Ny lærebok om katolsk tro på norsk

Torsdag 9. november ble Ansikt til ansikt lansert, en ny lærebok om katolsk tro for videregående skole. Den er en historisk milepæl som har mye å tilby både elever og nysgjerrige lesere generelt. – Kristendommen kan åpne opp noe for alle mennesker, sier forfatteren.

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad 

f6523e06-41a0-4988-9e3e-f737a0fa7633.jpg

FORNØYD FORFATTER: Eirik Sukke er lærer i religion og etikk og kristendom på St. Paul gymnas og St. Paul skole. Foto: privat.

 

For første gang er det skrevet en norsk lærebok om katolsk tro for videregående skole. Den er ikke bare for katolikker, men for alle. Ansikt til ansikt er faktisk den første norske læreboken om katolisisme overhodet, hvis man ikke regner med katekismer og lignende bøker som er ment for praktiserende katolikker. Dette er med andre ord en stor historisk begivenhet.

Torsdag 9. november vil Litteraturhuset i Bergen være åstedet for den etterlengtede lanseringen av boken, der forfatter Eirik Sukke og redaktør Peder Solberg (blant andre) vil dele innsikter om bokens tilblivelse, innhold og formål. Poenget med boken er, som tittelen tilsier, å komme ansikt til ansikt med seg selv, med hverandre og med sannheten.

 

Fakta om boken

 • Utgitt på St. Olav forlag (2023)Ansikt-til-ansikt-1.png
 • Forfatter: Eirik Sukke
 • Redaktør: Peder Solberg
 • Kulltegninger: Kim Hyun Min Lia
 • Grafisk design og sats: Peter Bjerke
 • Finansiert av Skolekontoret i Oslo katolske bispedømme
 • Innhold:
  • Forord
  • Prolog
  • 1. Gud, Kirken og jeg
  • 2. Bønn og liturgi
  • 3. Bibelen
  • 4. Jesus Kristus
  • 5. Glimt fra Kirkens historie
  • 6. Filosofi
  • 7. Dyder og dødssynder
  • 8. Det finnes mer mellom himmel og helvete
  • Epilog
 • Sidetall: 477 sider

 
Vokste frem etter lang erfaring

Eirik Sukke forteller at han gjennom 25 år har undervist i kristendom og religion på offentlig og katolsk skole, deriblant St. Paul gymnas i Bergen. Han har vært opptatt av gode metoder for å formidle kunnskap om troen til ungdommer. Hvordan kan man nå inn til dem og si noe om det sentrale, for eksempel i den katolske arven som er så enorm? 

På spørsmål om hva som fikk ham til å skrive en lærebok om katolsk tro, svarer Sukke at den vokste frem etter lang erfaring med elever:

– Underveis har jeg funnet ut hva som fungerer, men det var jo individuelt for meg og min undervisning. Kunne jeg skrive ned mine erfaringer på en personuavhengig måte, slik at de også kan brukes av andre?

En gang da Sukke satt og spiste lunsj med skoleråden i Oslo katolske bispedømme, Anne-Rigmor Stock Evje, kastet han ut et spørsmål: «Kanskje vi skulle ha skrevet en lærebok?» Det falt i god jord, og han fikk støtte til å ta et års permisjon for å skrive ned erfaringene sine.

 

Redaktøren: – Et sant privilegium

Peder Solberg forteller at han har vært en sparringspartner for prosjektet fra et tidlig tidspunkt:

– En av årsakene til at Eirik spurte meg om å ta rollen som redaktør, var nok at jeg kjenner undervisningsfaget (kristendom) godt. Dermed kunne vi gå i gang med samtaler om innhold og utforming uten mange innføringsrunder. 

I tillegg til å jobbe med tekstbolker i et delt arbeidsdokument, forsøkte de to å møtes ukentlig (ofte på Zoom) for å gå gjennom tekstutdrag og spørsmål om form eller innhold som dukket opp underveis. De hadde også noen runder med to-tre intense, felles arbeidsdager for å diskutere struktur, overordnede linjer, fortellergrep og så videre.

– Jeg har aldri tidligere som redaktør vært så involvert i tilblivelsen av en tekst fra A til Å. Det har vært et sant privilegium, sier Solberg.

I løpet av prosessen ble utdrag av teksten sendt både til elever, lærere og ulike fagfolk med spesifikk kompetanse. Solberg forklarer at spesielt tilbakemeldinger fra elever var viktige.

– En bok kan ikke treffe alle like godt, men om den ikke engasjerer folk i hovedmålgruppen, har vi jo et problem.

 

Peder bakgrunn Mariaheimen.jpg

RUTINERT REDAKTØR: Peder Solberg er førstelektor i teologi, religion og filosofi på NLA Høgskolen og lærer i kristendom på St. Paul gymnas. Foto: arkiv.

