St. Dominikus kloster: Innføringskurs i katolsk tro

 

IMG_1617.jpeg

KURSSTED: Troskurset holdes i St. Dominikus kloster, Neuberggata. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Brødrene ved St. Dominikus kloster og søstrene ved Katarinahjemmet ønsker velkommen til troskurs. 

 

I tillegg til kurset inviteres deltagerne med på liturgisk kvarter: Alle kan være med på å be og synge salmer, dessuten blir den en kort innføring i hvor vi befinner oss i kirkeåret.   

 – Hva tar kurset for seg?

 – Kurset  lærer om inholdet i katolsk kristentro, fra Bibelen til  de siste tekstene fra  pave Frans. Aftenen starter med  et «liturgisk kvarter», hvor vi  ber og synger sammen, sier fr. Arne Fjeld. 

– Hvor lenge varer hver kveld – og hvor lenge pågår kurset?

– Foredragene begynner kl. 19.30, ferdig kl. 21.00.  Det anbefales å  komme i messen i St. Dominikus Kirke kl.. 18.30. 

– Hvem er målgruppen for kurset?

– Kurset er beregnet på alle som vil vite mer om katolsk tro, eventuelt for å konvertere, og på dem som vil oppfriske og ajourføre sin tro og praksis. Forelesere er Maria Sammut, sr. Anne Bente Hadland, sr. Ragnhild-Marie Bjelland, sr. Else-Britt Nilsen og undertegnede, sier fr.  Arne Fjeld.

 

Katolsk tro og liv, kurs til innføring i og oppfriskning av troen

  • Mandag 11. september kl. 19.30 og annenhver mandag kl. 19.30 i Foredragssalen, Sankt Dominikus Kloster, Neuberggaten 15. Kurset varer fren til 22. april.  
  • Ved dominikanerinnene og dominikanerne.
  • Dørene åpnes kl. 19.00.  Fri adgang, ingen påmelding.
  • For mer informasjon: https://stdominikus.katolsk.no/