Pave Frans godkjenner nye statutter for Det pavelige teologiske akademi

Et nytt apostolisk brev, Ad theologiam promovendam, godkjenner betydningsfulle endringer i statuttene for Det pavelige teologiske akademi. Pave Frans understreker behovet for en kontekstuell, relasjonell og transdisiplinær tilnærming til teologi for å møte dagens utfordringer.

NTB_wmzmtukdCtA (1).jpg

TALER FRA STOLEN: Pave Frans har uttalt seg i et nytt brev. Her er han avbildet under en messe til minne om pave Benedikt, biskoper og kardinaler som døde i 2023. Foto: NTB/Reuters, Remo Casilli.

 

På allehelgensdag, den 1. november 2023, kunngjorde pave Frans et nytt apostolisk brev i form av en «motu proprio», med tittelen Ad theologiam promovendam («For å fremme teologi»). Dette brevet godkjenner nye statutter for Det pavelige teologiske akademi. Paven understreker teologiens behov for å møte kulturelle endringer og utfordringer i en tid han tidligere har beskrevet som et «epokeskifte».

Det pavelige teologiske akademi ble grunnlagt på begynnelsen av 1700-tallet og har gjennomgått endringer i struktur og mål i løpet av sin århundrelange eksistens. Pave Frans påpeker at det nå er på tide å revidere statuttene for å gjøre dem bedre tilpasset teologiens oppdrag i dagens verden. Han oppfordrer til en «modig kulturrevolusjon» i den teologiske refleksjonen og vektlegger behovet for en kontekstuell tilnærming som tar hensyn til menneskers daglige liv.

 

Transdisiplinær tilnærming

Paven legger vekt på en relasjonell dimensjon i teologien, som oppfordres til å være åpen for dialog med andre kunnskapsfelt, kristne trossamfunn og religioner. Videre understreker han betydningen av en såkalt transdisiplinær tilnærming, der teologien samhandler med andre vitenskaper og kunnskapsfelt for å formidle troens sannheter på dagens språk.

Det apostoliske brevet slår fast at den teologiske refleksjonen må være synodal og fellesskapsorientert, med teologer som lever ut brorskap og fellesskap i evangeliets tjeneste. Paven minner om nødvendigheten av å kombinere teori og praksis, og oppfordrer til en induktiv metode som tar utgangspunkt i ulike kontekster og situasjoner.