 

Et verktøy, ikke en erstatning

For Sukke er det viktig at læreboken skal være et verktøy, og ikke en erstatning, for relasjonen mellom lærer og elev i klasserommet. Han viser til bokens tittel, Ansikt til ansikt, og forklarer at den har både en teologisk og en menneskelig betydning:

– Ingen har sett Gud. Så kommer Jesus, som er Guds menneskelige ansikt. Frelsen, målet med livet, er å se Gud ansikt til ansikt.

– Fra et barn blir født, søker det sin mors ansikt. Å ha blikkontakt og se hverandre i ansiktet er et kjærlighetstegn. Underveis i livet tar vi på oss ulike masker, og tør ikke å konfrontere oss selv eller andre. Det gjelder nok spesielt i dagens digitaliserte verden, sier han.

Når det gjelder hvordan en lærer kan bruke boken til å legge opp undervisningen sin, er det ulike måter å gjøre det på. Her er det rom for å tilpasse undervisningen til den spesifikke elevgruppen man har fremfor seg, og gjøre det som fungerer best.

– Man bør finne en balanse mellom å gi elevene ro til å lese selv, lese høyt for dem og la dem gjøre oppgavene som står i boken, forklarer Sukke.

– Jeg er i startfasen med å prøve ut læreboken på Vg1, og det går bra til nå. Det er først om et år eller to at vi kan vurdere om den har vært en suksess.

Programfaget kristendom på St. Paul gymnas er bygget opp rundt åtte «prosjekter» som svarer til de åtte kapitlene i boken. Faget starter i førsteåret på videregående (Vg1) og avsluttes i andreåret (Vg2).

 

Tre røde tråder 

Boken er bygget opp rundt tre pedagogiske røde tråder: å se noe mer, å stille spørsmål og å finne mønstre. Det er tre oppgavetyper i boken som svarer til de røde trådene: oppgaver for kunstdetektiver, for filosofer og for teologer. Sukke forklarer hva de går ut på:

– I de første blir elevene bedt om å beskrive kunstverk på ulike nivåer, både det man ser først og det man må se litt dypere for å legge merke til. I et bilde er det et univers man kan gå inn i sammen, og ofte ser elevene noe jeg ikke har sett selv. Kristen kunst har et kodespråk man kan lære seg, men avkodingen er aldri helt ferdig.

– I oppgavene av den andre typen kan elevene stille spørsmål og filosofere sammen, i par eller små grupper. De tredje handler om å gjenkjenne mønstre, for eksempel i bibelfortellinger og lignelser. Kan man finne de samme mønstrene i andre fortellinger, som i filmer og serier, undrer forfatteren. 

Gjennom hele boken møter man tre fiktive elever med sine egne personligheter, som ifølge Sukke representerer tre typer basert på de tusenvis av elevene han har undervist gjennom årene: 

– Thea er veldig kritisk til alt, Cecilie er litt «flink pike» som ikke har tenkt grundig nok gjennom ting, og Chris ser det hele litt utenfra og blir med på det som er gøy.

 

Første tråd: Å se noe mer

Den første røde tråden handler om en religiøs tilnærming til verden, at det finnes noe mer enn det vi kan sanse og måle.

– Gud har skapt verden, og vi kan se noe av Gud i alt det skapte, enten i naturen eller i møte med et menneske. Vi må se noe mer enn den biologiske massen som står foran oss. Det er som når Moses ser noe mer i den brennende busken og møter Gud i den, sier Sukke.

– Det var en forfatter som skrev at verden er full av slike brennende busker. Det er kun de som har øyne til å se med, som tar av seg på føttene.

Forfatteren Sukke viser til, er den engelske dikteren Elizabeth Barrett Browning.

 

Et sakramentalt verdensbilde

Earth’s crammed with heaven,
And every common bush afire with God;
But only he who sees, takes off his shoes,
The rest sit round it and pluck blackberries.


Elizabeth Barrett Browning (1806 – 1861)


Sukke går med på at dette kan beskrives som et sakramentalt verdensbilde, men sier at han ikke ville brukt den betegnelsen med elevene sine før de har lært om sakramentene. 

 

Andre tråd: Å stille spørsmål

Den andre røde tråden handler om å stille spørsmål for å oppdage de skjulte aspektene av det skapte. Elevene skal lære seg den sokratiske metode, en undrende tilnærming der man stiller spørsmål ved alle ting – også trossannheter. Sukke forklarer at dette er i samsvar med det man leser i Bibelen:

– Når engelen Gabriel besøker Maria, blir hun først redd. Så stiller hun spørsmål og undrer seg: «Hvordan skal dette kunne skje meg?» Til slutt hengir hun seg til Guds vilje, sier han.

