Messen står i sentrum for alt

FINSKBISKOP.-electus-rg1.jpg

HÅPEFULL: Mgr. Raimo Goyarrola ser i dette intervjuet, som ble gjort ført han ble viet til biskop av Helsinki, frem til å bli overhyrde for de troende i Finland; vi er «en ung og ekte katolsk kirke, en levende kirke, en kirke i vekst».

 

Lørdag 25. november 2023 ble mgr. Raimo Goyarrola viet til biskop av Helsinki i Johanneskirken i den finske hovedstaden. I dette intervjuet med Fides i Finland forteller han om sine drømmer og håp for Kirken i landet. Intervjuet ble gjort før helgens  bispevielse. 

 

Tekst: Marko Tervaportti/Fides og katolsk.no

 

Det første pater Raimo sier når vi møter ham er at han vil takke alle som har bedt for ham.

– Det høres kanskje merkelig, men hjertet mitt er fylt av fred.  Selvfølgelig ligger det spenning i luften foran bispevigselen. Bispedømmet i Finland er lite, det er utfordringer og problemer, men bak dem igjen ligger det flere drømmer og store muligheter. For til syvende og sist er vi aldri alene, Gud er med oss. Derfor vil jeg takke alle som har bedt for meg. Jeg håper at deres bønner vil fortsette, sier pater Raimo.

 

 

Fra Bilbao

Den påtroppende biskopen er født 20. juli 1969 i Bilbao i Spania. Han trådte i 1987 inn i personalprelaturet Opus Dei, der han ble presteordinert i 2002. Han er utdannet innen medisin og kirurgi fra Universidad de Navarra, studerte filosofi og teologi ved Pontifical University of the Holy Cross i Roma, og har en doktorgrad i dogmatisk teologi.

Pater Raimo var generalvikar for bispedømmet i Helsinki inntil biskop Teemu Sippos avgang den 20. mai 2019. Pave Frans utnevnte ham til biskop av Helsinki den 29. september 2023.

Hovedkonsekrator under seremonien den 25. november vil være biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius OCD. De to medkonsekrerende biskopene er Nordens apostoliske nuntius, erkebiskop Julio Murat, og biskop emeritus av Helsinki, Teemu Sippo SCJ.

 

Fylt av fred

Da den apostoliske nuntius fortalte pater Raimo om utnevnelsen, var det krevende, innrømmer han.

– Jeg ba mye. Jeg tenkte på Jomfru Maria og Den hellige Josef. Jeg sa til Jesus: Måtte det bli som du ønsker, jeg er her. Og så ble mitt hjerte fylt av glede. Det var et tegn på at jeg ikke var alene. Alt kommer fra himmelen.

Jeg ble rett og slett fylt av en stor fred. Fred, fordi Gud gjør alt, og som kristne er det vår oppgave - også biskopens oppgave -  å gi plass til Jesus. Det er rom for Jesus midt i våre liv, så la oss gi Ham plass, for fred kommer fra Gud. Det er Den hellige ånds frukt, nådens gave. Samtidig opplevde jeg også glede, selv om utnevnelsen var en overraskelse.

 

Arbeidet som lege

Før han ble prest, hadde pater Raimo arbeidet som lege i Spania.

– Jeg har også en medisinsk bakgrunn. Jeg har to ben - og jeg liker å gå på dem. Jeg er både lege og prest. Disse to utdanningene og kallene hjelper meg mye.

Som lege vet pater Raimo at det finnes medisin som noen ganger helbreder, slik også med åndelig medisinering, for eksempel når man mottar Jesu nåde gjennom sakramentene. På den annen side finnes det også palliativ behandling. -Noen ganger kan vi ikke helbrede, men vi kan gjøre mye ved å følge mennesker, lytte til dem og være nær dem.

Dette er et tema som ligger pater Raimo varmt om hjertet, og som han arbeidet med i sin doktoravhandling.

 

johanneksenkirkko_001.jpg

BISPEVIGSEL: Hovedkonsekrator under bispevigslingen lørdag 25. november var biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius OCD. Vigselseremonien fant, av plasshensyn, sted i den lutherske Johanneskirken i Helsinki (bildet). 

 

Overhyrden skal «lukte sau»

– Jeg ser på meg selv som en hyrde nær menneskene. Jeg ønsker å være sammen med mennesker. Det kommer helt sikkert til å kreve mye reising, over hele Finland. Jeg vil besøke alle menighetene så snart som mulig, også i diasporaen.

Hjertet mitt er spesielt med de syke, de lidende og menneskene som lever i diasporaen. Som pave Frans sier: hyrden skal lukte av sau. Det er klart for meg: Jeg vil være sammen med mennesker.

 

Vokser i messen

Men selv for en hyrde, en prest, er det selvsagt visse ting som går foran alt annet:

– Min første oppgave er nettopp å ta vare på mitt eget bønneliv. Messen står i sentrum for alt, uten messen kan jeg ikke leve.  Og messen er selvfølgelig mer enn nattverd, mer enn bare å motta den hellige kommunion. Altså, selvsagt vil jeg motta Jesu legeme. Men messen er mer enn det, den er hele Jesu legeme, både som eukaristi og som kirke. Hele bispedømmet er involvert i messen, hele bispedømmet vokser i messen.

Pater Raimo understreker:

– Messen er midtpunktet i livet mitt. I tillegg til bønnelivet kommer det pastorale arbeidet, sjelesorgen. Som sjelesørger ønsker jeg å besøke mennesker, snakke, lytte og trøste - å formidle Jesu trøst og nærvær til dem.

 

Listen over drømmer

Han forteller at han har to lister på skrivebordet sitt.

