1 million troende så saligkåringen av familien Ulma

53176404937_63d7d065da_k.jpg

SKJULTE JØDER: Martyrene Józef og Wiktoria Ulma samt deres syv barn levde og døde i en polsk landsby Markowa. På samme sted ble feiret saligkåringsmesse søndag 10. september. Foto: KEP (Den polske bispekonferransen).

 

Pave Frans omtalte familien Ulma som en «lysstråle i den andre verdenskrigs mørke». Hele denne familien – mor, far og syv barn – ble utryddet av nazistene 24. mars 1944 for å ha skjult forfulgte jøder. 79 år senere saligkåring av denne familien sa én million troende.

 

Martyrene Józef og Wiktoria Ulma samt deres syv barn levde og døde i den polske landsbyen Markowa. På samme sted ble det feiret saligkåringsmesse søndag 10. september.

I liturgien som ble ledet av prefekten for Helligkåringkongregasjonen kardinal Marcello Semeraro, deltok Den polske bispekonferanse og hierarker. Saligkåringsmessen ble koncelebrert av nesten tusen prester og 80 biskoper og kardinaler fra Polen og andre land. Tilstede var også statens fremste representanter, deriblant Polens president Andrzej Duda.

 

53176200662_bb401ede35_c.jpg

PREFEKT: Kardinal Marcello Semeraro ledet liturgien i Polen. Foto: KEP 

 

ERKEBISKOP: Erkebiskopen Stanisław Gądecki. Foto: KEP 

d1004edd-4a00-42ed-816f-539d8a83296c.jpgIfølge arrangørene deltok rundt 37 000 troende i messen.nesten  Nesten 1 million seere fulgte  saligkåringsmessen på polsk TV.

Erkebiskop Stanisław Gądecki, president for Den polske bispekonferanse,  understreket at familien Ulma er blitt et symbol på alle polakker som reddet jøder under andre verdenskrig.

– Rundt ett tusen polakker ble henrettet for dette. Situasjonen i Polen var usammenlignbar med andre land, fordi polakker ble utsatt for dødsstraff for å ha hjulpet jøder. Selvfølgelig var det også infame holdninger og handlinger, men det kan ikke overskygge heltemotet til dem som risikerte livet for å hjelpe andre, sa den polske erkebiskopen til troende under messen i Markowa.

 

 

78565102-6601-48cc-8e7a-5945ac8f12d1.jpgPolens president Andrzej Duda takket paven for saligkåringen av den polske familien, og sa at på denne måten ble betydningen av hele familien understreket. 

Familien Ulma hjalp sine jødiske landsmenn, selv om de var fullstendig klar over at de kunne bli straffet med døden for å gjøre det, understreket presidenten. 

– Ære til den heroiske familien Ulma og alle dem som døde for å hjelpe sine jødiske naboer under andre verdenskrig, erklærte Polens president.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: KEP

 

 

Ulma_Family.jpgSaligkåringsprosessen for familien Ulma tok 20 år. De ble myrdet av tyskerne 24. mars 1944. Mer enn et dusin mennesker ble deretter drept i massakren i Markowa. Først drepte tyskerne jødene som familien Ulma hadde gjemt i hjemmet sitt for å unngå tysk forfølgelse. De to døtrene til Ulmas naboer, Golda (Genia) Gruenfeld og Lea Didner og hennes datter, de tre brødrene Szall, deres 70 år gamle far Saul Szall og hans slektning ble drept av tyske gendarmer. Deretter skjøt tyskerne Jozef Ulma og hans kone Wiktoria, som var gravid i syvende måned. Vitner forteller at da likene ble lagt i kister etter at familien var drept, viste det seg at kvinnen var i fødsel.

Til slutt utryddet tyskerne barna: Stanisława (8 år gammel), Barbara (6 år gammel), Władysław (5 år gammel), Franciszek (4 år), Antoni (3 år gammel)  og Maria (1,5 år gammel).

Familien Ulma er tildelt ærestittelen «Rettskaffen blant nasjonene», som er opprettet av den jødiske minneparken og minnelunden Yad Vashem. Ærebevisningen skal minnes de mellom fem og seks millionene jødene som ble myrdet før og under andre verdenskrig og dem som forsøkte å hjelpe dem.