Tempio Bar: Når nordmenn samles i Roma

 Møt Mario Mario Schiafone, Tempio Bars innehaver

 

16. oktober feirer flere hundre pilegrimer Minnedagen for Hellig Olavs omvendelse og dåp ved Olavsaltert i San Carlo al Corso-kirken. Før og etter messen samles mange av dem til hyggelig lag hos Mario Schiafone på Tempio Bar.

 

Tekst: Arnt Stefansen og
Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Nordmenn har alltid hatt sine spesielle tilholdssteder i Roma: På 1800-tallet møtte nasjonens store kunstnere hverandre i Circolo Scandinavo eller Den skandinaviske forening i Roma. Der var Bjørnson, Ibsen, Grieg – og etterhvert både Gustav Vigeland og Sigrid Undset – sammen med de store personligheter fra andre skandinaviske land: August Strindberg, Selma Lagerlöf og Georg Brandes. I år bodde den norske kunstneren Bjørn Båsen i foreningens residens på Aventinerhøyden, rett ved kirken Santa Sabina.

Senere kom Cis Rieber-Mohns (1891 – 1978) Pensione Norden, som ble en norsk og skandinavisk institusjon i Roma.  

– Pensjonatet på Via del Corso 184 var helt preget av Cis’ måte å leve på og hennes kultur: Hun kom fra det høyere borgerskap; hennes bror var redaktør av Hamar Stiftstidende, dengang byens ledende avis, og hennes nevø var p. Hallvard Rieber-Mohn ved St. Dominikus kloster, forteller biskop Bernt Eidsvig i et større intervju om Olavsalterets sakristaner.

 

Jan E.’s sted

Nå er det Tempio Bar på Piazza della Rotonda foran Pantheon, Alle guders tempel, som har tatt over som nordmenns naturlige samlings- og tilholdssted. Stedet er gjort berømt ikke minst av Jan E. Hansen, Roma-kjenneren fremfor noen og tidligere kulturredaktør i Aftenposten. Bak hans faste plass foran barens fasade, er det nå montert en minneplakett med teksten: «Her satt journalisten Jan E. Hansen i årevis, hvis han ikke satt hjemme og skrev om Roma og verden.»

Tempio Bar drives av Mario Schiafone, som er blitt norgesvenn – og venn av nordmenn i Den evige stad.

– Nordmenn er en svært viktig kundegruppe. Før kom de i april og oktober – vår og høst, men nå kommer de hele året, forteller han, mens han skuer utover Piazza della Rotonda mot Pantheon. Templelet som ble katolsk kirke allerede i år 609. Da fikk pave Bonifatius VI Pantheon i gave av den bysantinske keiser Fokas.

16 oktober feirer biskop Bernt Eidsvig festmesse ved Olavsaleret i San Carlo al Corso-kirken, og flere hundre norske pilegrimer legger turen til Kirkens hovedstad, og på Tempio bar er de forberedt:  

–  Velkommen! Og ha det bra, sier kelneren Francesco Femia, som gleder seg til å ta imot barens mest populære kunder: nordmenn.

 

Hør Jan E. Hansen fortelle om Pantheon – i Pantheon

 

Les mer om Roma og Olavsfestdagene