Programmet for synoden i oktober

 

Synode.csm_Dansk_synode_logo_4848afe309.png 

Nøkkelinformasjon samt det detaljerte programmet for den kommende synode om synodalitet, som skal holdes i Roma fra den 4. til den 29. oktober 2023, ble presentert på en pressekonferanse i forrige uke.

 

Nøyaktig 493 navn er inkludert i listen som ble offentliggjort av Vatikanet tidligere i år, over de deltakerne som ble valgt lokalt av bispekonferansene, de som er utnevnt ex officio (ved embete) og de som er utnevnt av paven. Listen består av 365 stemmeberettigede medlemmer, inkludert pave Frans. I tillegg er det ni æresgjester, tolv økumeniske representanter, 61 teologiske rådgivere og 45 ansatte i synodesekretariatet.

 

Kvinner har stemmerett

Blant de 365 stemmeberettigede «synodefedre og -mødre» – for første gang har kvinner også stemmerett – utgjør paven, 61 kardinaler og 206 biskoper til sammen om lag tre fjerdedeler av forsamlingen. De 42 legfolkene – 27 kvinner og 15 menn – utgjør den tredje største gruppen, sammen med 15 prester, 13 ordensprester og ordensbrødre og 27 ordenssøstre.

 

Les mer katolsk.dk (dansk)

Les mer på synodens nettsted