Paven tar tittelen «Vestens patriark» tilbake

NTB_0YJO3F1u_ZY.jpg

VEST OG ØST: Pave Frans hilser på den ortodokse patriarken Bartolomeus av Konstantinopel, 17. september 2019. Nå kan begge omtales som patriarker. Foto: NTB / Vatican Media via Reuters 

 

I den nye utgaven av Vatikanets årbok er pave Frans omtalt som «Vestens patriark», en historisk tittel som ble droppet under pave Benedikt XVI i 2006. Det melder blant annet Rome Reports.

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Vatikanets årbok (Annuario Pontificio) inneholder en oversikt over de pavelige titlene, i tillegg til navn på biskoper og kardinaler og informasjon om Den katolske kirke over hele verden. I årets utgave er «Vestens patriark» tatt med som en pavetittel, ved siden av andre titler som «Jesu Kristi stedfortreder» og «Guds tjeneres tjener».

Vatikanet har ikke gitt noen forklaring på hvorfor pave Frans gjeninnfører tittelen, etter at hans forgjenger sluttet å bruke den i 2006. Det pavelige råd for fremme av kristen enhet sa den gang at «Vestens patriark» ikke lenger er anvendelig, siden «Vesten» i dag strekker seg fra USA i vest til New Zealand i øst. Her følger en del av rådets begrunnelse:

 

Tittelen «Vestens patriark» ble benyttet i år 642 av pave Teodor I. Siden ble den brukt sjelden og uten klar betydning. Den ble vanlig på 1500- og 1600-tallet, da pavens titler økte i antall. I Annuario Pontificio dukket den opp første gang i år 1863 [under pave Pius IX].

[...]

Tittelen «Vestens patriark» var altså allerede fra begynnelsen av uklar og ble med tidenes gang praktisk talt ikke anvendbar. Derfor faller det meningsløst å fortsette og dra den med seg. Den katolske kirke har dessuten ved Det annet vatikankonsil funnet en kirkerettslig ordning som passer til dagens behov, i bispekonferansene og deres internasjonale samarbeidsorgan. 

 
Kan fremme økumenisk dialog

Det ortodokse patriarkatet av Konstantinopel var imidlertid misfornøyd med avgjørelsen, og uttalte at fjerning av tittelen hadde skapt «alvorlige vanskeligheter» for den økumeniske dialogen mellom Den katolske kirke og de ortodokse kirkene. De hadde ikke noe problem med å anerkjenne at biskopen av Roma er en patriark – på linje med patriarken av Konstantinopel, Jerusalem eller Alexandria.

Beslutningen om å ta den gamle tittelen tilbake, kan ha vært en økumenisk gest overfor de ortodokse. Det kan i hvert fall ha en positiv effekt på den økumeniske dialogen mellom kirkene.

 

Se reportasje fra Rome Reports

 

Les artikler fra 2006