– Den ene er en liste over oppgaver, en lang liste, ja, den inneholder eiendom og økonomiske spørsmål. Men jeg har også en annen liste, som jeg synes er viktigere. Det er listen over drømmer. Det er mennesker først, det er prosjektene og drømmene våre. Vi kan ikke leve som brannmenn, slukke en brann og så videre til neste brann. Selvfølgelig må man slukke branner, men man må også løfte blikket, planlegge og se fremover."

 

Optimist

Pater Raimo er full av optimisme når det gjelder fremtiden for Helsinki bispedømme.

Den katolske kirke i Finland består av ett bispedømme, nemlig Helsinki, som omfatter hele Finland. Det er åtte menigheter  – to i hovedstaden Helsinki, og deretter i Åbo, Jyväskylä, Tammerfors, Kouvola, Uleåborg og Kuopio. Bispedømmet har rundt 30 prester.

Den katolske kirke i Finland har om lag 15 000 registrerte katolikker, av en befolkning på 5,5 millioner. Halvparten er innfødte finner. Resten av de troende kommer fra minst 100 forskjellige land fra fem kontinenter.

 

Bilder fra bispevielsen 

53354988053_f8262679a6_k.jpg

HÅNDSPÅLEGGELSE: Kardinal Anders Arborelius OCD, hovedkonsekrator, legger sine hender på Raimo Goyarrola og velsigner ham. Foto: Katolisen tiedotuskeskuksen 

 

53354963843_00002e4020_k.jpg

NORSK X 2: De norske biskopene Bernt Eidsvig (bak til høyre) av Oslo og Erik Varden (bak i midten) av Trondhjem deltok i vielsesseremonien. Det samme gjorde mgr. Berislav Grgić, biskop emeritus av Tromsø (bak til høyre). Foto: Katolisen tiedotuskeskuksen 

 

53355176941_7c4ea209c0_k.jpg

KARDINAL OG BISKOP: Kardinal Anders Arborelius OCD  (t.v.)  var hovedkonsekrator under bispevielsen lørdag 25. november. Biskop Raimo Goyarrola er ny biskop av Helsinki. Foto: Katolisen tiedotuskeskuksen 

 

 

Jesus er med oss

– I tiden før bispevigselen har jeg lyttet til mange mennesker. Det er mange prosjekter og ideer. Heldigvis finnes det drømmer! Det er verdt å drømme fordi Jesus er med oss. Med Ham er alt mulig, sier pater Raimo.

– Vår lokale kirke er en levende kirke, en kirke i vekst. Jeg tror også at den har en god enhet, vi har et fint presteskap, vi har fromme lekfolk. Problemet er at messene er fulle. Det er et «hellig» problem. Det er behov for nye fasiliteter, nye kapeller eller menigheter. Selvfølgelig må også gode problemer løses.

– Kirken i Finland er en ung og ekte katolsk kirke. Den rommer mer enn 100 nasjonaliteter. Dette er en berikelse. Vi kan lære mye av andre mennesker. Og i Den katolske kirke i Finland kan vi - som kanskje kommer fra andre steder - lære om Finland, om finsk kultur, om finskhet. Det er også en rikdom for Kirken, forsikrer pater Raimo.

 

Salt og lys

– I Finland er vi selvsagt en minoritetskirke, men vi er også en representant for Den verdensomspennende katolske Kirken. Hvordan ser dette ut? Jeg liker godt Jesu lignelse, der han snakker om at vi er salt og lys. Den katolske kirke i Finland er kanskje som en liten familie, men vi trenger lys. Ikke for mye, men passe. Og vi behøver salt - med måte. Vi har dette oppdraget: å være salt og lys. Selv i små doser er smaken av dette saltet vidunderlig.

Det er et stort ansvar å være katolsk kirke, men samtidig er det lett fordi vi er et fellesskap, en kommunion, og vi er ikke alene. Kirken er Kirken nettopp fordi vi er i fellesskap med paven og med alle biskopene, med alle bispedømmene på jorden. Dette er den ene, hellige, katolske og apostoliske kirke.

 

Økumenikk

Pater Raimo understreker vårt ansvar for økumenisk samarbeid.

– Vi har også et stort ansvar i økumenikken. I Finland er den en stor gave og et stort mirakel. Vi har rundt 25 katolske messer hver måned i forskjellige gudshus. Men gjestfriheten er ikke bare enveis. Vi tar ikke nødvendigvis bare imot, vi gir også. Også for mange ikke-katolske kristne er Den katolske kirkes vitnesbyrd og trofaste eksempel på evangeliets gode nyheter - vår troskap til Jesus -  en viktig støtte. Selv i økumenikken kan vi hjelpe til, vandre sammen oppover, mot himmelen.

 

Fra Ramón til Raimo

Pater Raimo er født i Baskerland. Han er døpt Ramón, men har nå byttet til et finsk fornavn. Er han med tiden blitt mer finsk eller baskisk?

– Jeg liker å si at i passet mitt, i hjertet og i hodet er jeg finsk. Jeg har besøkt Baskerland mange ganger, og jeg har organisert pilegrimsvandringer til Santiago med utgangspunkt i Baskerland. Selv der tenker jeg på Finland hele tiden. Jeg tenker på hva som skjer i Finland, og jeg savner Finland.

Da pater Raimo kom til Finland i 2006, forsøkte han fra første stund å lære seg finsk, få finske venner og lese finsk historie.

 

Takker Gud

– Nå er dette landet mitt, og jeg er Gud takknemlig for det. Jeg takker for hver dag jeg er i Finland.

– Noen ganger er jeg selvfølgelig en baskisk finne eller en finsk basker. Hvis du blir spurt om hvem du elsker mest, moren eller faren din, kan det være farlig å svare for begge kan bli sinte. Jeg har en far og en mor, og nå - takk Gud – har jeg Finland og Baskerland – sammen, sier Finlands kommende biskop.