Nytt katolsk initiativ for studenter på Blindern

IMG_6045.jpeg

UVANLIG SYN: Fr. Peter Damian-Grint feiret messe i kapellet i Frederikkebygningen på Blindern, 10. mai 2024.

 

Fredag 10. mai klokken 11 samles tolv studenter i det lille kapellet på Frederikke på Blindern. Den dagen skal det feires messe, og dette er en historisk hendelse ved Universitetet i Oslo. Det er en av de aller første katolske messene som har blitt feiret der de siste femten årene.

 

Tekst og foto: Marion Spæren

 

FullSizeRender.jpeg

Bak initiativet om å øke den katolske tilstedeværelsen på Universitetet i Oslo står Sigmund Aarvik-Hansen (22), masterstudent i historie og konvertitt til Den katolske kirke for 1,5 år siden. For å komme litt nærmere årsaken til hvorfor akkurat han valgte å ta imot kallet og oppgaven har jeg stilt ham noen spørsmål.


– Hva var det som drev deg til å sette i gang dette initiativet?

– Det er ikke like mye at jeg ble drevet av det, som at ingen andre gjorde det. Det som satte prosessen i gang var at vi fikk tilbud om å få en studentprest fra Skottland, og når man først har en prest, så er det naturlig at man også feirer messen.


– Følte du at du savnet et katolsk tilbud på universitetet?

– Så absolutt. Jeg har gått på Teologisk fakultet selv, og der er de flinke på å ha et visst åndelig tilbud til studentene, men de katolske studentene har også behov for et alternativ. Vi har tidligere hatt rosenkrans på universitetet, men det har vært veldig sporadisk, og det har vært et savn å ha en fast møteplass både sosialt og åndelig for katolske studenter.

 

– Hva slags drømmer har du for veien videre?

– Vi har snakket om å få en tydeligere profil slik at vi kan tiltrekke oss interesserte studenter. Det er mange som er søkende, men som ikke helt vet hvor de skal gå. Det å ha en prest som er her spesifikt for å snakke med studentene er veldig positivt og er noe vi vil reklamere mer for. Videre tror jeg det er viktig for studentene å ha noe fast å forholde seg til. I tillegg til de faste møtepunktene har vi også lyst til å arrangere «Grill en prest» der folk kan stille spørsmål og få svar fra studentpresten, Fr. Peter Damian-Grint.

 

Initiativet bærer fruktIMG_6061.jpeg

Det var flere nye ansikter i kapellet på Fredrikke denne fredagen. En av dem er Niklas da Silva Mardal (24), masterstudent i filosofi. Han forteller at han kom over dette initiativet ved en tilfeldighet, da den første messen ble feiret. Da skulle han sette seg i kapellet for å be, men oppdaget at det ble feiret en katolsk messe der.

– Jeg ble møtt med åpne armer. De hadde håpet at noen nye skulle komme og så kom jeg. Det var veldig hyggelig, for jeg var usikker på om jeg var velkommen ettersom jeg ikke har blitt katolikk enda. Men nå ønsker jeg faktisk å bli det.

 

– Hva er det som har gjort deg nysgjerrig på katolisisme fremfor annen kristen tro?

– Jeg har vokst opp i et sekulært samfunn uten standarder og mening. Man får ofte høre at man skal finne sin egen mening og at det er et tilfeldig og meningsløst univers vi lever i. Det at Kirken kan tilby mening har det vært noe som har gjort det veldig appellerende å trekke i retning av Den katolske kirke. Det var en tilfeldighet at jeg dukket opp i messen den dagen, men det opplevdes som at det var meningen at det skulle skje.

 

– Hvor går veien videre for deg nå?

– Jeg har begynt å gå til messe hver søndag og der får jeg motta velsignelse. Selv om jeg lengter etter å motta Sakramentet, så synes jeg det er fint at det kreves litt for å bli katolikk. Nå har jeg meldt meg på troskurset til høsten, og skal i gang med å lese Katekismen.

 

Fremover er planen for den nye katolske studentforeningen å tilby månedlig messe, foredrag, rosenkrans og lunsj. I tillegg stiller studentpresten Fr. Peter Damian-Grint seg disponibel for skriftemål og åndelig veiledning for studentene i tiden før og etter aktivitetene. Ønsker man å få mer informasjon om aktivitetene fremover er det anledning til å kontakte initiativtaker på sigmua@student.iakh.uio.no.

 

Les mer