Klart for helligkåring av salige Carlo Acutis

 

large.jpg

MILLENNIUMSHELGEN: Den salige Carlo Acutis blir den første helgenen som er født på 1990-tallet. Foto: Vatican News

 

Pave Frans har godkjent et mirakel som tilskrives den salige Carlo Acutis og et annet som tilskrives den salige Giuseppe Allamano, samtidig som han godkjenner helligkåringen av 11 martyrer i Syria.

 

Tekst: Charlotta Smeds, Vatican News
Oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Kardinal Marcello Semeraro, prefekt for Dikasteriet for helligkåringer, møtte torsdag pave Frans, som godkjente offentliggjøringen av flere dekreter om helligkåring.

For unge katolikker er godkjenningen av et mirakel som tilskrives den salige Carlo Acutis, uten tvil det mest interessante.

Den unge legmannen ble født 3. mai 1991 i London i England, og døde av leukemi 12. oktober 2006 i Monza i Italia, 15 år gammel.

Pave Frans saligkåret ham i 2020 i Assisi, som den salige Carlo hadde valfartet til flere ganger, og som er hvilested for hans jordiske levninger.

 

Mirakel tilskrevet den salige Carlo Acutis

Miraklet som ble godkjent sist torsdag er relatert til en kvinne fra Costa Rica.

8. juli 2022 ba Liliana ved den salige Carlo Acutis' grav i Assisi og la igjen et brev med en detaljert bønn. Seks dager tidligere, 2. juli, hadde datteren Valeria vært involvert i en sykkelulykke i Firenze, der hun studerte på universitetet.

Hun hadde fått alvorlige hodeskader og måtte opereres med kraniotomi og fjerning av høyre nakkebein for å lette trykket på hjernen, og legene sa at sjansen for å overleve var svært liten.

Lilianas sekretær begynte straks å be til den salige Carlo Acutis, og 8. juli foretok Liliana en pilegrimsreise til graven hans i Assisi.

Samme dag fikk hun beskjed fra sykehuset om at Valeria hadde begynt å puste spontant. Dagen etter begynte hun å bevege seg og delvis gjenvinne taleevnen.

18. juli viste en CT-skanning at blødningen hadde stoppet, og 11. august ble Valeria flyttet til rehabiliteringsterapi. Hun gjorde raske fremskritt, og 2. september foretok Valeria og Liliana en ny pilegrimsreise til Assisi for å takke den salige Carlo for hans forbønn.

I dekretet som ble offentliggjort torsdag, kunngjorde pave Frans at han vil innkalle kardinalene til et konsistorium for helligkåring av den salige Carlo Acutis, samt de salige Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis og Elena Guerra.

 

Mirakler, martyrium og heroiske dyder

Dekretet anerkjente også et mirakel som tilskrives den salige Giuseppe Allamano (1851–1926), en italienskfødt prest som grunnla Consolata-misjonærene.

Mirakelet her er helbredelsen av en mann fra Kapp Verdes urbefolkning ved navn Sorino Yanomami, som ble angrepet av en jaguar 7. februar 1996 i Amazonas-skogen.

Selv om hodet hans var delvis revet opp, slik at hjernen ble blottlagt, overlevde Sorino takket være operasjonen i Boa Vista og forbønnen til den salige Allamano etter at flere medlemmer av menigheten hadde bedt en novena for Sorino.

Pave Frans anerkjente også et mirakel som tilskrives den ærverdige Giovanni Merlinis (1795–1873), en italienskfødt prest fra Misjonærene av det dyrebare blod.

Paven anerkjente martyrdøden til en polsk prest – Guds tjener Stanislav Kostka Streich (1902–1938) – og en ungarskfødt legkvinne – Guds tjener Mária Magdolna Bódi (1921–1945) – som begge ble drept av kommunistene i hat mot troen.

Dekretet anerkjente også de heroiske dydene til Guds tjenere Guglielmo Gattiani (italiensk kapusinerprest, 1914–1999), Ismaele Molinero Novillo (spansk legmann, 1917–1938) og Enrico Medi (italiensk legmann, 19711–1974).

Paven godkjente de «positive stemmene fra kardinalenes og biskopenes ordinære sesjon for helligkåring av den salige Emanuele Ruiz og hans syv ledsagere, fransiskanerbrødre, og Francesco Abdel Mooti og Raffaele Massabki, legfolk som ble drept i troshat i Damaskus (Syria) mellom 9. og 10. juli 1860.»

 

Les mer