 geistlige samlet til diskusjon og samvær

2023bilde_prestemote.jpg

REKVIEMMESSE: Biskop Bernt I. Eidsvig sammen med mange av prestene og diakonene etter tirsdagens rekviemmesse for avdøde geistlige. FOTO: P. Sigurd Markussen

 

Prestene i Oslo katolske bispedømme (OKB) var samlet til prestemøte på Mariaholm 18. til 21. september.

 

Tekst og foto: p. Oddvar Moi

 

Fra mandag 18. til torsdag 21. september denne uken deltok litt over 50 geistlige fra Oslo katolske bispedømme på det årlige prestemøtet på Mariaholm.

 

Altermissalet

Årets møte var i stor grad preget av at det norske altermissalet, (fra 1982), nå snart skal komme i ny utgave. Nesten hele tirsdagen på prestemøtet gikk med til å drøfte de foreslåtte forandringene i missalet. Prestene brukte mest tid til å diskutere forandringer i eukaristibønnene, men også en del tid på messens faste deler, (som nok er mest aktuelle for vanlige kirkegjengere), der det blant annet er foreslått at syndsbekjennelsen skal forandres og bli seende ut slik:

 

Presten: Brødre og søstre, la oss bekjenne våre synder,
så vi verdig kan feire disse hellige mysterier.

Alle: Jeg bekjenner for Gud, den allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld.
Derfor ber jeg den salige Maria, alltid jomfru,
alle engler og hellige og dere alle:
Be for meg til Herren, vår Gud

 

Innledningen til eukaristien og menighetens svar har blitt forandret ganske kraftig og skal se slik ut:

Presten: Be, brødre og søstre,
om at mitt og deres offer
må bli tatt imot av Gud, den allmektige Fader.

Alle: Herren ta imot dette offer fra dine hender,
til lov og ære for sitt navn,
og til gagn for oss
og hele hans hellige Kirke.»

 

Også den avsluttende velsignelsen i messen har blitt forandret litt, til:

Den allmektige Gud velsigne dere,

Faderen og Sønnen + og Den Hellige Ånd.

 

Hareide.2023bilde_prestemote_liturgi.jpg

GRUPPEARBEID: To av de viktigste personene i Liturgikommisjonen; viseformannen, mgr. Torbjørn Olsen og sekretæren, diakon Sigurd Hareide. De presenterte det store høringsmaterialet til den nye messeboken for alle prestene, og organiserte flere timers gruppearbeid.

 

Valkendorf

Tirsdag ettermiddag ble det også gitt et interessant foredrag om den neste siste katolske erkebiskopen i Nidaros, (1510-1522), Erik Valkendorf. Foredraget ble holdt av Erik Opsahl, professor ved NTNU, og hadde tittelen «En trofast, vis og gudfryktig dansk kongelig embedsmann?»

 

Opsahl.2023bilde_prestemote_foredrag_inne.jpg

ENGASJERT FOREDRAG: Professor Erik Opsahl holdt et spennende foredrag om erkebiskop Erik Valkendorf.

 

Caritas

På onsdag hadde Caritas Norge en fyldig økt, der hele fem av deres ansatte var kommet til Mariaholm. De snakket om temaer som utnyttelse i arbeidslivet, vold i nære relasjoner og personer uten lovlig opphold i Norge. Caritas program ble presentert og bundet sammen av administrasjonssjef Alexander Golding.

 

Karolina.2023bilde_prestemote_forebygging.jpg

NYTT E-LÆRINGSKURS: Søster Karolina presenterte et nytt digitalt kursopplegg om forebygging mot seksuelle overgrep i Kirken.

 

Forebygging

Onsdag ettermiddag ble ordet gitt til Sr. M. Karolina Terezie Bogoczova, som snakket om «Forebyggingsarbeidet mot seksuelle overgrep i Den katolske kirke i Norge»

Hun presenterte et e-læringskurs i forebygging som om kort tid blir lansert på katolsk.no.

 

Biskopen tok også opp flere saker med prestene. Kateketisk senters nye materiale ble presentert og torsdag formiddag kom flere fra OKBs administrasjon til Mariaholm for å oppdatere prestene om økonomi, byggearbeider, givertjeneste og lignende.

Prestemøtet er også en viktig sosial samling for prestene, med fin middag hver kveld og hyggelig sosial samling deretter. Møtet fikk også på tirsdagen feiret biskop Bernts 70-årsdag, som var 12. september.

 

Les mer