Solberg skal snakke om denne metoden på boklanseringen. Han sier at Sokrates' innsikt var at gode spørsmål er viktige som redskap til å undersøke ting nærmere og oppdage nye sider ved virkeligheten.

– Ikke minst i kristen tradisjon, som fremhever at Sannheten med stor S er en person, har de gode spørsmålene spilt en viktigere rolle enn vi ofte tenker over. Tenk bare på evangeliene i Det nye testamentet. Fortellingene drives frem av det stadig mer intense spørsmålet: Hvem er denne mannen, spør redaktøren. 

Gjennom den sokratiske metode får elevene dessuten kompetanse i å lytte til hverandre og ha gode samtaler. Sukke påpeker at dette vil være nyttig for dem i en polarisert verden med fastlåste meninger, der man ofte føler eierskap til å ha rett.

 

Tredje tråd: Å finne mønstre

Den tredje røde tråden handler om at livene våre består av ulike fortellinger som er vevd inn i hverandre, om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Sukke tar utgangspunkt i lignelsen om den bortkomne sønn som en rammefortelling for kristenlivet:

– Mennesket begynner hjemme hos Faderen, men har noe opprørsk i seg som gjør at det kommer bort fra Gud. I livene våre skjer det en omvendelse som gjør at vi ydmykt kommer tilbake gjennom refleksjon, anger og bot.

Dette mønsteret gjentar seg gjennom hele Bibelen, men også i våre egne liv. Derfor skal elevene lære seg å gjenkjenne mønstre.

– Jeg vil få elevene med på å kjenne seg igjen i gamle bibelfortellinger som sier noe sant og allment om det å være menneske. De er ikke bare eventyr, fastslår Sukke.

 

Noe for alle mennesker

På spørsmål om hvorvidt det er andre enn elever på videregående skole som kan ha nytte og glede av å lese boken, sier Sukke:

– Absolutt! Jeg tror det gjelder alle mennesker som er nysgjerrige, enten de er kristne og katolikker eller ateister. Voksne mennesker som leser boka vil få noe ut av den, på grunn av tilnærmingen som stiller spørsmål ved alle ting. For eksempel om Sankt Olav: Hvorfor har vi en rikshelgen som var kriger? Eller: Hvordan kan Gud tillate at så mye ondt skjer? Det gjør at motstemmer til troen også blir inkludert, sier han. 

Sukke forklarer at det er en nær barndomsvenn av ham som har tegnet illustrasjoner til boken, basert på bibelfortellinger. Kim er ikke kristen, men har gått i dypet av seg selv som kunstner og funnet ut at det er noe allmennmenneskelig i fortellingene. 

– Dette er bilder som kan åpne opp enorme rom når jeg ser på dem med elevene mine. Kristendommen kan åpne opp noe for alle mennesker. Det må den gjøre, hvis den er sann.

  

 Litteraturhuset i Bergen: 

Kom på boklansering torsdag 9. november

394041939_827105866082091_4536695115054379065_n.jpg

Lanseringsplakat fra St. Olav forlag

 

Ansikt til ansikt er skrevet primært som lærebok i katolsk kristendom for elever i videregående skole. Forfatter og lærer ved St. Paul gymnas Eirik Sukke ledsager ungdommen inn i samtalen, inn i spørsmålene, inn i de store mysteriene i katolsk tro og liv.

Gjennom Sokratiske samtaler, kunst og bibelfortellinger søker han å hjelpe eleven til å se bak det som er umiddelbart synlig, og lete etter mønstre som sier noe om det typisk guddommelige og det typisk menneskelige. For alle bærer vi små eller store masker som skjuler hvem vi virkelig er. Som den bortkomne sønnen i bibelfortellingen, kan vi alle forville oss inn i fornedrelse og ulykke, men kanskje har vi dypest sett et behov for å komme hjem og møte Faderens ekte, nådige og kjærlige blikk.

 

Program

 • Eirik Sukke (forfatter):
  • Presentasjon av Ansikt til ansikt
 • Anne-Rigmor Stock Evje (leder av Skolekontoret i OKB):
  • «Hvorfor prosjekt lærebok?»
 • Peder Solberg (redaktør, førsteamanuensis og lærer ved St. Paul gymnas):
  • «Sokratisk samtale som pedagogisk virkemiddel»
 • Panelsamtale
  • «Å formidle kristendom til unge i dag – nye veier inn»
   I panelet: Bjørn Sortland (bestselgende forfatter av barne- og ungdomslitteratur), Kjersti Gautestad Norheim (sogneprest i Birkeland menighet med sterkt engasjement for ungdomsarbeid), Peder Solberg og Eirik Sukke
 • Musikk ved Kristine Klubben (trompet) og Amund Dalen (piano)

 

Nyttig informasjon om lanseringen: